Data: 13 de juny de 2021

L’any 2020 quedarà per a la història com a l’any de la pandèmia de la Covid-19. A tots ens va agafar per sorpresa, desorientats i desprevinguts: als ciutadans, als polítics, als sanitaris, als serveis socials, a l’Església, a Càritas… a tots. Com una tempesta, la pandèmia va trastocar i transformar la manera de viure i d’actuar, però alhora ens va obligar a ser creatius i a cercar noves formes d’actuar i de servir. Fins al punt que calgué repensar la missió de l’Església per adaptar-la a la situació de confinament i per respondre als reptes que s’anaven plantejant. Concretament, penso en la dimensió de caritat de l’Església, i penso en Càritas Diocesana de Girona.

En ocasió de la festa de Corpus, cada any Càritas presenta la seva memòria de l’any anterior, perquè la celebració de l’Eucaristia, la comunió amb el Cos de Crist, sempre està unida a la comunió amb els altres, i especialment amb els qui viuen amb més necessitats.

Per això, a tots ens cal conèixer i valorar el treball d’aquesta entitat, perquè és la nostra Càritas, la de tots. I sobretot hem de conèixer el que ha fet en aquest any 2020, en temps de pandèmia.

–Recordem que tenim 52 Càritas locals –entre parroquials, arxiprestals, Interparroquial i agrupació de parròquies–, amb 2.641 voluntaris i amb 132 persones contractades per a feines tècniques. Cal dir que entre març i desembre s’hi varen incorporar 692 nous voluntaris, ja que per motius d’edat alguns no pogueren exercir.

Tenim 2.142 socis i donants, 743 entitats amb cor, i unes 500 donacions pel web.

–Durant 2020 hem atès 29.915 persones. L’increment, en relació amb l’any passat, ha estat del 21,8 %. Han estat 5.362 persones més que el 2019, principalment a conseqüència de la crisi socioeconòmica generada per la pandèmia de Covid-19. 68.004 persones s’han beneficiat de l’acció de Càritas durant el 2020: han rebut directament el suport i acompanyament des dels projectes i, en alguns casos, també s’ha pogut ajudar la resta de membres de les seves famílies, mitjançant projectes centrats en recollida d’aliments, roba, acolliment… La xifra suposa un 8 % de la població que viu al Bisbat de Girona.

–L’increment ha estat desigual: els projectes de cobertura de necessitats bàsiques han crescut un 43,1 %, per l’augment de famílies ateses als serveis d’aliments de la Diòcesi. També hi ha un increment –del 18,2 %– dels projectes educatius del programa d’Infància i família.

–En el cas dels projectes d’acollida i acompanyament convé destacar l’impacte de la Covid-19 en la situació econòmica de les persones ateses, que tenien més dificultats per accedir a les necessitats bàsiques i a un habitatge. Hi ha hagut dificultats, sí, però també una aposta clara i ferma per garantir acollida i acompanyament presencial… S’ha intervingut també quan no ho podien fer els serveis socials, per ajudar persones que es quedaven sense punts de referència en moments molt complicats.

–Quant a assessorament jurídic, es van fer 148 escrits i recursos per via administrativa. Es van fer 54 escrits i recursos per via judicial, el 67 % amb sentències favorables, dels 216 procediments d’estrangeria iniciats telemàticament.

–L’empresa d’inserció laboral Ecosol té en contracte 146 persones amb sis línies d’activitats, i 22 persones s’han incorporat al mercat obert de treball.

–El 54,3 % de les famílies acompanyades per Càritas es troben en situació d’atur. Gairebé un 16 % de les persones ateses per Càritas treballen, però la seva feina no els permet cobrir les necessitats bàsiques. Una de cada cinc llars acompanyades per Càritas no té ingressos.

–Inversió o despesa realitzada durant l’any: Càritas, 6.914.257€, Ecosol, 2.314.783€. Total: 9.229.040€.

Donem-ne gràcies a Déu i donem gràcies a tots els qui som Càritas pel compromís d’estimar i servir.