El cardenal Ricardo Blázquez, president de la Conferència Episcopal, va encapçalar el passat dia 1 d’abril la delegació que va visitarel Papa Francesc per celebrar el 125è. aniversari de la fundació del Col·legi Espanyol Sant Josep de Roma, lloc al qual les diòcesis espanyoles envien a estudiar a Roma alguns sacerdots, i on actualment la Diòcesi d’Urgell hi té un estudiant de Litúrgia Mn. Emili Villegas, i la Diòcesi de Solsona un estudiant de Teologia espiritual, Mn. Abel Trulls.

El centre va ser posat en marxa pel beat català Mn. Manuel Domingo i Sol, fundador de la Germandat de Sacerdots Operaris Diocesans del Sagrat Cor de Jesús, que des de llavors té al seu càrrec el Col·legi Espanyol.

El Papa va centrar el seu discurs en la nova Ràtio fundamentalis per a la formació dels futurs sacerdots. «La formació d’un sacerdot -va dir el Papa Francesc- no pot ser únicament acadèmica, encara que aquesta sigui molt important i necessària, sinó que ha de ser un procés integral, que abasti totes les facetes de la vida. La formació ha de servir per créixer i, al mateix temps, per apropar-se a Déu i als germans». «Per favor, no es conformin amb aconseguir un títol», va afegir.

Segons el parer del Pontífex, «totes les ideologies que repel·leixen a l’Església, d’un signe o d’un altre», neixen de l’«academicisme clerical», que es produeix quan falten les altres tres columnes en la formació del seminarista: «formació espiritual, formació comunitària i formació apostòlica. I les quatre s’han d’interactuar. Si falta una d’elles, ja comença a ranquejar la formació i acaba paralític el capellà. Així que, per favor, les quatre juntes i interactuant-se».

El Papa va prevenir davant la pretensió de «tenir una vida ordenada i còmoda, que els permeti viure sense preocupacions, sense sentir l’exigència de conrear un esperit de pobresa radicat en el Cor de Crist que, essent ric, s’ha fet pobre pel nostre amor», i va alertar contra la corrupció, recordant, com sol repetir, que «el diable sempre entra per la butxaca». Sense arribar tan lluny com el beat Domingo i Sol, que «deia que per socórrer la necessitat calia estar disposats a «vendre’s la camisa», Francesc va dir: «Jo no els demanaré tant: capellans descamisats no, simplement que siguin testimonis de Jesús, a través de la senzillesa i l’austeritat de vida, per arribar a ser promotors creïbles d’una veritable justícia social».

Acabat ja gairebé el discurs, Franccesc va incloure l’advertència més greu de totes: «I, si us plau (i això com a germà, com a pare, com a amic), si us plau, fugin del carrerisme eclesiàstic: és una pesta. Fugin d’això».

Entre les personalitats presents van estar els arquebisbes de Toledo i Sevilla, membres del patronat del Col·legi Espanyol. Sobre les funcions d’aquest lloc, l’arquebisbe de Valladolid va citar Pau VI en la inauguració de l’actual seu. El Papa Montini va destacar «la seva funció formadora enriquint-la amb un especial amor a l’Església per tal que els col·legials, en tornar a les seves diòcesis, ofereixin exemplar testimoni de virtuts ministerials i de competència científica» .