Data: 20 de setembre de 2020

Cal proclamar-ho amb convicció: per a una bona i completa formació cal la catequesi.

Els pares segurament ja heu escollit –o encara potser les esteu considerant– les activitats extraescolars per als vostres fills, atenent a les seves peticions o als vostres criteris, amb el desig d’oferir-los una bona preparació per a la seva vida.

Amb la formació que els oferim es va configurant la seva personalitat. Per això la qüestió més important és en base a quina concepció de la persona decidim educar els fills. Cal pensar en quins valors, en quines actituds, en quines virtuts, en la dimensió més material però també espiritual, ja que formem una unitat de cos i d’esperit. En definitiva, cal decidir les propostes formatives segons la millor concepció del que és ser persona.

Per això cal fer la pregunta: heu pensat si la formació religiosa –cristiana– és important per forjar una personalitat completa? Heu pensat en la necessitat de la formació cristiana o catequesi per als vostres fills?

Certament que la música, els idiomes, l’esport o altres matèries tenen importància per al seu procés de formació, però també en té la catequesi com a formació en la vida cristiana.

Tanmateix és necessari que vosaltres estigueu ben convençuts que la formació cristiana és essencial per al seu creixement i per a la seva personalitat. Així que desitjo donar resposta telegràficament a la pregunta que alguns us podeu fer: per a què serveix la catequesi?

  • A la catequesi, els nens i nenes descobriran que Déu se’ns ha donat a conèixer, se’ns ha manifestat en la Sagrada Escriptura, la Paraula de Déu, com Déu Pare de l’Amor.
  • A la catequesi coneixeran Jesucrist i la seva proposta de vida, i podran adonar-se que aquesta proposta és la millor manera de viure.
  • A la catequesi comprendran i es prepararan per a les celebracions dels sagraments: eucaristia, penitència, confirmació… Accions simbòliques en les quals Jesucrist es fa present i actua oferint els seus dons.
  • A la catequesi aprendran les actituds fonamentals per a la vida, les virtuts i els valors, però, alhora, el perquè d’aquestes actituds i d’aquests valors. No és suficient saber què cal fer. Cal també saber per què cal fer-ho.
  • A la catequesi trobaran respostes a les preguntes més importants de la vida, i que en molts moments segur que es plantejaran.
  • A la catequesi coneixeran testimonis vivents de Jesucrist, descobriran cristians i cristianes que ofereixen la fe de l’Església amb el seu testimoniatge i mestratge.
  • A la catequesi s’entrenaran a pregar, a escoltar el Senyor, a parlar-hi, a lloar-lo, a donar-li gràcies.
  • A la catequesi podran fer experiència que ells són Església.
  • A la catequesi valoraran la seva condició de cristians, fills i filles de Déu, i en podran donar raó.
  • A la catequesi educaran la dimensió religiosa i transcendent de la persona humana. És una de les dimensions que si no és educada i cuidada pot convertir la persona en un fonamentalista o en un idòlatra, capaç de convertir en déus o valors absoluts els béns materials, ideologies i objectius.

La catequesi és per viure amb fe, esperança i amor.

La catequesi, com tot procés formatiu, no és només per a uns pocs anys i per preparar-se per la primera comunió, sinó que és necessària per descobrir i fonamentar la vida cristiana. Cal anar-hi cada curs.

Pares, porteu els fills a la catequesi. Fills, aneu a la catequesi. Avis, animeu els nets que iniciïn la catequesi i no l’abandonin.