Data: 23 de maig de 2021

«Al principi Déu creà el cel i la terra. La terra era caòtica, les tenebres cobrien la superfície de l’oceà, i l’Esperit de Déu planava sobre les aigües». (Gn 1, 1.2). «Quan envieu el vostre alè, reneix la creació i renoveu la vida sobre la terra» (Sl 104,30).Veniu, oh Esperit Sant, aleneu sobre nosaltres perquè no continuem destruint la terra, fent-la caòtica i tenebrosa, sinó que edifiquem la nostra terra perquè sigui un habitatge acollidor per a tothom. Alhora, ajudeu-nos a contemplar la natura com la primera carta de Déu a tots nosaltres, descobrint-hi la seva voluntat creadora d’harmonia entre constel·lacions, natura, flora, fauna i persones. Envieu-nos de nou el vostre alè i podrem renovar la vida sobre la terra.

«Maria preguntà a l’Àngel: com pot ser això si jo soc verge? L’Àngel respongué: l’Esperit Sant vindrà sobre teu i el poder de l’Altíssim et cobrirà amb la seva ombra… el fruit que naixerà l’anomenaran Fill de Déu» (Lc 1, 34.35).Veniu, oh Esperit Sant, avui sobre l’Església, figura de Maria, perquè amb la seva missió faci néixer de nou Jesucrist en el cor dels creients i de totes les persones. Certament, podem objectar les dificultats del nostre temps, però amb el vostre poder es realitza aquest nou naixement.

«Aleshores l’Esperit va conduir Jesús al desert perquè el diable el temptés» (Mt 4,1).

Veniu, oh Esperit Sant, conduïu-nos avui també als deserts del nostre món, deserts sovint de fe, d’esperança, d’amor; deserts on sembla difícil que pugui néixer la vida cristiana. Aleshores som temptats de cercar només el pa material, d’esperar grans miracles i de ser seduïts pel poder. També amb el vostre alè superarem totes les temptacions.

Jesús, a la sinagoga de Natzaret, llegeix el passatge del profeta Isaïes: «L’Esperit del Senyor reposa sobre meu perquè ell m’ha ungit. M’ha enviat a portar la bona nova als pobres, a proclamar als captius la llibertat, i als cecs el retorn de la llum, a posar en llibertat els oprimits»… (Mt 4,18). I afegeix que avui es compleix aquesta escriptura.

Veniu, oh Esperit, ungiu i envieu l’Església a acollir i a socórrer els pobres tot confiant-los l’Evangeli. Que esdevingui alliberadora de tot tipus de cadenes i opressions, i ofereixi llum als qui cerquen i no troben el sentit de la seva vida.

«Rebeu l’Esperit Sant. A qui perdonareu els pecats li quedaran perdonats…» (Jn 20, 22.23).Veniu, oh Esperit Sant, enviat per perdonar els pecats. Concediu-nos a tots, pel ministeri de l’Església, el perdó i la pau.

«…Quan l’Esperit Sant vindrà damunt vostre, rebreu una força que us farà testimonis meus a Jerusalem, a tot Judea, a Samaria i fins a l’extrem de la terra» (Ac 1,8).

Veniu, oh Esperit Sant, i amb la vostra força feu-nos testimonis de Jesucrist a casa nostra, entre els amics, els companys i entre els qui fem junts el camí de la vida. Veniu, alhora, sobre les nostres parròquies, comunitats, moviments, associacions, perquè amb el seu capteniment i la seva paraula testifiquin la Bona Nova de la Salvació.

La diada de la Pentecosta… «tots van quedar plens de l’Esperit Sant i començaren a parlar en diverses llengües, tal com l’Esperit els concedia d’expressar-se» (Ac 2,1.4).Veniu, oh Esperit Sant, en aquesta Pentecosta i feu que cadascú amb la seva identitat pugui escoltar l’anunci de l’Evangeli.