Data: 12 de desembre de 2021

Aquesta és una pregunta que sempre ens hem de fer, i més per viure el proper Nadal, en la perspectiva d’iniciar un nou any i per confiar en l’Evangeli de Jesús.

De fet, la pregunta ja fou adreçada a Joan Baptista per aquells que escoltant-lo s’adonaven que calia fer quelcom per pre­parar-se per a l’esdeveniment que ell anunciava: l’arriba­da del qui havia de venir, el Messies. I Joan no contesta amb generalitats, sinó que concreta pensant en aquells que tenen de tot, menjar i vestit; no té temor d’indicar als cobradors d’impostos que no siguin «corruptes», amb una expressió ben actual. També els guardes, els policies del seu temps, són objecte de suggeriments concrets.

Tots hauríem de respondre a la pregunta. Però jo m’atre­veixo, amb risc, a proposar humilment algunes indicaci­ons per ajudar i animar a respondre-la concretament.

– Si ja ets cristià però tens com adormida la teva fe per­què no pregues, no celebres l’Eucaristia habitualment i no experimentes la joia de ser-ne, anima’t novament a viure l’amor de Jesús per tu i el seu desig que siguis feliç. Demana sincerament: Senyor, ajuda’m a viure la meva fe!

– Si tens els béns necessaris per viure tu i la teva família amb dignitat i amb les necessitats cobertes, pensa en tots els qui no poden tenir assegurades l’alimentació, o l’habi­tatge, o l’electricitat, per no tenir treball o la documentació per treballar i que necessiten ajuda. Col·labora amb Cà­ritas o altres ONG de confiança.

– Si estàs casat fa més o menys anys, torna a recordar i a valorar l’amor que t’ha unit a la teva parella. Que, per a tu, el marit o l’esposa sigui un do, un regal meravellós. Renoveu la comunicació, la valoració de tot el que heu viscut, que la rutina i els anys donin més solatge al vostre matrimoni.

– Si ets avi o àvia i et sembla que ni els fills ni els nets et tenen prou en compte, i que només et volen per fer de cangur, canvia la teva percepció. Has donat la teva vida pels teus, i ara has d’ajudar a créixer els nets, malgrat que et sembli que no t’ho agraeixen; segur que t’estimen i valoren; i, si més no, has de continuar fent el que sempre has fet: donar sense esperar recompensa.

– Si exerceixes una professió lliberal, de servei a les per­sones, sigues un bon professional i just en el cobrament dels serveis.

– Si ets treballador sigues responsable de la feina encoma­nada i solidari amb els teus companys.

– Si ets empresari i potser a causa la crisi de la COVID-19 tens dades objectives per reduir la plantilla, fes un es­forç per mantenir-la, malgrat que el resultat econòmic de l’exercici sigui temporalment deficitari.

– Si ets fill o filla, no pot ser que a casa sigui una pensió de les tres B: bona, bonica i barata; cal que siguis responsa­ble de la llar on vius.

– Si ets el bisbe, o capellà, o religiós / religiosa… renova els teus compromisos. No els vegis com una càrrega pesant, sinó amb la convicció que és la millor manera de viure, que tu has escollit i que t’ha de fer feliç.

– A tots se’ns urgeix a preguntar-nos com preparem la festa del naixement de Jesús perquè no sigui només un record, sinó perquè veritablement neixi de nou en la nos­tra vida i en la vida de les nostres famílies.

Ens queden quinze dies per preparar-nos!