Data: 13 de març de 2022

Des de petits tots desitgem que es faci justícia a la família, a l’escola, en l’esport, en la valoració del treball, en la vida social, en la defensa del drets humans, en la judicatura, en la política… El desig de justícia és universal i fortament arrelat en l’ésser de les persones i dels pobles.

Què entenem per justícia?

L’«objecte de la virtut de la justícia és, doncs, donar a cadascú el seu dret, donar o respectar el que és seu i li és degut: la vida, la llibertat, els béns dels quals és legítim propietari, la fama, etc. Més breument es pot afirmar que la virtut de la justícia és el dret, però entenent per dret la cosa justa en si mateixa, allò just, i no la llei ni la ciència del dret.

Cridats a la justícia en la vida diària

La nostra fe ens ha d’ajudar a cercar la justícia en el negoci i la política, en factories i oficines, a l’escola i la llar, i en tots els esdeveniments de la vida diària. La justícia social i el benestar comú es construeixen o s’ensorraren dia a dia en les innumerables decisions i opcions que prenem. Aquesta vocació de buscar la justícia no és una mera tasca individual; és una crida a treballar amb els altres per humanitzar i emmotllar les institucions que afecten tanta gent.

Les nostres famílies són punt de partida i focus central d’una vocació per la justícia. La manera com tractem els nostres pares, esposos i fills és una manifestació de la nostra entrega a l’amor i a la justícia.

La justícia en el treball

En la tradició catòlica, el treball no és una càrrega, no és només la manera de guanyar-se la vida. El treball és la via de mantenir la família, fer-nos amb dignitat, promoure el bé comú i participar en la creació divina. Això significa fer bé les coses ordinàries, aprofitar al màxim els nostres talents i oportunitats, tractar els altres amb dignitat i justícia, i treballar amb integritat i creativitat. Les decisions preses en el treball poden ser una important contribució a una ètica de justícia.

Als propietaris, administradors i inversionistes se li presenten importants oportunitats per fer justícia i buscar la pau. La responsabilitat ètica no consisteix només a evitar el mal, sinó a fer el bé, especialment pels més febles i vulnerables. Les decisions sobre l’ús del capital tenen greus implicacions morals: ¿Estan les companyies creant i mantenint ocupacions de qualitat amb sou suficient per viure? ¿Estan edificant la comunitat per mitjà de les mercaderies i serveis que proveeixen? ¿Reflecteixen respecte a la vida i dignitat humana, promouen la pau, i preserven la creació de Déu en la seva política i les seves decisions? Tot i que el guany econòmic és important, no ha de tenir precedència sobre els drets dels treballadors o la protecció del medi ambient.

Com a consumidors, podem promoure la justícia o la injustícia social. En aquesta societat de consum, on el que un és es defineix pel que un té, podem viure més senzillament.

Com a ciutadans tenim una especial responsabilitat de protegir la vida des dels seus inicis, la dignitat humana, de defensar els que són pobres i més vulnerables. També estem cridats a donar la benvinguda a l’estranger, combatre la discriminació i buscar la pau. No podem respondre amb cinisme o indiferència davant les obligacions com a ciutadans.