Data: 27 de febrer de 2022

El proper dimecres és Dimecres de cendra, i comença la Quaresma d’aquest any 2022.

Per a alguns, la Quaresma té mala premsa, ja que acaben de viure la disbauxa del carnaval i pensen que comença un temps de prohibicions. Així ho han viscut potser des de petits. Per a d’altres, la Quaresma no té cap sentit perquè no saben què significa i per a què serveix.

El Dimecres de cendra, en la celebració litúrgica, és tradició imposar cendra sobre el cap. El significat d’aquest ritu ens el donen les dues expressions que es poden fer servir en el moment de la imposició: «Recorda que ets pols i que a la pols retornaràs», i «converteix-te i creu en l’Evangeli».

Confesso que durant temps només feia servir la que diu «converteix-te i creu en l’Evangeli», perquè em semblava innecessari, per viure la Quaresma, recordar que som pols i que ens hi tornarem, ja que és evident.

Els fets i circumstàncies de la vida, molt especialment quan es presenta una malaltia, l’experiència que ha significat la pandèmia de la COVID, la pràctica de la incineració dels cossos dels difunts… m’han fet adonar que totes dues expressions es complementen, i que una fa necessària l’altra. La cendra manifesta la debilitat i feblesa humanes. Sovint fem servir una expressió equivalent: «estic fet pols». Alhora, la cendra a la Bíblia és un senyal de penediment, de penitència davant de Déu.

Creure en l’Evangeli de Jesús no significa conèixer uns llibres o una doctrina, sinó confiar del tot en Jesucrist i, doncs, en l’Evangeli o Bona Notícia, que és el relat de la seva vida, ensenyaments, fets, mort i resurrecció.

La Quaresma dura 40 dies, a semblança d’aquells quaranta anys que el poble d’Israel visqué al desert experimentant la llibertat i preparant-se per entrar a la terra promesa per Déu. Jesús, abans de començar la seva activitat pública, va passar quaranta dies al desert. Fixem-nos que avui encara parlem de quarantena abans de retornar a la vida normal a causa d’una infecció que fàcilment s’encomana. Tot i que no són quaranta dies de prova els que s’estableixen per poder exercir qualsevol ofici, també en aquest cas es demana una preparació.

En la vida cristiana també ens és molt necessari un temps especial de «reciclatge», de «conversió», en el llenguatge evangèlic.

I per què cal aquesta conversió? Fonamentalment, per viure la Pasqua, la mort i la resurrecció de Jesucrist. Gràcies a la Pasqua de Jesús som cristians; hem rebut l’Esperit Sant, que ens fa fills de Déu i deixebles de Jesucrist; i podem ja celebrar i viure la salvació gràcies als sagraments i a l’amor als altres.

Però, què ens passa? Que, sovint, el ritme de vida, les preocupacions de cada dia, els oblits, els dubtes, les incoherències, els pecats i molts altres fets afebleixen la fe en Jesucrist, la nostra relació i confiança. Per això celebrem la Quaresma, temps de conversió a Jesucrist per viure anticipadament i cada dia la seva Pasqua, la seva Salvació.

Durant aquest temps ens obrim a la proposta de Jesucrist, al seu Evangeli de Salvació, perquè ens adonem que certament el necessitem. I no es necessita només per viure amb sentit fins on s’acaba el nostre camí, sinó per viure amb sentit i amb convicció l’oferta salvadora de Jesús cada dia.