Data: 19 de setembre de 2021

Els pares ja heu decidit o encara penseu en les activitats “extra-escolars” pels vostres fills, atenent a les seves peticions i als vostres criteris amb el desig d’oferir una bona preparació per la seva vida.

Heu pensat en la necessitat de la formació cristiana o catequesi pels vostres fills?

Certament que la música, els idiomes, l’esport o altres tenen importància pel seu procés de formació, però també en té la catequesi com a formació en la vida cristiana. Tanmateix és necessari que vosaltres valoreu que la formació cristiana és molt important pel seu creixement, per la seva personalitat i per la seva vida.

Desitjo donar resposta telegràficament a la pregunta que alguns us podeu fer: per a què serveix la catequesi?

  • A la catequesi descobriran que Déu se’ns ha donat a conèixer, se’ns ha manifestat, sobretot en la Sagrada Escriptura, la Paraula de Déu. Si és té experiència del Déu de l’amor no s’adorarà altres déus que poden esclavitzar com els bens materials, el poder, ideologies, persones…
  • A la catequesi coneixeran Jesucrist i la seva proposta de vida com la més humanitzadora. Si el coneixen el podran estimar i tenir-hi fe.
  • A la catequesi comprendran i es prepararan per les celebracions dels sagraments, eucaristia, penitència, confirmació. Accions en les quals Jesucrist es fa present i actua oferint els seus dons.
  • A la catequesi aprendran les actituds fonamentals per la vida, virtuts i valors, però alhora el perquè d’aquestes actituds i d’aquests valors. No es suficient saber el què cal fer, cal també conèixer el perquè cal fer-ho.
  • A la catequesi escoltaran respostes a les preguntes més importants de la vida, i que en molts moments segur que se’ls hi plantejaran.
  • A la catequesi coneixeran testimonis vivents de Jesucrist, els catequistes. Descobriran cristians i cristianes que ofereixen la fe de l’Església amb el seu testimoniatge i mestratge.
  • A la catequesi s’entrenaran a pregar, a escoltar al Senyor, a parlar-hi, a lloar-lo, a donar-li gràcies.
  • A la catequesi podran fer experiència que ells són Església.
  • A la catequesi valoraran la seva condició de cristians, fills i filles de Déu, i en podran donar raó.
  • A la catequesi educaran la dimensió religiosa – transcendent de la persona humana, que és una de les dimensions que si no es educada i cuidada pot convertir a la persona en un fonamentalista o amb un idolatra, capaç de convertir en déus o valors absoluts bens materials, ideologies, i objectius.

La catequesi és per viure amb fe, esperança i amor.

La catequesi, com tot procés formatiu, no és només per uns pocs anys i preparar-se per la primera comunió, sinó que és necessària per descobrir i fonamentar la vida cristiana. Cal anar-hi cada curs.

Per això cal assegurar que es continua després de la primera comunió, fins a la confirmació; i després en les propostes de formació pels adolescents i joves, i també pels adults.

Pares, porteu els fills a la catequesi. Fills, aneu a la catequesi. Avis, aviseu als vostres fills, ara pares, i nets que iniciïn i no abandonin la catequesi, ja que és per viure segons Jesús.

Ah! I cal recordar que la catequesi és complementa amb la classe de religió a l’escola.

Informeu-vos a la vostra parròquia.