Aquest és el text de les Orientacions litúrgiques per a les celebracions de la Setmana Santa 2021 que els Delegats diocesans de Litúrgia de la Conferència Episcopal Tarraconense han redactat, amb el vist-i-plau dels Bisbes de Catalunya:
ORIENTACIONS LITÚRGIQUES PER A LES CELEBRACIONS DE LA SETMANA SANTA 2021

A la Nota que la Congregació per al Culte diví i la Disciplina dels Sagraments va enviar a tots els Bisbes, referent a les Celebracions de Setmana Santa per a aquest any 2021, es recomana de donar algunes orientacions més concretes. Bàsicament s’hi indica que siguin les mateixes o semblants a les donades l’any passat. Per això ha semblat oportú als Delegats diocesans de Litúrgia de la CET (CIL) de recordar les més bàsiques, sempre supeditades a les restriccions sanitàries vigents en el seu moment.

1. Caldrà mantenir sempre les normes sanitàries bàsiques: distàncies, ús del gel hidroalcohòlic i de les mascaretes, i respecte a l’aforament permès (ara és el 30 % per al culte).
2. Pels qui no puguin assistir a les celebracions, sempre serà molt recomanable l’oració i el seguiment a través dels mitjans telemàtics.
3. Diumenge de Rams: No es pot fer la processó, per tant la benedicció dels rams es farà des del presbiteri, segons la segona o la tercera forma descrites en el Missal Romà.
4. Missa Crismal: Cada Bisbe determinarà oportunament el dia i l’hora. Caldria que un grup significatiu de sacerdots l’acompanyi.
5. Dijous Sant: No es fa el lavatori dels peus. Tampoc no es pot fer la processó amb el Santíssim, que es limitarà al seu trasllat al lloc de la reserva. Si hi hagués més d’una missa aprovada per l’Ordinari, només es farà al “monument”, amb simplicitat, al final de la darrera Eucaristia.
6. Divendres Sant: Es pot incorporar a la Pregària Universal una petició pels difunts, pels malalts i pels afectats per la pandèmia. La veneració de la Creu, ja que no és permès de besar-la, s’haurà de limitar al que prescriu el Missal Romà quan diu: “el celebrant pren la creu des de l’altar… la manté elevada uns moments i es fa la veneració en silenci”.
7. Vetlla Pasqual: Cal convocar-la a una hora oportuna, procurant que els fidels puguin retornar a les seves llars abans de l’hora determinada del toc de queda (22.00h). Omesa la processó inicial, es beneirà el foc nou i el ciri pasqual al mateix presbiteri. Se suprimeix igualment la benedicció de l’aigua i es fa únicament la renovació de les promeses baptismals.