El dimarts 26 de maig de 2020, els Bisbes que formen la Conferència Episcopal Tarraconense (CET) han celebrat la reunió número 236 de la Conferència, en la qual han pogut participar-hi tots amb modalitat telemàtica.

1. Els Bisbes han tractat sobre el retorn progressiu a la normalitat de les celebracions litúrgiques i l’activitat pastoral a les parròquies i temples de les 10 diòcesis amb seu a Catalunya a partir de l’aplicació de les diverses fases de desconfinament a les diferents regions sanitàries, i manifesten la seva acció de gràcies pel retorn a la normalitat del culte cristià tan essencial per a tots els fidels.

2. També han tractat diferents qüestions relatives a l’ensenyament i han valorat molt el treball exemplar que la comunitat educativa ha portat a terme durant el període de confinament envers els infants, adolescents i joves, i donant tot tipus de suport a les famílies.

En aquests moments d’emergència educativa, han expressat el desig que sigui respectada la llibertat d’educació i el dret dels pares a triar el centre educatiu per als seus fills i filles, i que es consideri l’escola concertada com a part del servei educatiu a Catalunya, tal com indica la Llei d’Educació de Catalunya LEC (2009).

En aquest sentit, els bisbes veuen amb preocupació la recent decisió de la Conselleria d’Educació de la Generalitat de Catalunya de no renovar el concert a les escoles amb educació diferenciada i demanen que es reconsideri aquesta decisió.

3. D’acord amb les indicacions de la Comissió Executiva de la CEE, se celebrarà a les Catedrals de les deu Diòcesis amb seu a Catalunya una eucaristia per les víctimes del Covid-19, i alhora per homenatjar la gent gran i agrair el treball de tantes persones per poder superar aquesta pandèmia. A cada diòcesi s’anunciarà oportunament la data concreta i l’hora.

4. Els Bisbes també han agraït i s’han fet ressò de la decisió del Sant Pare Francesc d’anunciar un Any Laudato si’del 24 de maig de 2020 al 24 de maig de 2021, clamant per «un món més fratern i més sostenible», en el 5è. aniversari de la publicació de la seva Encíclica social i ecològica, Laudato si‘.

Finalment, demanen als cristians que, ben units a les intencions del Sant Pare, continuïn perseverant en la pregària confiada perquè el Senyor, per la intercessió de la nostra Mare i Patrona, Santa Maria de Montserrat, ens alliberi d’aquesta pandèmia i de les seves preocupants conseqüències socioeconòmiques i sanitàries.

Tarragona, 26 de maig de 2020