1964

– Mons. Narcís Jubany Arnau, nou bisbe de Girona; succeeix Mons. Josep Cartañà Inglés.

– La diòcesi de Barcelona deixa de ser sufragània de l´Arquebisbat de Tarragona i, per tant, de pertànyer a la Província Eclesiàstica Tarraconense, i passa a ser Arquebisbat dependent directament de la Santa.

– Seu. Mons. Josep Bascuñana López, nou bisbe de Solsona.

 

1965

– Els Bisbes de les diòcesis de Catalunya acorden la creació de la Comissió Interdiocesana per a la Versió dels textos litúrgics al català, desembre.

  

1967

– Mons. Marcelo González Martín, nou arquebisbe de Barcelona; succeeix Mons. Gregorio Modrego Casaus.

 

1968

– La Sagrada Congregació per a l’Educació Catòlica erigeix la Facultat de Teologia de Catalunya, 7 de març. Mons. Josep Capmany Casamitjana, Mons. Ramon Daumal Serra, Mons. Josep M. Guix Ferreres i Mons. Ramon Torrella Cascante, bisbes auxiliars de Barcelona.

– Mons. Ramon Malla Call, nou bisbe de Lleida; succeeix Mons. Aurelio del Pino Gómez.

 

1969

– Els Bisbes de la Província Eclesiàstica Tarraconense i Arquebisbat de Barcelona en exercici de la seva corresponsabilitat episcopal acorden organitzar-se i reunir-se periòdicament per tractar conjuntament els aspectes que afecten les seves respectives diòcesis, unides entre si per lligams històrics (concilis provincials) i, en l’actualitat, per una múltiple activitat compartida. És l’inici de la Conferència Episcopal Tarraconense, 15 de febrer.

– Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven la creació de la Comissió interdiocesana de Litúrgia, setembre.

– Reunió conjunta dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i els Superiors Majors dels ordes religiosos.

– Mons. Ricard M. Carles Gordó, nou bisbe de Tortosa; succeeix Mons. Manuel Moll Salort.

– El celibat sacerdotal. Carta pastoral dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, 4 d´octubre

  

1970

– Necessitat de valorar i actualitzar les estructures eclesials al servei de l’evangeli i de l’home.

– Document dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, 29 de juny.

– Preparació en l’àmbit de la Tarraconense de l’Assemblea conjunta de bisbes i preveres de tota Espanya.

– Reunió conjunta Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants dels religiosos, sobre el tema «Inserció dels religiosos en la pastoral diocesana».

– Mons. Ramon Torrella Cascante, cridat pel papa Pau VI a col·laborar en diferents organismes de la cúria romana.

 

1971

– Mons. Narcís Jubany, nou arquebisbe de Barcelona; succeix Mons. Marcelo González Martín.

– Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven la creació del Secretariat interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Balears.

– Mons. Josep Pont i Gol, nou arquebisbe metropolità de Tarragona; succeeix el cardenal Benjamín de Arriba y Castro.Mons.

– Joan Martí Alanis, nou bisbe d’Urgell i copríncep d´Andorra; succeeix Mons. Ramon Iglesias Navarri.

  

1972

– L’Associació de teòlegs catalans obté el reconeixement de la Conferència Episcopal Tarraconense, març.

– Nou calendari litúrgic dels Propis de les diòcesis de Catalunya.

– El pluralisme en la comunió eclesial.

– Carta pastoral dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, 4 d’octubre.

  

1973

­– La penitència cristiana.

– Conversió de cor i sagrament.

– Estudi en col·laboració, amb una presentació dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, 7 de març.

– Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven la creació de l’Escola interdiocesana de Catequesi Beat Ramon Llull, octubre.

– Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven la creació d’una Comissió interdiocesana d’Apostolat Seglar per a l’estudi i aplicació a la Tarraconense del document «Orientacions pastorals sobre l’apostolat dels laics» de la Conferència Episcopal Espanyola.

– Mons. Jaume Camprodon Rovira, nou bisbe de Girona; succeeix Mons, Narcís Jubany Arnau.

– Mons. Narcís Jubany Arnau, arquebisbe de Barcelona, és creat cardenal pel papa Pau VI.

  

1974

– Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aprova els estatuts de Minyons Escoltes, comuns a totes les diòcesis de Catalunya.

– Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense donen el vistiplau a la creació de l’Associació Bíblica de Catalunya, erigida canònicament a l’Arquebisbat de Tarragona.

– «Misteri Pasqual i acció alliberadora.» Document presentat pel bisbe Mons. Josep M. Guix com a ponent de la Conferència Episcopal Tarraconense, 19 de juliol. Per un esforç de renovació i reconciliació.

– Carta pastoral dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense a propòsit de l´Any sant (1974-1975), 27 de febrer.

– Cens d’assistents a missa dominical fet simultàniament a totes les diòcesis de Catalunya.

  

1975

– Perspectiva cristiana de l’amor i de la sexualitat, document dels Bisbes de la Conferència Tarraconense, 8 de setembre.

– Publicació de l’edició típica del Missal romà, en versió catalana.

– Publicació del Ritual de la Penitència, en versió catalana.

– Jornada sacerdotal interdiocesana en el 350è aniversari de la mort del «rector de Vallfogona», Mn. Francesc Vicent Garcia, 12 de setembre, a Vallfogona.

– Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven els estatuts de les Guies Sant Jordi, comuns a totes les diòcesis de Catalunya.

– Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven la creació del Secretariat d’Arxivers Eclesiàstics de Catalunya.

– Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven la creació de l’organisme supradiocesà de Minyons Escoltes, abril.

– Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense donen el vistiplau als estatuts del Centre d’Estudis Pastorals, erigit canònicament a l’Arquebisbat de Barcelona.

– Aprovació dels nous formularis per als llibres de registre dels arxius parroquials.

 

 1976

– Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven la creació del Moviment d’Universitaris i Estudiants Cristians (MUEC).

– Reunió conjunta (1ª) dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense amb professors de la Facultat de Teologia de Catalunya, que s’anirà repetint cada any, sobre temes d’actualitat.

– Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven la creació de la Fraternitat Cristiana de Malalts i Minusvàlids de Catalunya i les Balears (Frater).

– Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven la creació del Consell Regional de la Càritas catalanobalear, maig.

– Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven la creació de l’organisme supradiocesà Confederació de les Federacions de Cristians de Catalunya, maig.

– La Conferència Episcopal Tarraconense, a proposta del seu president, l’Arquebisbe metropolità de Tarragona, pren la iniciativa de fer el trasllat de les despulles del cardenal Vidal i Barraquer, mort a l’exili de Suïssa, el 1943, per a ser inhumat en tomba definitiva a la catedral de Tarragona.

– Visita ad limina apostolorum dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, feta conjuntament per primera vegada, 7-13 de juny, a Roma.

– L’escola cristiana que volem, document encarregat i presentat pels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, 1 d’octubre.

–Reunió conjunta dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i religiosos sobre temes de l’activitat escolar i educativa.

– S’inicia la publicació de la Litúrgia de les Hores en versió catalana.

– Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven la creació del Secretariat interdiocesà de la Coordinació de Serveis de Colònies, Casals d’Estiu i Clubs d’Esplai, octubre.

  

1977

– Mn. Antoni Deig Clotet, nou bisbe de Menorca; succeeix Mons. Miquel Moncadas.Mons.

– Miquel Moncadas Noguera, nou bisbe de Solsona; succeeix Mons. Josep Bacuñana Llópez.

– Reunió dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i els rectors de seminaris de les diòcesis catalanes.

– Jornada sacerdotal interdiocesana, amb motiu del 75è aniversari del traspàs de Mn. Jacint Verdaguer i del centenari de L’Atlàntida, 6 de setembre, Vic.

– Congrés de Cultura Catalana: cloenda de l’àmbit del fet religiós, el 2 d’octubre, a Tarragona-Sant Salvador.

  

1978

– «Us ho anunciem amb goig i esperança.» Missatge dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense en l’arribada de les despulles del Cardenal Vidal i Barraquer, 26 d’abril

– Trasllat de les despulles del Cardenal Vidal i Barraquer a la catedral de Tarragona per a la seva inhumació definitiva,15 de maig.

– Reunió dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense amb els delegats diocesans de pastoral de joventut de les diòcesis catalanes sobre la situació dels joves d´avui i de la seva evangelització a Catalunya.

– Aprovació dels estatuts de la Confederació Cristiana d´Associacions de Pares d´Alumnes de Catalunya.

– Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven la creació de l’organisme supradiocesà de Guies Sant Jordi, maig.

­­

–Trobada dels delegats diocesans de religiosos i assistents federals d´instituts religiosos de Catalunya, en ordre a intensificar la deguda integració dels religiosos a la pastoral diocesana, a Montserrat.

– IV centenari de la presència dels caputxins a la península ibèrica (1578-1978) 500 anys de la Bíblia completa impresa en català.

– Jornada sacerdotal interdiocesana amb motiu de l’arribada de les despulles del Cardenal Vidal i Barraquer i dels 500 anys de la primera Bíblia impresa en català, 5 de setembre, a Tarragona.

– Reunió conjunta dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense amb els delegats diocesans de pastoral familiar.

  

1979

– Creació del Secretariat Interdiocesà de Mitjans de Comunicació Social, febrer.

– Mare de Déu d’Advent, carta pastoral amb motiu del temps d’Advent i festa de Nadal, 21 de novembre.

– Simposi sobre «El moment present de l’Església catalana», organitzat pel Centre d’Estudis Pastorals, 9 i 10 de juny, a Montserrat.

– I Jornades de vida monàstica i contemplativa femenina de Catalunya, 5-9 de novembre, a Manresa.

– I Congrés de l’Escola Cristiana de Catalunya, 16 i 17 de juny, a Barcelona.

– Reunió conjunta dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i els vicaris episcopals de pastoral.

– Reunió conjunta dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i els delegats diocesans de pastoral de migracions.

– IV Centenari de sant Pere Claver.

– Reunió dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense amb els rectors de seminari de Catalunya.

– Reunió dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense amb un grup de sacerdots representatius de les diferents diòcesis i realitats pastorals de Catalunya.

– Mons. Josep Capmany Casamitjana , nou director de les Obres Missionals Pontifícies.

– Edició del Ritual del sagrament de la Confirmació en versió catalana.

 

1980

– Es crea el Secretariat Interdiocesà per a la Custòdia i Promoció de l’Art Sacre, gener.

– Orientacions per a una pastoral prematrimonial.

– Document dels bisbes de Catalunya, 30 de gener. En els cent anys de la declaració de la Mare de Déu de Montserrat com a patrona de Catalunya.

– Document dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, 23 d´abril. «L’atur, escàndol i desafiament del nostre temps

– Document dels Bisbes de Catalunya, 3 de novembre.

– Edició de la Litúrgia de les Hores en versió catalana.

– Intercanvi de la Conferència Episcopal Tarraconense amb els delegats diocesans de Missions i amb els delegats diocesans d’Economia.

 

1981

– Es crea el Secretariat Interdiocesà per a les Relacions entre Bisbes i Religiosos, gener.

– I reunió conjunta dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants de la Unió de Religiosos de Catalunya, sobre el document Mutuae relationes.

– II Congrés de l’Escola Cristiana de Catalunya, 31 d’octubre, a Barcelona. 1982: Tres significatives commemoracions eclesials.

– Nota de la presidència de la Conferència Episcopal Tarraconense, a propòsit del IV Centenari de la mort de santa Teresa de Jesús, del VIII–Centenari del naixement de sant Francesc d´Assís i del IV Centenari del naixement de sant Vicenç de Paül, 31 d’octubre.

– Es crea el Secretariat Interdiocesà d’Ensenyament Religiós a Catalunya, novembre

  

1982

– II reunió conjunta dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants de la Unió de Religiosos de Catalunya, sobre

«La pastoral de joventut a Catalunya.»

– Es crea la comissió gestora per a l’Administració del Fons Comú Interdiocesà.

– Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aprovent la creació del Moviment de cristians de Pobles i Comarques de Catalunya.

– S’inicien les Reunions de vicaris episcopals de pastoral.

– S’inicien les Reunions de delegats diocesans d’Economia.

– Es crea la comissió mixta Conferència Episcopal Tarraconense i Generalitat per al patrimoni artístic i documental.

– Visita ad limina apostolorum dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, 8-10 de febrer, a Roma.

– S’institueix la jornada de Germanor per ajudar a l’autofinançament de l’Església.

– II trobada de responsables de santuaris de Catalunya i les Balears sobre «la fenomenologia dels santuaris, la devoció mariana que reflecteixen i la resposta pastoral que poden donar.»

– I Aplec de l’Esperit; trobada interdiocesana de joves de Catalunya i les Balears, al Santuari del Miracle de Solsona, Pentecosta.

– Visita pastoral del papa Joan-Pau II a Montserrat i Barcelona, 17 d‘octubre.

– S’inicia la publicació de la revista Taüll, òrgan informatiu del Secretariat Interdiocesà per a la Custòdia i Promoció de l’Art Sacre

  

1983

– Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven el Moviment Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica de Catalunya i les Balears (MIJAC).

– Any sant de la Redempció, 25 de març 1983-1984.

– III reunió conjunta dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants de la Unió de Religiosos de Catalunya, sobre “L’ensenyament de la religió a les escoles”.

– Mons. Josep M. Guix Ferreres, nou bisbe de Vic; succeeix Mons. Ramon Masnou Boixeda.

– Mons. Ramon Torrella Cascante, nou arquebisbe de Tarragona; succeeix Mons. Josep Pont i Gol.

– Edició del Codi de Dret Canònic en versió catalana.

1984

– IV reunió conjunta dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants de la Unió de Religiosos de Catalunya sobre «La llei orgànica reguladora del dret a l’educació (LODE) en les escoles.»

– Reunió conjunta dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i els delegats diocesans de pastoral obrera.

– Setmanari Catalunya cristiana.

– Edició del Fons Bàsic de Catequesi, que inclou el material de base per a la redacció de catecismes per a les diferents edats.

– Edició del Ritual del Baptisme d’adults en versió catalana.

– Jornada sacerdotal interdiocesana per commemorar el centenari del naixement del Dr. Carles Cardó, del Dr. Lluís Carreras i del Dr. Joan Baptista Manyà, 11 de desembre, a Montserrat.

– III Congrés de l’Escola cristiana de Catalunya.

– Reunió conjunta dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense amb els vicaris generals i els vicaris episcopals de les diòcesis de Catalunya sobre els consells de pastorals.

  

1985

– II Aplec de l’Esperit, trobada interdiocesana de joves de Catalunya i les Balears, 25 i 26 de maig, a Poblet.

– Es crea una comissió mixta entre la Conferència Episcopal Tarraconense i la Conselleria de Sanitat de la Generalitat.

– V reunió conjunta dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants de la Unió de Religiosos de Catalunya, sobre “La presència de l’Església en el sector sanitari”.

– «Arrels cristianes de Catalunya» Carta pastoral dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, 27 de desembre.

1986

– I Centenari de la publicació del poema Canigó de mossèn Jacint Verdaguer. Se’n fa commemoració al Monestir de sant Martí del Canigó i a la catedral de Perpinyà.

– IX reunió conjunta dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants de la Unió de Religiosos de Catalunya, sobre «Les vocacions sacerdotals i religioses».

– La Conferència Episcopal Tarraconense i la Conselleria de Sanitat de la Generalitat signen un conveni per al servei religiós catòlic en el centres de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública.

– Thesaurus, exposició d’obres d’art de les diòcesis catalanes.

– VI reunió conjunta dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants de la Unió de Religiosos de Catalunya.

  

1987

– La Conferència Episcopal Tarraconense aprova la creació del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Sanitària.

– La Conferència Episcopal Tarraconense i la Conselleria de Justícia de la Generalitat signen un conveni per a l’assistència religiosa als centres penitenciaris.

– Celebrem l’Any Marià.

– Comunicació dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, 28 de maig.

– VII reunió conjunta dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants de la Unió de Religiosos de Catalunya.

– Mons. Lluís Martínez Sistach, bisbe auxiliar de Barcelona.

1988

– S’erigeix el Seminari Major Interdiocesà, amb seu a Barcelona, 19 de setembre.

– III Aplec de l’Esperit, trobada interdiocesana de joves de Catalunya i les Balears; Pentecosta, a Lleida.

– VIII reunió conjunta dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants de la Unió de Religiosos de Catalunya.

  

1989

– «Emmanuel, Déu és amb nosaltres.» Exhortació d’Advent dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, 1 de setembre.

– IX reunió conjunta dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants de la Unió de Religiosos de Catalunya.

  

1990

– El Bisbes de la Conferencia Episcopal Tarraconense aproven la creació d’una subcomissió de Música dins el Secretariat Interdiocesà de Litúrgia.

– Edició del nou catecisme «Jesús és el Camí, la Veritat i la Vida», per a nois i noies de 10 a 11 anys.

– III Congrés litúrgic, convocat i presidit pels Bisbes de Catalunya i el P. Abat de Montserrat, 25-29 de juny, al Monestir de Montserrat.

– IV Centenari de la mort de sant Joan de la Creu.

– V Centenari del naixement de sant Ignasi de Loiola i 450è aniversari de la fundació de la Companyia de Jesús.

– Mons. Antoni Deig Clotet, nou bisbe de Solsona; succeeix Mons. Miquel Moncadas Noguera.

– Mons. Ricard M. Carles Gordó, nou arquebisbe de Barcelona; succeeix el cardenal Narcís Jubany.

– X reunió conjunta dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants de la Unió de Religiosos de Catalunya, sobre «Els religiosos a l’escola. Nous reptes, nous plantejaments i noves respostes.»

  

1991

– Creació del Centre Català de Solidaritat per a la rehabilitació i reinserció de drogodependents.

– Congrés de les Obres d’Exercicis Parroquials de Catalunya, 9-12 d’octubre, a Manresa.

– XI reunió conjunta dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants de la Unió de Religiosos de Catalunya, sobre «La doctrina social de l’Església i els Religiosos de Catalunya en el centenari de la Rerum Novarum

– IV Aplec de l’Esperit; trobada interdiocesana de joves de Catalunya i les Balears, Pentecosta, a Manresa.

– Conveni entre la Conferència Episcopal Tarraconense i la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat per a la formació i l’assistència religiosa a les universitats.

– VIII Trobada de responsables de Pastoral Universitària de Catalunya i les Balears.

IX Centenari de la Restauració de la Seu Metropolitana de Tarragona, 1 de juliol 1091-1991.

– Mons. Lluís Martínez Sistach, nou bisbe de Tortosa; succeeix Mons. Ricard M. Carles Gordó.

– La litúrgia, font de la vida espiritual. Comunicació pastoral dels Bisbes de Catalunya, 8 de setembre.

– Visita ad limina apostolorum dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, 7-11 de novembre, a Roma.

– Reunió conjunta dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense amb els vicaris episcopals de les diòcesis catalanes, sobre el tema «L’acció pastoral a les parròquies sense prevere resident.»

–Mons. Carles Soler Perdigó i Mons. Joan Carrera Planas, bisbes auxiliars de Barcelona.

  

1992

– «Catalònia», exposició d’obres d’art dels bisbats de Catalunya en el marc de Barcelona 92.

– Jornada sacerdotal interdiocesana en el marc de la commemoració del IX Centenari de la Restauració de la seu metropolitana i primada de Tarragona, el 4 de maig, a Poblet.

– L’arquebisbe Ramon exposa el seu desig de convocar un concili provincial.

– La Conferència Episcopal Tarraconense crea el Gabinet d’Informació de l’Església de Catalunya.

– IV Centenari de la dedicació de la basílica del Monestir de Montserrat.XII reunió conjunta dels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants de la Unió de Religiosos de Catalunya, sobre «El carisma de la vida consagrada en l’Església diocesana».

– Edicte d’indicció del Concili Provincial Tarraconense, 29 de novembre: comunicació dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, decisió de convocar el Concili.

– «Església i món rural.» Document dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, 27 d´abril.

 

1993

– Els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven la creació del Secretariat Interdiocesà de Santuaris de Catalunya les Balears.

– Edició de la nova versió en català del documents del Concili ecumènic Vaticà II, auspiciada per la Conferència Episcopal Tarraconense.

– Els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven la creació de Càritas Catalunya, organisme interdiocesà de coordinació de les Càritas de les diòcesis de Catalunya.

– XXV aniversari de la Facultat de Teologia de Catalunya.

– I Congrés de la Història de l’Església a Catalunya, patrocinat per la Conferència Episcopal Tarraconense.

– Concili Provincial Tarraconense. Respostes a la consulta sobre proposta de possibles temes a tractar pel Concili: 61.169 participants en la consulta, 4.575 respostes rebudes (de grups i individuals).

– Edició del Catecisme de l’Església Catòlica en versió catalana. Mons. Pere Tena Garriga, Mons. Jaume Traserra Cunillera, Mons. Joan-Enric Vives Sicília, bisbes auxiliars de Barcelona.

  

1994

– XXX aniversari de la Fundació Vidal i Barraquer (consultori medicopsicològic, cursos d’ensenyament, investigació i recerca)

– I Congrés de Catequesi de Catalunya i les Balears, amb 8.000 participants.

–Cloenda el 15 de maig, al Temple de la Sagrada Família de Barcelona.

– V Aplec de l’Esperit, amb el lema «Fes-te a la mar»; trobada interdiocesana de joves, el 22 de maig, a Girona.

– Mons. Ricard M. Carles Gordó, arquebisbe de Barcelona, creat cardenal pel papa Joan Pau II.

– «Esperit, què dius a les Esglésies de la Tarraconense?» Exhortació pastoral dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense sobre el Concili Provincial Tarraconense, 6 de gener.

– Concili Provincial Tarraconense: Etapa diocesana de reflexió. Respostes a la consulta: 4.317. Participants, individuals o en grups: 42.264.

 

1995

– Celebració del Concili Provincial Tarraconense (de 21 gener a 4 juny).

– La inauguració i la clausura es van fer a la Catedral de Tarragona. Les sessions conciliars ordinàries, a Sant Cugat del Vallès.

– Lliurament al papa Joan Pau II de les resolucions del Concili i de la medalla commemorativa, 12 de juliol.

– Congrés de Vida Religiosa, a l’octubre.

  

1996

– 100 anys de la mort de santa Teresa de l’Infant Jesús.

– Decret de promulgació de les resolucions del Concili Provincial Tarraconense, dels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, de 7 de juny.

– Concili Provincial Tarraconense. Resolucions i missatge. Publicació de les resolucions definitives aprovades pels Bisbes i amb el placet de la Santa Seu.

– Jornades interdiocesanes sobre «Comunicació i Església», organitzades pel Secretariat Interdiocesà de Mitjans de Comunicació Social, 29-30 novembre, a Sant Cugat del Vallès.

– Jornada sacerdotal interdiocesana, en el CL aniversari del naixement del doctor Torras i Baiges, bisbe de Vic, el 25 de novembre, a Montserrat.

  

1997

– «El dejuni que Déu vol.» Carta pastoral dels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense a l’inici de la Quaresma, en aplicació del Concili Provincial Tarraconense, el 12 de febrer.

– L aniversari de l’entronització de la santa imatge de la Mare de Déu de Montserrat.

– Nova edició del Ritual d’ordenació de bisbe, preveres i diaques, en català.

– V Congrés de l’escola cristiana a Catalunya, a l’abril, amb el lema «L’aportació de l‘escola cristiana de Catalunya en el llindar del tercer mil·lenni.»

– L aniversari de Càritas a Catalunya.

– XIII reunió conjunta dels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants de la Unió de Religiosos de Catalunya, sobre «Laics i religiosos a les nostres escoles cristianes.»

– Mons. Lluís Martínez Sistach, nou arquebisbe de Tarragona; succeeix Mons. Ramon Torrella Cascante.

– Mons. Xavier Salinas Viñals, nou bisbe de Tortosa; succeeix Mons. Lluís Martínez Sistach.

  

1998

Introduïda la causa de beatificació de l’arquitecte Antoni Gaudí (+ 10 juny 1926), enterrat al Temple de la Sagrada Família de Barcelona.

Visita ad limina apostolorum, dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, 15-20 de febrer, a Roma.

Segregació de 111 parròquies del bisbat de Lleida, traspassades al nou bisbat de Barbastre-Monçó.

VI Aplec de l’Esperit, amb el lema «Deixa’l fer. L’Esperit és amb tu», trobada interdiocesana de joves, el 31 de maig, a Vilafranca del Penedès.

La col·lecció Clàssics del cristianisme (100 volums), patrocinada per la Conferència Episcopal Tarraconense, distingida amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat i guardonada amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.

–Missatge a les famílies. Document dels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense.

  

1999

– Inauguració dels nous locals de la Conferència Episcopal Tarraconense (c. dels Àngels, de Barcelona) per poder prestar un servei més eficaç a l’aplicació del Concili Provincial Tarraconense, el 26 de gener.

– 150 aniversari de la fundació de la Congregació dels Missioners Fills de l’Immaculat Cor de Maria (1849-1999).

– Presentació del nou text catequètic «Amb nosaltres», editat pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi, el 24 juliol, a Barcelona.

– Nova edició del Ritual d’exèquies, en aplicació del Concili Provincial Tarraconense.

– Mons. Francesc Xavier Ciuraneta Aymí, nou bisbe de Lleida; succeeix Mons. Ramon Malla Call.

  

2000

– XIV reunió conjunta dels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants de la Unió de Religiosos de Catalunya, sobre «El procés de l’evolució de la vida religiosa a Catalunya i les seves perspectives.»

– Jornada sacerdotal interdiocesana amb motiu de l’Any jubilar 2000, 27 de març, a Montserrat.

– Els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven el Directori de pastoral sacramental, en aplicació del Concili Provincial Tarraconense, el 27 d’abril.

– Presentació del Projecte global de pastoral catequètica, editat pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi, en aplicació del Concili Provincial Tarraconense, l’1 d’agost, a Tarragona.

– Presentació de la Proposta de Pastoral Universitària, en aplicació del Concili Provincial Tarraconense, el 4 de novembre, a Tarragona.

– Commemoració del V aniversari del Concili Provincial Tarraconense, 28 d’octubre, a Tarragona.

 

2001

Els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven el Directori de la Parròquia i Directori de l’arxiprestat, en aplicació del Concili Provincial Tarraconense, el 21 de gener.

X aniversari del Centre Català de Solidaritat per a la rehabilitació de drogodependents.

Els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven el nou model d’expedient per a la celebració del matrimoni i els criteris de pautes per a la seva tramitació.

Creació d’un web de la Conferència Episcopal Tarraconense.

– «Germinabit», l´expressió religiosa en llengua catalana al segle XX, desembre, a Roma. A partir de febrer de 2002, l´exposició es presenta de manera itinerant a la ciutat episcopal de cada diòcesi de Catalunya.

– XV Encontre internacional per la Pau, organitzat per la Comunitat de sant Egidi, entorn del lema «Les fronteres del diàleg. Religions i civilitzacions en un nou segle», 2-4 de setembre, a Barcelona.

– Mons. Carles Soler Perdigó, nou bisbe de Girona; succeeix Mons. Jaume Camprodon Rovira.

– Mons. Jaume Traserra Cunillera, nou bisbe de Solsona: succeeix Mons. Antoni Deig Clotet.

– Mons. Joan-Enric Vives Sicília, nomenat bisbe coadjutor d’Urgell.

– Mons. Josep-Àngel Saiz Meneses, bisbe auxiliar de Barcelona.

– Jornades de pastoral de joventut catalanobalears sota el lema «Mirada nova: Per un nou impuls de la pastoral de joventut», per a responsables d’aquest àmbit pastoral, 10-11 de novembre, a Barcelona.

 

2002

– XV reunió conjunta dels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants de la Unió de Religiosos de Catalunya, sobre «L’evangelització a l’escola cristiana.»

– Jornades interdiocesanes, organitzades pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi, 23-25 de juliol, a Barcelona.

– VII Aplec de l’Esperit, sota el lema «Néixer de nou», trobada interdiocesana de joves de Catalunya i les Balears, 19 de maig, a la Seu d’Urgell.

– XXV anys del Consell de l’Escola Cristiana de Catalunya i el seu Secretariat.

– Jornada sacerdotal interdiocesana en el centenari del traspàs de mossèn Jacint Verdaguer, 14 d’octubre, a Vic.

– «A l’alba del nou segle.» Carta d’Advent dels Bisbes de Catalunya, novembre.

  

2003

– Mons. Joan-Enric Vives Sicília, nou bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra; succeeix Mons. Joan Martí Alanis.

– L aniversari de la fundació de l’Acció Catòlica Obrera.

– Mons. Romà Casanova Casanova, nou bisbe de Vic; succeeix Mons. Josep M. Guix Ferreres.

– «Al servei de l’anunci de la fe.» Carta pastoral dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, 8 de desembre.

  

2004

– Presentació del Cantoral Litúrgic Bàsic de les diòcesis de Catalunya, en compliment del mandat del Concili Provincial Tarraconense, el 22 de maig, a Tarragona.

– En el marc del Fòrum Universal de les Cultures, té lloc la inauguració de l’Assemblea del Parlament de les Religions del Món, en la qual participen tres bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i l’abat de Montserrat, el 5 de juliol, al Monestir de Montserrat.

– XVI reunió conjunta dels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants de la Unió de Religiosos de Catalunya, sobre «La pastoral vocacional a la vida religiosa i consagrada.»

– Canonització del P. Josep Manyanet Vives, fill de Tremp.

– V Jornades interdiocesanes sobre «La catequesi, una responsabilitat compartida», organitzades pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi, 20-22 de juliol.

– Mons. Jaume Pujol Balcells, nou arquebisbe metropolità de Tarragona; succeeix Mons. Lluís Martínez Sistach.

– Erecció de la Província Eclesiàstica de Barcelona, amb la nova arxidiòcesi metropolitana de Barcelona i les seves seus sufragànies de Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, el 15 de juny.

– Mons. Lluís Martínez Sistach, primer arquebisbe de la nova arxidiòcesi metropolitana de Barcelona.

– Mons. Àngel Saiz Meneses, primer bisbe de Terrassa.Mons.

– Agustí Cortés Soriano, primer bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

– Pelegrinatge conjunt de les 10 diòcesis de Catalunya al Santuari de Lourdes, en el CXXV aniversari del primer pelegrinatge que s’hi féu des de Catalunya i en el CL aniversari de la proclamació del dogma de la Immaculada Concepció, 15-19 d’octubre.

– Beatificació de mossèn Pere Tarrés, metge i sacerdot, 5 de setembre

  

2005

– CXXV aniversari de la composició del Virolai de la Mare de Déu de Montserrat.

– VI Congrés de l’Escola Cristiana a Catalunya, 12 de març.

– Visita ad limina apostolorum dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, 21 febrer – 1 març, a Roma.

– Commemoració del X aniversari del Concili Provincial Tarraconense, 4-5 de juny, a Montserrat.

– Les diòcesis representades a la Conferència Episcopal Tarraconense apleguen un total de 2.091 parròquies i 328 lloc de cultes no parroquials.

  

2006

– XVII reunió conjunta dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants de la Unió de Religiosos de Catalunya sobre «La formació cristiana de la infància i la joventut en les actuals circumstàncies.»

– Nou web de la Conferència Episcopal Tarraconense, Pentecosta.

– V Jornades interdiocesanes sobre «La Parròquia i l’acció catequètica» organitzades pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi.

– Any jubilar en el CXXV aniversari de la declaració del patronatge de la Mare de Déu de Montserrat sobre les diòcesis de Catalunya, 27 abril de 2006-2007.

– L aniversari del patronatge de la Mare de Déu de Núria sobre la diòcesi d’Urgell.

– Acord marc entre el Departament de Cultura de la Generalitat i els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense.

  

2007

– Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven la creació de la Comissió Interdiocesana d’Apostolat Seglar.

– VI Jornades interdiocesanes sobre «La pedagogia de la iniciació cristiana, als 10 anys de la publicació del Directori General per a la Catequesi», organitzades pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi.

– Mons. Xavier Salinas Viñals, bisbe de Tortosa, nomenat administrador apostòlic de la diòcesi de Lleida; succeeix Mons. Francesc Xavier Ciuraneta Aymí.

– XX aniversari del programa «Signes dels temps», patrocinat per la Conferència Episcopal Tarraconense, que emet Televisió de Catalunya (canal 33).

– VIII Aplec de l’Esperit, sota el lema «Marcats per l’Esperit», trobada interdiocesana de joves de les diòcesis de Catalunya i les Balears, 26 de maig, a Tarragona.

– XXV aniversari de la retransmissió de La Missa, el matí del diumenge, per TVE a Catalunya (segona cadena).

– «Creure en l’evangeli i anunciar-lo amb nou ardor.» Carta pastoral dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, 23 de març.

– Mons. Lluís Martínez Sistach, arquebisbe metropolità de Barcelona, és creat cardenal pel papa Benet XVI.

  

2008

– XL aniversari de l’erecció de la Facultat de Teologia de Catalunya, 7 de març, 1968-2008.

– CC aniversari del naixement de sant Antoni M. Claret, fill de Sallent.

– XVIII reunió conjunta dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants de la Unió de Religiosos de Catalunya sobre el document de la CET «Creure en l’Evangeli i anunciar-lo amb nou ardor.»

– Mil·lenari de l’Abat Oliba.

– VII Jornades interdiocesanes sobre «Catequesi i Família», organitzades pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi, 30 juny – 2 juliol, a Barcelona.

– Mons. Joan Piris Frigola, nou bisbe de Lleida; succeeix Mons. Xavier Salinas Viñals, administrador apostòlic.

– Mons. Francesc Pardo Artigas, nou bisbe de Girona; succeeix Mons. Carles Soler Perdigó.

– «Pau, apòstol del nostre poble.» Document dels bisbes de Catalunya en ocasió de l’Any jubilar de sant Pau, convocat pel papa Benet XVI en el bimil·lenari del naixement de l’Apòstol, desembre 2008 Any Jubilar de Sant Fructuós a Tarragona del 21 de gener de 2008 al 21 de gener del 2009

  

2009

– S’estrena a la catedral de Tarragona l’oratori Pau i Fructuós, amb música de Mons. Valentí Miserachs i lletra de Mn. Joan Roig. És l’acte culminant de l’Any Jubilar dedicat a la memòria dels sants màrtirs Fructuós, Auguri i Eulogi.

– Ordenació de Mons. Sebastià Taltavull com a nou bisbe auxiliar de Barcelona el 21 de març

– Mn. Josep Perarnau, teòleg, és investit doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona el 28 d’abril

– El bisbe emèrit de Vic, el Dr. Josep M. Guix, mor als 81 anys el 28 de juny.

– El Gmà. Emili Turú, elegit nou superior general de l’Institut dels Germans Maristes el 10 d’octubre.

– Mor l’arquebisbe Joan Martí Alanis, bisbe emèrit d’Urgell el dia 11 d’octubre

– Canonització de Sant Francesc Coll a Roma el dia 11 d’octubre

  

2010

– Beatificació de Mn. Josep Samsó, rector de Santa Maria de Mataró, màrtir de la persecució religiosa dels anys 30, el dia 23 de gener.

– Presentació del Nou Testament en aranès a l’església parroquial de Vielha el 20 de març.

– Es dóna inici al centenari de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Barcelona el dia 7 d’abril.

– S’inicien els actes amb motiu del mil·lenari del Sant Dubte d’Ivorra amb la celebració de l’Eucaristia presidida per Mons. Lluís Ladaria l’11 d’abril.

– Beatificació del P. Josep Tous d’Igualada, fundador de les Caputxines de la Mare del Diví Pastor, a la basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, en una cerimònia presidida pel cardenal Tarsicio Bertone el 25 d’abril.

– Aplec de l’Esperit a Terrassa amb el lema: «Amb vosaltres cada dia» el 22 de maig.

– Mons. Salvador Cristau Coll rep l’ordenació episcopal com a bisbe auxiliar de Terrassa a la Santa Església Catedral Basílica del Sant Esperit de Terrassa el 26 de juny.

– Poblet rep la concessió de la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya.

– Visita del Papa Benet XVI a Barcelona. Consagració de la Basílica de la Sagrada Família i visita a l’obra social del Nen Déu el dia 7 de novembre.

– Mons. Xavier Novell i Gomà rep l’ordenació episcopal com a bisbe de Solsona a la catedral de Solsona el 12 de desembre.

  

2011

– Els bisbes de Catalunya signen la carta pastoral «Al servei del nostre poble» el 21 de gener.

– Beatificació de la mare Anna Maria Janer, fundadora de l’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell, a càrrec del cardenal Angelo Amato, a la Seu d’Urgell el 8 d’octubre.

– Se celebra a Tarragona del 27 al 29 d’octubre el Congrés «Tecla, deixebla de Pau, santa d’Orient i d’Occident».

– Es porta a terme a Roma l’exposició: Gaudí: La Sagrada Família de Barcelona. Art, ciència i espiritualitat, que s’inaugurà al Braccio de Carlo Magno de la Ciutat del Vaticà el 24 de novembre.

  

2012

– l’Abadia de Montserrat, és guardonat amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2012

– S’inicia la Missió Metròpolis a Barceolona el 4 de març

– El cardenal Tarcisio Bertone, secretari d’Estat del Vaticà rep a Barcelona el quart Premi Internacional Comte de Barcelona

– El papa Benet XVI canonitza la monja vigatana Carme Sallés

 

2016

– Es celebra la Trobada del Clergat Català a Vic el dia 11 d’abril. Presideix la Jornada el Cardenal Beniamino Stella, Prefecte de la Congregació per al Clergat, que parla de la vida i ministeri del prevere cinquanta anys després de la cloenda del Concili Vaticà II.

Es ret homenatge al bisbe Torras i Bages en ocasió del Centenari de la seva mort.

La veu de l'església