(1943)

Ramon Iglesias Navarri, prevere d’Urgell, esdevingut capellà castrense (1918-1942), nomenat bisbe d’Urgell, abril

(1947)

Aurelio del Pino Gómez, prevere de Segovia, nou bisbe de Lleida; succeeix Mons. Joan Villar Sanz, 3 agost.

(1954)

Laureano Castán Lacoma, prevere de Lleida, bisbe auxiliar de l’arquebisbe de Tarragona, 13 de juny

(1957)

21 parròquies del Baix Penedès que fins ara havien pertangut a la diòcesi de Barcelona són transferides a l’arxidiòcesi de Tarragona. Són: Sant Salvador del Vendrell (amb Sant Vicenç de Calders), Santa Maria de l’Albà, Sant Bartomeu d’Albinyana (amb Sagrat Cor de Jesús de les Peces), Sant Julià de l’Arboç, Santa Eulàlia de Banyeres, Santa Maria de Bellvei, Santa Maria de la Bisbal del Penedès, Santa Magdalena de Bonastre, Santa Creu de Calafell, Sant Cristòfol de Selma-Pla de Manlleu, Sant Cristòfol de Cunit, Sant Llorenç de Llorenç del Penedès, Sant Miquel de Marmellà, Sant Ramon de Penyafort de Masllorenç (amb Sant Bartomeu de Masarbonès), Sant Bartomeu de Montferri, Sant Miquel del Montmell, Sant Joan Baptista de Rodonyà, Santa Maria de Salomó, Sant Jaume de Sant Jaume dels Domenys, Santa Maria de Santa Oliva, Santa Maria de Vila-rodona, 6 juny.

Semblantment s’esdevé amb altres 9 parròquies fins ara pertanyents al bisbat de Vic, que també són incorporades a l’arxidiòcesi de Tarragona. Són: Santa Maria d’Aguiló, Sant Gil d’Albió, Mare de Déu del Roser de Guialmons, Sant Joan Baptista de Llorac, Santa Coloma, verge i màrtir, de Santa Coloma de Queralt, San Pere de Savallà del Comtat, Santa Maria de Segura, Santa Fe de Rauric, Santa Maria de Vallfogona. 6 juny.

(1962)

Inici del concili ecumènic Vaticà II, 11 octubre, a Roma.

(1964)

Mons. Laureano Castán Lacoma, bisbe auxiliar de l’arquebisbe de Tarragona, és nomenat bisbe de Sigüenza-Gaudalajara.

Narcís Jubany Arnau, prevere de Barcelona, nou bisbe de Girona; succeeix Mons. Josep Cartañà Inglés.

La diòcesi de Barcelona deixa de ser sufragània de l´Arquebisbat Metropolità de Tarragona i, per tant, des d’ara no pertany a la Província Eclesiàstica Tarraconense, i passa a ser Arquebisbat dependent directament de la Santa Seu.

Mons. José Bascuñana Llópez, bisbe de Ciudad Rodrigo, nou bisbe de Solsona.

(1965)

Els Bisbes de les diòcesis de Catalunya acorden la creació de la Comissió Interdiocesana per a la Versió dels textos litúrgics al català, desembre.

Clausura del concili ecumènic Vaticà II, 8 desembre, a Roma.

(1966)

Mons. Marcelo González Martín, bisbe d’Astorga, nomenat arquebisbe coadjutor de l’Arquebisbe de Barcelona, Mons. Gregorio Modrego Casaus, amb dret a successió, 21 febrer.

(1967)

Mons. Marcelo González Martín, nomenat arquebisbe titular de Barcelona; succeeix Mons. Gregorio Modrego Casaus, 7 febrer.

Mons. Aurelio del Pino Gómez, bisbe de Lleida; li és acceptada la renúncia.

(1968)

La Congregació per a l’Educació Catòlica erigeix la Facultat de Teologia de Catalunya, en dues seccions: Barcelona (Seminari diocesà) i Sant Cugat del Vallès (Jesuïtes), 7 març.

Mons. Josep Capmany Casamitjana, Mons. Ramon Daumal Serra, Mons. Josep M. Guix Ferreres i Mons. Ramon Torrella Cascante, nomenats bisbes auxiliars de l’arquebisbe de Barcelona, 26 novembre.

Ramon Malla Call, prevere de la diòcesi d’Urgell, nou bisbe de Lleida; succeeix Mons. Aurelio del Pino Gómez, 27 octubre.

(1969)

Els Bisbes de la Província Eclesiàstica Tarraconense i Arquebisbat de Barcelona, en exercici de la seva corresponsabilitat episcopal, acorden organitzar-se i reunir-se periòdicament per compartir l’acció pastoral de les seves respectives diòcesis, unides per lligams històrics (concilis provincials) i, en l’actualitat, per diverses iniciatives compartides. És l’inici de l’actual Conferència Episcopal Tarraconense, 15 febrer.

Mons. Ramon Iglesias Navarri, bisbe d’Urgell; li és acceptada la renúncia.

Mons. Ramon Malla Call, bisbe de Lleida, nomenat administrador apostòlic del bisbat d’Urgell sede vacante (juny 1969 a gener 1971).

Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven la creació de la Comissió interdiocesana de Litúrgia, setembre.

Reunió dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i els Superiors Majors dels ordes religiosos. Una col·laboració que es mantindrà en endavant.

Ricard M. Carles Gordó, prevere de València, nou bisbe de Tortosa; succeeix Mons. Manuel Moll Salort, 3 agost.

El celibat sacerdotal. Carta pastoral dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), 4 octubre 1969.

(1970)

Necessitat de valorar i actualitzar les estructures eclesials al servei de l’evangeli i de l’home. Document dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, 29 juny 1970.

Preparació en l’àmbit de la Tarraconense de l’Asamblea Conjunta de obispos y sacerdotes 1971 de tota Espanya.

Reunió dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants dels religiosos, sobre el tema “Inserció dels religiosos en la pastoral diocesana”.

Mons. Ramon Torrella Cascante, cridat pel Papa Pau VI a col·laborar en diferents organismes de la cúria romana.

(1971)

Mons. Josep Pont i Gol, bisbe de Sogorb-Castelló, nou arquebisbe metropolità i primat de Tarragona; succeeix el cardenal Benjamín de Arriba y Castro, 21 gener.

Joan Martí Alanis, prevere de Tarragona, nou bisbe d’Urgell i copríncep d´Andorra, després d’un període de sede vacante, 31gener

Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven la creació del Secretariat interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Balears, juny.

Òbit de Mons. Aurelio del Pino Gómez, 8 desembre

Mons. Narcís Jubany, bisbe de Girona, nou arquebisbe de Barcelona; succeeix Mons. Marcelo González Martín, 3 desembre.

(1972)

L’Associació de teòlegs catalans obté el reconeixement de la Conferència Episcopal Tarraconense, març.

Nou calendari litúrgic dels Propis de les diòcesis de Catalunya.

El pluralisme en la comunió eclesial. Carta pastoral dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, 4 octubre 1972.

(1973)

Òbit de l’Arquebisbe emèrit de Tarragona, Cardenal de Arriba y Castro, 8 març.

La penitència cristiana. Conversió de cor i sagrament. Estudi en col·laboració, amb una presentació dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, 7 març 1973.

Mons. Narcís Jubany Arnau, arquebisbe de Barcelona, és nomenat cardenal pel papa Pau VI, març.

Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven la creació de l’Escola interdiocesana de Catequesi Beat Ramon Llull, octubre.

Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven la creació d’una Comissió interdiocesana d’Apostolat Seglar per a l’estudi i aplicació a la Tarraconense del document “Orientacions pastorals sobre l’apostolat dels laics” de la Conferència Episcopal Espanyola.

Jaume Camprodon Rovira, prevere de Vic, nou bisbe de Girona; succeeix Mons, Narcís Jubany Arnau, octubre.

 (1974)

Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven els estatuts de Minyons Escoltes, comuns a totes les diòcesis de Catalunya.

Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense donen el vistiplau a la creació de l’Associació Bíblica de Catalunya, erigida canònicament a l’Arquebisbat de Tarragona.

Misteri Pasqual i acció alliberadora. Document presentat pel bisbe Mons. Josep M. Guix com a ponent de la Conferència Episcopal Tarraconense, 19 juliol 1974.

Per un esforç de renovació i reconciliació. Carta pastoral dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, a propòsit de l´Any sant (1974-1975), 27 febrer 1974.

Cens d’assistents a missa dominical fet simultàniament a totes les diòcesis de Catalunya.

Mons. Joan Martí Alanis, bisbe d’Urgell, és nomenat administrador apostòlic sede plena (estat delicat de salut del qui n’era bisbe titular) (29 novembre 1974 a 29 maig 1977).

(1975)

Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven la creació del Secretariat d’Arxivers Eclesiàstics de Catalunya, gener.

Perspectiva cristiana de l’amor i de la sexualitat, document dels Bisbes de la Conferència Tarraconense, 8 setembre 1975.

Publicació de l’edició típica del Missal romà, en versió catalana.

Publicació del Ritual de la Penitència, en versió catalana.

Jornada sacerdotal interdiocesana, convocada pels Bisbes de la CET, en el 350è aniversari del traspàs del “rector de Vallfogona”, Mn. Francesc Vives Garcia, 12 setembre, a Vallfogona.

Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven els estatuts de Guies Sant Jordi, comuns a totes les diòcesis de Catalunya.

Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven la creació de l’organisme supradiocesà de Minyons Escoltes, abril.

Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense donen el vistiplau als estatuts del Centre d’Estudis Pastorals, erigit canònicament a l’Arquebisbat de Barcelona, maig.

Aprovació dels nous formularis per als llibres de registre dels arxius parroquials.

(1976)

Reunió (1ª) dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense amb professors de la Facultat de Teologia de Catalunya, que s’anirà repetint cada any, sobre temes d’actualitat.

Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven la creació de la Fraternitat Cristiana de Malalts i Minusvàlids de Catalunya i les Balears (Frater), maig.

Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven la creació del Consell Regional de la Càritas catalanobalear, maig.

Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven la creació de l’organisme supradiocesà Confederació de les Federacions de Cristians de Catalunya, maig.

La Conferència Episcopal Tarraconense, a proposta del seu president, l’Arquebisbe metropolità i primat de Tarragona, pren la iniciativa de fer el trasllat de les despulles del cardenal Vidal i Barraquer, mort a l’exili de Suïssa, el 1943, per a ser inhumat en tomba definitiva a la catedral de Tarragona.

Visita ad limina apostolorum dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, feta conjuntament per primera vegada, 7-13 juny, a Roma.

L’escola cristiana que volem, document encarregat i presentat pels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, 1 octubre 1976.

Reunió dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants dels religiosos sobre temes de l’activitat escolar i educativa.

S’inicia la publicació de la Litúrgia de les Hores en versió catalana.

Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven la creació del Secretariat interdiocesà per a la Coordinació de Serveis de Colònies, Casals d’Estiu i Clubs d’Esplai, octubre.

(1977)

Mons. Miquel Moncadas Noguera, bisbe de Menorca, nou bisbe de Solsona; succeeix Mons. Josep Bascuñana Llópez, de qui se li havia acceptat la renúncia, maig

Antoni Deig Clotet, prevere de Tarragona, nou bisbe de Menorca; succeeix Mons. Miquel Moncadas, abril.

Reunió dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i els rectors de seminari de les diòcesis catalanes.

Jornada sacerdotal interdiocesana, convocada pels bisbes de la CET, amb motiu del 75è aniversari del traspàs de Mn. Jacint Verdaguer i del centenari de L’Atlàntida, 6 setembre, a Vic.

Congrés de Cultura Catalana: cloenda de l’àmbit El fet religiós, 2 octubre, a Tarragona-Sant Salvador.

(1978)

Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven la creació del Moviment d’Universitaris i Estudiants Cristians (MUEC), febrer.

Us ho anunciem amb goig i esperança. Missatge dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense en l’arribada de les despulles del Cardenal Vidal i Barraquer, 26 d’abril 1978.

Són portades a Tarragona les restes mortals del Cardenal Vidal i Barraquer, des de la Cartoixa de la Vallsanta de Suïssa, per donar-los definitiva sepultura a la catedral,15 maig.

Reunió dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense amb els delegats diocesans de pastoral de joventut de les diòcesis catalanes sobre la situació dels joves d´avui i de la seva evangelització a Catalunya.

Aprovació dels estatuts de la Confederació Cristiana d´Associacions de Pares d´Alumnes de Catalunya, maig.

Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven la creació de l’organisme supradiocesà de Guies Sant Jordi, maig.

Trobada dels delegats diocesans de religiosos i assistents federals d´instituts religiosos de Catalunya, en ordre a intensificar la deguda integració dels religiosos a la pastoral diocesana, a Montserrat.

IV Centenari de la presència dels caputxins a la península ibèrica (1578-1978).

Siurana de l’Esperit, iniciativa de Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi. Fou l’antecedent dels posteriors Aplecs de l’Esperit.

500 anys de la Bíblia completa impresa en català.

Jornada sacerdotal interdiocesana, convocada pels bisbes de la CET, amb motiu de l’arribada de les despulles del Cardenal Vidal i Barraquer i dels 500 anys de la primera Bíblia impresa en català, 5 setembre, a Tarragona.

Reunió dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense amb els delegats diocesans de pastoral familiar.

(1979)

Creació del Secretariat Interdiocesà de Mitjans de Comunicació Social, febrer.

Mare de Déu d’Advent, carta pastoral dels Bisbes de la CET amb motiu del temps d’Advent i festa de Nadal, 21 novembre 1979.

Simposi sobre “El moment present de l’Església catalana”, organitzat pel Centre d’Estudis Pastorals, 9 i 10 juny, a Montserrat.

I Jornades de vida monàstica i contemplativa femenina de Catalunya, 5-9 novembre, a Manresa.

I Congrés de l’Escola Cristiana de Catalunya, 16 i 17 juny, a Barcelona.

Reunió dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense amb els vicaris episcopals de pastoral.

Reunió dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense amb els delegats diocesans de pastoral de migracions.

IV Centenari de sant Pere Claver.

Reunió dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense amb els rectors de seminaris de Catalunya.

Reunió dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense amb un grup de sacerdots representatius de les diferents diòcesis i realitats pastorals de Catalunya.

Mons. Josep Capmany Casamitjana, bisbe auxiliar de l’arquebisbe de Barcelona, nou director de les Obres Missionals Pontifícies.

Edició del Ritual del sagrament de la Confirmació en versió catalana.

(1980)

Es crea el Secretariat Interdiocesà per a la Custòdia i Promoció de l’Art Sacre, gener.

Orientacions per a una pastoral prematrimonial. Document dels bisbes de Catalunya, 30 gener 1980.

En els cent anys de la declaració de la Mare de Déu de Montserrat com a patrona de Catalunya. Document dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, 23 abril 1980.

L’atur, escàndol i desafiament del nostre temps. Document dels Bisbes de Catalunya, 3 novembre 1980.

Edició de la Litúrgia de les Hores en versió catalana.

Intercanvi de la Conferència Episcopal Tarraconense amb els delegats diocesans de Missions i amb els delegats diocesans d’Economia.

(1981)

Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven el Moviment Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica de Catalunya i les Balears (MIJAC), gener.

Es crea el Secretariat Interdiocesà per a les Relacions entre els Bisbes i els Religiosos, gener.

I Reunió dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants de la Unió de Religiosos de Catalunya, sobre el document Mutuae relationes.

II Congrés de l’Escola Cristiana de Catalunya, 31 octubre, a Barcelona.

1982: Tres significatives commemoracions eclesials. Nota de la presidència de la Conferència Episcopal Tarraconense, a propòsit del IV Centenari de la mort de santa Teresa de Jesús, del VIII Centenari del naixement de sant Francesc d´Assís i del IV Centenari del naixement de sant Vicenç de Paül, 10 octubre 1981.

Es crea la comissió de Coordinació Església i Generalitat per al patrimoni cultural, octubre.

Es crea el Secretariat Interdiocesà d’Ensenyament Religiós a Catalunya, novembre

(1982)

II Reunió dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants de la Unió de Religiosos de Catalunya, sobre “La pastoral de joventut a Catalunya”.

Es crea la comissió gestora per a l’Administració del Fons Comú Interdiocesà.

Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven la creació del Moviment de cristians de Pobles i Comarques de Catalunya.

Mons. Josep Pont i Gol, arquebisbe metropolità i primat de Tarragona, rep de la Generalitat la Creu de Sant Jordi, 15 juny.

S’inicien les Reunions de vicaris episcopals de Pastoral.

S’inicien les Reunions de delegats diocesans d’Economia.

Visita conjunta ad limina apostolorum dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, 8-10 febrer, a Roma.

S’institueix la jornada Germanor per ajudar a l’autofinançament de l’Església.

II Trobada de responsables de santuaris de Catalunya i les Balears sobre “La fenomenologia dels santuaris, la devoció mariana que reflecteixen i la resposta pastoral que poden donar”.

I Aplec de l’Esperit; trobada interdiocesana de joves de Catalunya i les Balears, al Santuari del Miracle de Solsona, Pentecosta.

Visita pastoral del Papa Joan-Pau II a Montserrat i Barcelona, 17 octubre.

S’inicia la publicació de la revista Taüll, òrgan informatiu del Secretariat Interdiocesà per a la Custòdia i Promoció de l’Art Sacre.

(1983)

Any sant de la Redempció, 25 març 1983-1984.

III Reunió dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants de la Unió de Religiosos de Catalunya, sobre “L’ensenyament de la religió a les escoles”.

Mons. Josep M. Guix Ferreres, bisbe auxiliar de l’arquebisbe de Barcelona, nou bisbe de Vic; succeeix Mons. Ramon Masnou Boixeda, 3 setembre.

Mons. Ramon Torrella Cascante, nou arquebisbe metropolità i primat de Tarragona; succeeix Mons. Josep Pont i Gol, abril.

Edició del Codi de Dret Canònic en versió catalana.

(1984)

IV Reunió dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants de la Unió de Religiosos de Catalunya sobre “La llei orgànica reguladora del dret a l’educació (LODE) en les escoles”.

Reunió dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense amb els delegats diocesans de pastoral obrera.

Setmanari Catalunya cristiana.

Edició del Fons Bàsic de Catequesi, que inclou el material de base per a la redacció de catecismes per a les diferents edats.

Edició del Ritual de Baptisme d’adults en versió catalana.

Jornada sacerdotal interdiocesana per commemorar el centenari del naixement del Dr. Carles Cardó, del Dr. Lluís Carreras i del Dr. Joan Baptista Manyà. L’arquebisbe Torrella, metropolità i primat de Tarragona, hi pronuncia una conferència intitulada “Triple recordança sacerdotal”. Els presents fan públic el desig que s’introdueixi la causa del procés de beatificació i canonització del bisbe Josep Torras i Bages, 11 desembre, a Montserrat.

III Congrés de l’Escola Cristiana de Catalunya.

Reunió dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense amb els vicaris generals i els vicaris episcopals de les diòcesis de Catalunya, sobre els consells de pastoral.

(1985)

II Aplec de l’Esperit, trobada interdiocesana de joves de Catalunya i les Balears, 25 i 26 maig, a Poblet.

Es crea una comissió mixta de la Conferència Episcopal Tarraconense i la Conselleria de Sanitat de la Generalitat.

V Reunió dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants de la Unió de Religiosos de Catalunya, sobre “La presència de l’Església en el sector sanitari”.

Arrels cristianes de Catalunya. Carta pastoral dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, 27 desembre 1985.

(1986)

I Centenari de la publicació del poema Canigó de mossèn Jacint Verdaguer. Se’n fa commemoració al Monestir de sant Martí del Canigó i a la catedral de Perpinyà.

IX Reunió dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants de la Unió de Religiosos de Catalunya, sobre “Les vocacions sacerdotals i religioses”.

La Conferència Episcopal Tarraconense i la Conselleria de Sanitat de la Generalitat signen un conveni per al servei religiós catòlic en el centres de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública.

Thesaurus, exposició d’obres d’art de les diòcesis catalanes.

VI Reunió dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants de la Unió de Religiosos de Catalunya.

(1987)

La Conferència Episcopal Tarraconense aprova la creació del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Sanitària.

La Conferència Episcopal Tarraconense i la Conselleria de Justícia de la Generalitat signen un conveni per a l’assistència religiosa als centres penitenciaris.

Celebrem l’Any Marià. Comunicació dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, 28 maig 1987.

VII Reunió dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants de la Unió de Religiosos de Catalunya.

Lluís Martínez Sistach, prevere de Barcelona, nomenat bisbe auxiliar de l’arquebisbe de Barcelona, desembre.

(1988)

S’erigeix el Seminari Major Interdiocesà, amb seu a Barcelona, 19 setembre.

III Aplec de l’Esperit, trobada interdiocesana de joves de Catalunya i les Balears; Pentecosta, a Lleida.

VIII Reunió dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants de la Unió de Religiosos de Catalunya.

(1989)

Emmanuel, Déu és amb nosaltres. Exhortació d’Advent dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, 1 desembre 1989.

IX Reunió dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants de la Unió de Religiosos de Catalunya.

(1990)

El Bisbes de la Conferencia Episcopal Tarraconense aproven la creació d’una subcomissió de Música dins el Secretariat Interdiocesà de Litúrgia.

Edició del nou catecisme Jesús és el Camí, la Veritat i la Vida, per a nois i noies de 10 a 11 anys.

III Congrés litúrgic, convocat i presidit pels Bisbes de Catalunya i el P. Abat de Montserrat, 25-29 juny, al Monestir de Montserrat.

IV Centenari de la mort de sant Joan de la Creu.

V Centenari del naixement de sant Ignasi de Loiola i 450è aniversari de la fundació de la Companyia de Jesús.

Antoni Deig Clotet, prevere de Tarragona, nou bisbe de Solsona; succeeix Mons. Miquel Moncadas Noguera.

Mons. Ricard M. Carles Gordó, bisbe de Tortosa, nou arquebisbe de Barcelona; succeeix el cardenal Narcís Jubany.

X Reunió dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants de la Unió de Religiosos de Catalunya, sobre “Els religiosos a l’escola. Nous reptes, nous plantejaments i noves respostes.”

(1991)

Creació del Centre Català de Solidaritat per a la rehabilitació i reinserció de drogodependents.

Congrés de les Obres d’Exercicis Parroquials de Catalunya, 9-12 octubre, a Manresa.

XI Reunió dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants de la Unió de Religiosos de Catalunya, sobre “La doctrina social de l’Església i els Religiosos de Catalunya en el centenari de la Rerum Novarum.

IV Aplec de l’Esperit; trobada interdiocesana de joves de Catalunya i les Balears, Pentecosta, a Manresa.

Mons. Narcís Jubany Arnau, arquebisbe de Barcelona, rep la Medalla d’Or de la Generalitat.

Conveni entre la Conferència Episcopal Tarraconense i la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat per a la formació i l’assistència religiosa a les universitats.

VIII Trobada de responsables de Pastoral Universitària de Catalunya i les Balears.

IX Centenari de la Restauració de la Seu Metropolitana de Tarragona, 1 juliol 1091-1991.

Mons. Lluís Martínez Sistach, bisbe auxiliar de l’arquebisbe de Barcelona, nou bisbe de Tortosa; succeeix Mons. Ricard M. Carles Gordó.

La litúrgia, font de la vida espiritual. Comunicació pastoral dels Bisbes de Catalunya, 8 setembre 1991.

Visita ad limina apostolorum dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, 7-11 novembre, a Roma.

Reunió dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense amb els vicaris episcopals de les diòcesis catalanes, sobre el tema “L’acció pastoral a les parròquies sense prevere resident”.

Carles Soler Perdigó i Joan Carrera Planas, preveres de Barcelona, nous bisbes auxiliars de l’arquebisbe de Barcelona.

(1992)

Catalonia, exposició d’obres d’art dels bisbats de Catalunya en el marc de Barcelona 92.

Jornada sacerdotal interdiocesana en el marc del IX Centenari de la Restauració de la seu metropolitana i primada de Tarragona. L’arquebisbe de Burdeus, Mons. Pierre Eyt, hi pronuncia una conferència sobre “Bisbes i sacerdots per a l’Església i per al món d’avui”. Mons. Ramon Torrella, arquebisbe metropolità i primat de Tarragona, fa pública la seva voluntat de convocar un concili provincial, 4 maig, a Poblet.

La Conferència Episcopal Tarraconense crea el Gabinet d’Informació de l’Església de Catalunya.

IV Centenari de la dedicació de la Basílica del Monestir de Montserrat.

XII Reunió dels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants de la Unió de Religiosos de Catalunya, sobre “El carisma de la vida consagrada en l’Església diocesana”.

Edicte d’indicció del Concili Provincial Tarraconense: comunicació dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, decisió de convocar el Concili, 29 de novembre.

Església i món rural. Document dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, 27 abril 1992.

(1993)

Els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven la creació del Secretariat Interdiocesà de Santuaris de Catalunya les Balears.

Edició de la nova versió en català dels documents del concili ecumènic Vaticà II, promoguda per la Conferència Episcopal Tarraconense.

Els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven la creació de Càritas Catalunya, organisme interdiocesà de coordinació de les Càritas de les diòcesis amb seu a Catalunya.

XXV Aniversari de la Facultat de Teologia de Catalunya.

I Congrés de la Història de l’Església a Catalunya, patrocinat per la Conferència Episcopal Tarraconense.

Jaume Traserra Cunillera, prevere de Barcelona, nou bisbe auxiliar de l’arquebisbe de Barcelona, setembre.

Concili Provincial Tarraconense. Respostes a la consulta sobre proposta de possibles temes a tractar pel Concili: 61.169 participants en la consulta, 4.575 respostes rebudes (de grups i individuals).

Edició del Catecisme de l’Església Catòlica en versió catalana.

Pere Tena Garriga, Jaume Traserra Cunillera, Joan-Enric Vives Sicília, preveres de Barcelona, nous bisbes auxiliars de l’arquebisbe de Barcelona, 5 setembre.

(1994)

XXX Aniversari de la Fundació Vidal i Barraquer (consultori medico-psicològic, cursos d’ensenyament, investigació i recerca)

I Congrés de Catequesi de Catalunya i les Balears, amb 8.000 participants. Cloenda el 15 maig, al Temple de la Sagrada Família de Barcelona.

V Aplec de l’Esperit, amb el lema “Fes-te a la mar”; trobada interdiocesana de joves, 22 maig, a Girona.

Mons. Ricard M. Carles Gordó, arquebisbe de Barcelona, nomenat cardenal pel papa Joan Pau II.

Esperit, què dius a les Esglésies de la Tarraconense? Exhortació pastoral dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense sobre el Concili Provincial Tarraconense, 6 gener 1994.

Concili Provincial Tarraconense: Etapa diocesana de reflexió. Respostes a la consulta: 4.317. Participants, individuals o en grups: 42.264.

(1995)

84 Parròquies del bisbat de Lleida (a la Ribagorça, la Llitera, el Cinca Mitjà i el Baix Cinca) són transferides al nou bisbat de Barbastre-Monsó.

27 Parròquies més ho són l’any 1998.

Són 111 parròquies en total que, per decret del Vaticà, passen d’un bisbat català (Lleida) a un bisbat aragonès de nova creació (Barbaste-Monsó), per tal de fer coincidir els límits de les diòcesis catalanes que afronten amb diòcesis d’Aragó amb les circumscripcions civils que separen Catalunya i Aragó.

Celebració del Concili Provincial Tarraconense (de 21 gener a 4 juny). La inauguració i la clausura es fan a la Catedral de Tarragona. Les sessions conciliars ordinàries, a Sant Cugat del Vallès.

Lliurament al Papa Joan Pau II de les resolucions del Concili i de la medalla commemorativa, 12 juliol.

Òbit de Mons. Josep Pont i Gol, arquebisbe de Tarragona, 4 octubre

Congrés de Vida Religiosa, octubre.

(1996)

100 anys de la mort de santa Teresa de l’Infant Jesús.

Decret de promulgació de les resolucions del Concili Provincial Tarraconense, dels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, 7 juny.

Concili Provincial Tarraconense. Resolucions i missatge. Publicació de les resolucions definitives aprovades pels Bisbes i amb el placet de la Santa Seu.

Jornades interdiocesanes sobre “Comunicació i Església”, organitzades pel Secretariat Interdiocesà de Mitjans de Comunicació Social, 29-30 novembre, a Sant Cugat del Vallès.

Jornada sacerdotal interdiocesana, convocada pels Bisbes de la CET, en el CL aniversari del naixement del doctor Torras i Baiges, bisbe de Vic i patriarca espiritual de Catalunya. Hi pronuncia una conferència Mons. Valentí Miserachs, president del Pontifici Institut de Música Sacra de Roma i postulador de la causa de beatificació del bisbe Torras i Bages, sobre el tema “Torras i Bages, venerable i venerat”. Entre preveres i diaques, n’hi participen uns 700,  25 novembre, a Montserrat.

(1997)

El dejuni que Déu vol. Carta pastoral dels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense a l’inici de la Quaresma, en aplicació del Concili Provincial Tarraconense, 12 febrer 1997.

L Aniversari de l’entronització de la santa imatge de la Mare de Déu de Montserrat.

Nova edició del Ritual d’ordenació de bisbe, preveres i diaques, en català.

V Congrés de l’escola cristiana a Catalunya, amb el lema “L’aportació de l‘escola cristiana de Catalunya en el llindar del tercer mil·lenni”, abril.

L Aniversari de Càritas a Catalunya.

XIII Reunió dels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants de la Unió de Religiosos de Catalunya, sobre “Laics i religiosos a les nostres escoles cristianes”.

Mons. Lluís Martínez Sistach, bisbe de Tortosa, nou arquebisbe metropolità i primat de Tarragona; succeeix Mons. Ramon Torrella Cascante, 13 abril.

Mons. Xavier Salinas Viñals, bisbe d’Eivissa, nou bisbe de Tortosa; succeeix Mons. Lluís Martínez Sistach, 5 setembre.

(1998)

Introduïda la causa de beatificació de l’arquitecte Antoni Gaudí (+ 10 juny 1926), enterrat al Temple de la Sagrada Família de Barcelona.

Visita ad limina apostolorum dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, 15-20 febrer, a Roma.

VI Aplec de l’Esperit, amb el lema “Deixa’l fer. L’Esperit és amb tu”; trobada interdiocesana de joves, 31 maig, a Vilafranca del Penedès.

L’Arquebisbe emèrit de Tarragona, Mons. Ramon Torrella Cascante, rep la Creu de Sant Jordi, 5 novembre.

La col·lecció Clàssics del cristianisme (100 volums), patrocinada per la Conferència Episcopal Tarraconense, distingida amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat i guardonada amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.

Missatge a les famílies. Document dels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, 25 desembre 1998.

(1999)

Inauguració dels nous locals de la Conferència Episcopal Tarraconense (c. dels Àngels, Barcelona) per poder prestar un servei més eficaç a l’aplicació del Concili Provincial Tarraconense, 26 gener.

150è Aniversari de la fundació de la Congregació dels Missioners Fills de l’Immaculat Cor de Maria (1849-1999).

Presentació del nou text catequètic Amb nosaltres, editat pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi, 24 juliol, a Barcelona.

Nova edició del Ritual d’exèquies, en aplicació del Concili Provincial Tarraconense.

Mons. Francesc Xavier Ciuraneta Aymí, bisbe de Menorca, nou bisbe de Lleida; succeeix Mons. Ramon Malla Call.

(2000)

XIV Reunió dels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants de la Unió de Religiosos de Catalunya, sobre “El procés de l’evolució de la vida religiosa a Catalunya i les seves perspectives”.

Jornada sacerdotal interdiocesana, convocada pels Bisbes de la CET, amb motiu de l’Any jubilar en ocasió dels 2000 anys de l’Encarnació de nostre Senyor Jesucrist. El Dr. Armand Puig i Tàrrech hi fa una ponència sobre “Pelegrins d’esperança, servidors de l’Evangeli”, 27 març, a Montserrat.

Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven el Directori de pastoral sacramental, en aplicació del Concili Provincial Tarraconense, 27 abril.

Presentació del Projecte global de pastoral catequètica, editat pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi, en aplicació del Concili Provincial Tarraconense, 1 agost, a Tarragona.

Presentació de la Proposta de Pastoral Universitària, en aplicació del Concili Provincial Tarraconense, 4 novembre, a Tarragona.

Commemoració del V aniversari del Concili Provincial Tarraconense, 28 octubre, a Tarragona.

(2001)

Els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven Directori de la Parròquia i Directori de l’arxiprestat, en aplicació del Concili Provincial Tarraconense, 21 gener.

X Aniversari del Centre Català de Solidaritat per a la rehabilitació de drogodependents.

Els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven el nou model d’expedient per a la celebració del matrimoni i els criteris de pautes per a la seva tramitació.

Creació d’un web de la Conferència Episcopal Tarraconense.

Germinabit, l´expressió religiosa en llengua catalana al segle XX, desembre, a Roma. A partir de febrer de 2002, l´exposició es presenta de manera itinerant a la ciutat episcopal de cada diòcesi de Catalunya.

XV Encontre internacional per la Pau, organitzat per la Comunitat de sant Egidi, entorn del lema “Les fronteres del diàleg. Religions i civilitzacions en un nou segle”, 2-4 setembre, a Barcelona.

Mons. Carles Soler Perdigó, bisbe auxiliar de l’arquebisbe de Barcelona, nou bisbe de Girona; succeeix Mons. Jaume Camprodon Rovira, 16 desembre.

Mons. Jaume Traserra Cunillera, bisbe auxiliar de l’arquebisbe de Barcelona, nou bisbe de Solsona: succeeix Mons. Antoni Deig Clotet, 30 setembre,

Mons. Joan-Enric Vives Sicília, nomenat bisbe coadjutor d’Urgell.

Josep-Àngel Saiz Meneses, prevere de Barcelona, nou bisbe auxiliar de l’arquebisbe de Barcelona, octubre.

Jornades de pastoral de joventut catalanobalears sota el lema “Mirada nova: Per un nou impuls de la pastoral de joventut”, per a responsables d’aquest àmbit pastoral, 10-11 de novembre, a Barcelona.

(2002)

XV Reunió dels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants de la Unió de Religiosos de Catalunya, sobre “L’evangelització a l’escola cristiana”.

Jornades interdiocesanes organitzades pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi, 23-25 juliol, a Barcelona.

VII Aplec de l’Esperit, sota el lema “Néixer de nou”, trobada interdiocesana de joves de Catalunya i les Balears, 19 maig, a la Seu d’Urgell.

XXV Anys del Consell de l’Escola Cristiana de Catalunya i el seu Secretariat.

Jornada sacerdotal interdiocesana, convocada pels Bisbes de la CET, en el centenari del traspàs de mossèn Jacint Verdaguer, 14 octubre, a Vic.

A l’alba del nou segle. Carta d’Advent dels Bisbes de Catalunya, 1 desembre 2002.

(2003)

Mons. Joan-Enric Vives Sicília, bisbe coadjutor d’Urgell, nomenat bisbe titular de la susdita seu i copríncep d’Andorra; succeeix Mons. Joan Martí Alanis, 12 maig.

L Aniversari de la fundació de l’Acció Catòlica Obrera.

Romà Casanova Casanova, prevere de Tortosa, nou bisbe de Vic; succeeix Mons. Josep M. Guix Ferreres, 13 juny.

Al servei de l’anunci de la fe. Carta pastoral dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, 8 desembre 2003.

(2004)

Presentació del Cantoral Litúrgic Bàsic de les diòcesis de Catalunya, en compliment del mandat del Concili Provincial Tarraconense, 22 maig, a Tarragona.

En el marc del Fòrum Universal de les Cultures, té lloc la inauguració de l’Assemblea del Parlament de les Religions del Món, en la qual participen tres bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i l’abat de Montserrat, 5 juliol, al Monestir de Montserrat.

XVI Reunió dels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants de la Unió de Religiosos de Catalunya, sobre “La pastoral vocacional a la vida religiosa i consagrada”.

Òbit de Mons. Ramon Torrella Cascante, arquebisbe de Tarragona, 22 abril.

Canonització del P. Josep Manyanet Vives, fill de Tremp, pel Papa Joan Pau II, 16 maig, a Roma.

IV Jornades interdiocesanes sobre “La catequesi, una responsabilitat compartida”, organitzades pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi, 20-22 juliol.

Jaume Pujol Balcells, prevere de la Prelatura de la Santa Creu i Opus Dei, nou arquebisbe metropolità i primat de Tarragona; succeeix Mons. Lluís Martínez Sistach, 19 setembre.

Erecció de la Província Eclesiàstica de Barcelona, amb la nova arxidiòcesi metropolitana de Barcelona i les seves seus sufragànies: Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, 15 juny.

Mons. Àngel Saiz Meneses, bisbe auxiliar de l’arquebisbe de Barcelona, nomenat administrador apostòlic de l’arquebisbat de Barcelona (15 juny a 25 juliol).

Mons. Àngel Saiz Meneses, bisbe auxiliar de l’arquebisbe de Barcelona, primer bisbe de Terrassa, 25 juliol.

Mons. Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona, primer arquebisbe de la nova arxidiòcesi metropolitana de Barcelona, 15 juny.

Mons. Agustí Cortés Soriano, bisbe d’Eivissa, primer bisbe de Sant Feliu de Llobregat, 12 setembre.

Pelegrinatge conjunt de les 10 diòcesis de Catalunya al Santuari de Lurdes, en el CXXV aniversari del primer pelegrinatge que s’hi féu des de Catalunya i en el CL aniversari de la proclamació del dogma de la Immaculada Concepció, 15-19 octubre.

Beatificació de mossèn Pere Tarrés, metge i sacerdot, 5 setembre.

(2005)

CXXV Aniversari de la composició del Virolai de la Mare de Déu de Montserrat.

VI Congrés de l’Escola Cristiana a Catalunya, 12 març.

Visita ad limina apostolorum dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, 21 febrer – 1 març, a Roma.

Jornada de preveres, representants de les diòcesis amb seu episcopal a Catalunya, convocada pels Bisbes de la CET, en la commemoració del X aniversari del Concili Provincial Tarraconense. Ponència de Mn. Miquel Barbarà Anglès, vicari general de Tarragona, sobre “Testimonis del Déu vivent”. Aportació de Mons. Joan-Enric Vives, bisbe d’Urgell i secretari de la CET: “10 anys d’aplicació del Concili a les diòcesis de Catalunya”, 4-5 juny, a Montserrat.

Les diòcesis representades a la Conferència Episcopal Tarraconense apleguen un total de 2.091 parròquies i 328 llocs de culte no parroquials.

(2006)

XVII Reunió dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i representants de la Unió de Religiosos de Catalunya, sobre “La formació cristiana de la infància i la joventut en les actuals circumstàncies”.

V Jornades interdiocesanes sobre “La Parròquia i l’acció catequètica” organitzades pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi.

Any jubilar en el CXXV aniversari de la declaració del patronatge de la Mare de Déu de Montserrat sobre les diòcesis de Catalunya, el Papa Lleó XIII, any 1881.

L Aniversari del patronatge de la Mare de Déu de Núria sobre la diòcesi d’Urgell.

Acord marc entre els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i el Departament de Cultura de la Generalitat.

(2007)

Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense aproven la creació de la Comissió Interdiocesana d’Apostolat Seglar.

VI Jornades interdiocesanes sobre “La pedagogia de la iniciació cristiana, als 10 anys de la publicació del Directori General per a la Catequesi”, organitzades pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi.

Mons. Xavier Salinas Viñals, bisbe de Tortosa, nomenat administrador apostòlic de la diòcesi de Lleida (2007-2008), per cessament de Mons. Francesc Xavier Ciuraneta Aymí.

XX Aniversari del programa “Signes dels temps”, patrocinat per la Conferència Episcopal Tarraconense, que emet Televisió de Catalunya.

VIII Aplec de l’Esperit, sota el lema “Marcats per l’Esperit”; trobada interdiocesana de joves de les diòcesis de Catalunya i les Balears, 26 maig, a Tarragona.

XXV Aniversari de la retransmissió de La Missa, el matí del diumenge, per TVE a Catalunya (segona cadena).

Creure en l’evangeli i anunciar-lo amb nou ardor. Carta pastoral dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, 23 març 2007.

Mons. Lluís Martínez Sistach, arquebisbe metropolità de Barcelona, és nomenat cardenal pel papa Benet XVI.

(2008)

XVIII Reunió dels Bisbes de la CET amb representants de la Unió de Religiosos de Catalunya, entorn del document de la CET Creure en l’Evangeli i anunciar-lo amb nou ardor.

XL Aniversari de l’erecció de la Facultat de Teologia de Catalunya, 7 març, 1968-2008.

CC Aniversari del naixement de sant Antoni M. Claret, fill de Sallent.

Mil·lenari de l’Abat Oliba.

VII Jornades interdiocesanes sobre “Catequesi i Família”, organitzades pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi, 30 juny – 2 juliol, a Barcelona.

Mons. Joan Piris Frígola, bisbe de Menorca, nomenat bisbe de Lleida; succeeix Mons. Xavier Salinas Viñals, que n’era administrador apostòlic, 16 juliol.

Mons. Francesc Pardo Artigas, nou bisbe de Girona; succeeix Mons. Carles Soler Perdigó, 19 octubre.

Pau, apòstol del nostre poble. Document dels bisbes de Catalunya en ocasió de l’Any jubilar de sant Pau, convocat pel papa Benet XVI en el bimil·lenari del naixement de l’Apòstol, 21 desembre 2008.

XXIII Jornada Mundial de Joventut, a Sidney, presidida pel Papa Benet XVI, i trobada europea de joves a Lourdes. En ambdues hi participen bisbes de la CET i joves de les diòcesis de Catalunya.

Òbit de Mons. Joan Carrera, bisbe auxiliar de l’arquebisbe de Barcelona, 3 octubre.

(2009)

Cloenda de l’Any Jubilar de Sant Fructuós (1750 anys: 259-2009), 21 gener, a Tarragona.

Estrena de l’oratori Pau i Fructuós, amb música de Mons. Valentí Miserachs i lletra de Mn. Joan Roig, 24 gener. a la catedral de Tarragona.

A Tarragona, jornada de preveres de les diòcesis catalanes, en ocasió de l’Any Jubilar de sant Fructuós, bisbe de Tarragona, i dels seus diaques sant Auguri i sant Eulogi. Més de 300 preveres i diaques concelebren amb els seus respectius bisbes, a la mateixa arena de l’amfiteatre, a l’hora en què els sants protomàrtirs tarragonins morien cremats vius avui fa 1750 anys. Després de dinar plegats, alguns visiten el Museu Bíblic i d’altres les basíliques paleocristianes i el Mausoleu de Centcelles, 21 gener.

Mn. Sebastià Taltavull Anglada, prevere menorquí, nomenat bisbe auxiliar de l’arquebisbe de Barcelona, 21 març.

XXIV Reunió de treball dels bisbes de la CET amb professors de la Facultat de Teologia i de la Facultat de Filosofia de Catalunya, i altres experts, sobre la crisi econòmica actual.

Viatge del Papa Benet XVI a Terra Santa, 8-15 maig.

Òbit de Mons. Josep Ma. Guix Ferreres, bisbe emèrit de Vic, 28 juny 2009

Caritas in veritate, encíclica del Papa Benet XVI, 29 juny 2009.

Any Jubilar en el 150è aniversari de la mort de st. Joan Ma. Vianney, rector d’Ars.

Orientacions pastorals per a l’acolliment dels promesos, aprovades pels bisbes de la CET.

VIII Jornades interdiocesanes de catequesi, 1-3 juliol 2009, a Barcelona.

Jornades interdiocesanes de formació de catequistes, 7-8 novembre, a Santa Susanna (Girona).

Implantació del nou Catecisme Jesús és el Senyor (6-11 anys) a les diòcesis de Catalunya i de les Balears.

El Calendari litúrgic de 2010 incorpora, per primera vegada, l’ordenament particular de les 10 diòcesis de Catalunya.

Canonització del P. Francesc Coll i Guitart, dominic, 11 octubre 2009.

Jornada d’homenatge pòstum al bisbe Joan Carrera Planas, 17 octubre 2009,  a Barcelona.

Guardonats per la Generalitat l’Escola de Mestres Blanquerna i el P. Francesc Riu, salesià.

Òbit de Mons. Joan Martí Alanis, arquebisbe-bisbe emèrit d’Urgell, 11 octubre 2009.

Mons. Joan Piris Frígola, bisbe de Lleida, nomenat membre del Consell Pontifici per a les Comunicacions Socials.

(2010)

Mn. Josep Samsó Elias, assassinat in odium fidei essent rector de Mataró (1 setembre 1936), beatificat el dia 23 gener 2010, a Mataró.

  1. Josep Tous, caputxí, fundador de les Religioses Caputxines de la Mare del Diví Pastor, beatificat el dia 25 abril 2010.

XIX Reunió conjunta dels bisbes de la CET i representants de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC), sobre el tema: pastoral de la salut.

El Bon Pastor, revista per a la comunió i la formació permanent adreçada als preveres de les diòcesis de Catalunya.

Any Jubilar en ocasió del Mil·lenari del Miracle eucarístic del Sant Dubte d’Ivorra, 11 abril 2010 – 1 maig 2011.

IX Aplec de l’Esperit, a Terrassa. Lema “Amb vosaltres cada dia”, 22 maig.

Ordenats els primers diaques permanents a la diòcesi de Girona.

Inauguració del nou orgue de Montserrat, 20 març.

IV Trobada de professors de religió de les diòcesis catalanes, amb la participació de 450 professors, 24 abril,  al Principat d’Andorra.

Signes dels temps, programa dominical emès per Televisió de Catalunya, núm. 1000, 24è aniversari.

Mons. Salvador Cristau Coll, nomenat bisbe auxiliar del bisbe de Terrassa, 26 juny.

Cardenal Ll. Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona, nomenat membre de la Prefectura d’Afers Econòmics de la Santa Seu.

En vigor la nova Llei de l’avortament aprovada pel govern espanyol.

El Papa Benet XVI dedica la Basílica de la Sagrada Família, 7 novembre.

Nota dels bisbes de la CET (14 novembre) amb relació a la visita del Papa a Barcelona (6-7 novembre 2010).

Concessió del doctorat honoris causa de la Facultat de Teologia de Catalunya al Metropolita ortodox Hilarion Volokolamsk, cap d’Afers Exteriors del Patriarcat de Moscou.

Congrés Internacional del Catecumenat, 2010, París, amb la participació del SIC.

Jornades Interdiocesanes per a la Formació de Catequistes, novembre, Girona.

Nota sobre les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya, 14 octubre 2010.

Mons. Xavier Novell Gomà, nou bisbe de Solsona ordenat el dia 12 desembre, Solsona.

(2011)

Beatificació del Papa Joan Pau II, 1 maig.

Cardenal Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona, doctor honoris causa per la Pontifícia Universitat Catòlica Mare i Mestra de Santiago de los Caballeros de la República Dominicana.

XXX aniversari de la creació de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC).

Creació del Moviment Centres d’Esplai Cristians Catalans.

Al servei del nostre poble, carta pastoral dels bisbes de la CET, 21 gener 2011, en el XXV aniversari de la publicació d’Arrels cristianes de Catalunya, document dels bisbes de la CET de 27 desembre 1985.

Bíblia de la BCI en format popular.

Catecisme de l’Església Catòlica, Compendi d’aquest Catecisme, L’essencial de la vida cristiana, YouCat en català.

V jornada interdiocesana de professors de religió, amb més de 500 participants, 9 abril, a Montserrat.

Jornada de formació per a directors de comunicació de l’Església a Catalunya, 4 juliol, Sant Feliu de Llobregat.

Jornada Mundial de Joventut, 16-21 agost, Madrid.

V Jornada de formació de catequistes, organitzades pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi, sobre el tema “Paraula de Déu per a la salvació dels homes”, 4-6 novembre, Mallorca.

Cardenal Ll. Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona, noces d’or presbiterals, setembre.

Beatificació de la Mare Anna Maria Janer, fundadora de l’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell, 8 octubre, La Seu d’Urgell.

Centre Català de Solidaritat, institució de l’Episcopat Català i les Càritas diocesanes de Catalunya, gestionada per la Fundació Sense Cadenes. Exposició de l’activitat.

Mil·lenari de Sant Ermengol, cloenda el 4-5 novembre, la Seu d’Urgell.

Exposició Gaudí: La Sagrada Família de Barcelona. Art, ciència i espiritualitat,  24 de novembre, a la Ciutat del Vaticà.

(2012)

L’Abadia de Montserrat, guardonada amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2012.

Congrés de Nova Evangelització, organitzat per les diòcesis de Solsona i Vic, 7-8 gener, Manresa.

XXV reunió de treball dels bisbes de la CET amb professors de la Facultat de Teologia i de la Facultat de Filosofia de Catalunya. Tema: La dimensió transcendent de la persona humana.

Mons. Joan-Enric Vives, arquebisbe-bisbe d’Urgell, reelegit secretari de la CET per a un nou trienni.

Mn. Norbert Miracle, canonge de l’arxidiòcesi de Tarragona i rector del Seminari Major Interdiocesà, elegit vice-secretari de la CET.

Any de la fe, en ocasió del 50è aniversari de la inauguració del concili Vaticà II, convocat pel Papa Benet XVI, octubre 2012-2013.

Programa Signes dels temps, 25 anys en antena, més de 1.000 programes emesos.

XII Congrés Europeu de Catequesi, Roma. VII Congrés Mundial de Pastoral del Turisme, a Mèxic. Trobada sobre Pastoral Vocacional, a Zagreb. VI Jornada Mundial de Famílies, sobre el lema: La família, el treball i la festa, 30 maig-3 juny, a Milà.

Trobada de Voluntaris de Càritas Catalunya, a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, amb la presència del Cardenal Òscar  A. Rodríguez Madariaga, president de Càritas Internacional.

Presentació de Catalonia Sacra, projecte d’articulació de visites turístiques al patrimoni de l’Església Catòlica a Catalunya, creat al si del Secretariat Interdiocesà de Custòdia i Promoció de l’Art Sagrat: 19 juliol, a Santa Maria del Mar de Barcelona.

Cardenal Ll. Martínez Sistach, nomenat pel Papa Benet XVI membre del Sínode de Bisbes sobre la Nova evangelització per a la transmissió de la fe cristiana, 7-28 octubre 2012, a Roma.

(2013)

Joan Planellas, prevere de Girona i vice-degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, predica al recés dels bisbes de la CET.

El Papa Benet XVI renuncia com a bisbe de la seu de Roma i, per tant, a la seva funció primacial, 28 febrer.

Jornada sacerdotal amb motiu de l’Any de la Fe. La ponència és a càrrec del Cardenal Arquebisbe de Viena, Christoph Schönborn, un dels principals responsables de la redacció del Catecisme de l’Església Catòlica. 22 abril, al monestir de Santa Maria de Poblet

Papa Francesc, successor del Papa Benet XVI, elegit el dia 13 març.

Cardenal Ll. Martínez Sistach, guardonat amb la Medalla d’Or de la Generalitat, 9 abril.

Reunió amb la Junta directiva i altres representants de la Unió de Religiosos de Catalunya. Tema: La vida religiosa i les fronteres geogràfiques, socials i culturals de l’evangelització: el nou areòpag de la missió.

Jornada Mundial de Joventut, 23-28 juliol, Rio de Janeiro,. Paral·lelament se celebra una trobada a Llinars del Vallès per a aquells joves que no puguin participar en aquelles jornades.

Enric Benavent Vidal, bisbe auxiliar de l’arquebisbe de València, nou bisbe de Tortosa, 13 juliol.

Els testaments atorgats davant rector i la seva protocol·lització.

Òbit del Cardenal Ricard Ma. Carles, arquebisbe emèrit de Barcelona, 17 desembre.

Beatificació de 522 màrtirs de la persecució religiosa del segle XX a Espanya, 13 octubre, Tarragona.

Nota dels bisbes de la CET sobre les beatificacions de 13 octubre.

Menció de sant Josep en el cànon eucarístic, recentment aprovada.

Nota dels bisbes de la CET sobre els Mitjans de Comunicació, sobretot el canal 13tv, amb relació a la situació política i social de Catalunya.

Transmetre el tresor de la fe, document dels bisbes de la CET, en ocasió de l’Any de la Fe, 24 desembre 2013.

(2014)

Traspàs del bisbe Pere Tena, bisbe auxiliar emèrit de l’arquebisbe de Barcelona, 10 febrer.

Visita ad limina apostolorum dels bisbes de la CET, 3-8 març, a Roma.

XXVI reunió de treball dels bisbes de la CET amb els professors de la Facultat de Teologia i de la Facultat de Filosofia de Catalunya, sobre el tema: El matrimoni i la família.

Òbit del Mons. Ramon Malla Call, bisbe emèrit de Lleida, 18 abril.

X Aplec de l’Esperit, trobada interdiocesana de joves de Catalunya, Balears i Principat d’Andorra, en la Vetlla de Pentecosta, amb el lema “Amb vosaltres cada dia”. Hi participen de més de 5.000 joves i famílies acollidores. 22 maig 2010, a Banyoles.

Aprovació del Cantoral Litúrgic Bàsic (2a edició) per a les diòcesis catalanes, un dels fruits del Concili Provincial Tarraconense de 1995.

Congrés de Pastoral de les grans ciutats, sobre el tema: “L’Església a les ciutats més importants del món.” 1a fase, 20-22 març, Barcelona.

2a.fase, 24-26 novembre, Barcelona, amb la participació de prelats de les ciutats més importants. Acaba amb la presentació de les conclusions del Congrés al Papa Francesc.

La Pastoral en l’esplai. Actualització de la Proposta Educativa i del Directori Pastoral del Moviment dels Centres d’Esplai Cristians Catalans, document aprovat pels bisbes de la CET.

Els bisbes de la CET aproven la revisió de la Litúrgia de les Hores, versió catalana.

Versió catalana del Catecisme Testimonis del Senyor per a infants i adolescents (després dels dos primers anys de catequesi).

Any de la vida consagrada, convocat pel Papa Francesc, 30 novembre 2014 – 2 febrer 2016.

Sínodes de Bisbes, sobre la família, 2014 al 2015.

Erecció canònica de la Facultat “Antoni Gaudí” d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts cristianes, per decret del Cardenal Zenon Grocholewski, prefecte de la Congregació per a l’Educació Catòlica, signat en solemne acte acadèmic, 2 octubre, a Barcelona.

Nota dels bisbes de la CET sobre l’actual conjuntura social de Catalunya i Espanya.

Cardenal Ll. Martínez Sistach, designat pel Papa membre de l’Assemblea extraordinària del Sínode de Bisbes, sobre el tema: Els desafiaments pastorals de la família en el context de l’evangelització, 5-19 octubre 2014, Roma.

Jornada de Trobada i Formació de Voluntaris de Càritas, 3-4 octubre 2014, a Girona.

1400 aniversari del Concili Provincial, celebrat l’any 615, època romana, a Ègara, actual Terrassa, antiga diòcesi que subsistí fins al segle VIII.

Carta dels Bisbes de Catalunya en l’Any de la Vida Consagrada, 28 novembre 2014.

(2015)

IV Congrés Litúrgic de Montserrat, convocat pels bisbes de la CET i l’Abat de Montserrat, 16-18 abril 2015, en el Centenari del I Congrés Litúrgic, celebrat l’any 1915.

Sessió dels bisbes de la CET amb més de 80 superiors majors i altres religiosos i religioses, en ocasió de l’Any de la Vida Consagrada, que acabarà el 2 febrer 2016.

Laudato Si‘, encíclica del Papa Francesc, 24 maig 2015.

Encontre Europeu de Joves, 5-9 agost 2015, a Àvila.

Pelegrinatge a Terra Santa dels seminaristes que han acabat el cicle d’estudis institucionals.

Any Jubilar de la Misericòrdia, convocat pel Papa Francesc, iniciat el 8 desembre 2015.

Beatificació de tres germanes màrtirs de l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona, 5 setembre.

Laïcat XXI, trobada d’un grup de laics, octubre, a Poblet.

El Papa Francesc accepta la renúncia del Cardenal Ll. Martínez Sistach com a Arquebisbe de Barcelona.

Mons. Juan José Omella Omella, bisbe de Calahorra i La Calzada-Logronyo, nou Arquebisbe metropolità de Barcelona, 26 desembre.

L’Ateneu Universitari Sant Pacià és erigit el dia 1 octubre. Aplega la Facultat de Teologia de Catalunya (1968), la Facultat de Filosofia de Catalunya (1990) i la Facultat Antoni Gaudí d’Història, Arqueologia i Arts Cristianes (2014) i l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona (2020) ad instar facultatis .

Reforma del procés canònic per a les causes de declaració de nul·litat del matrimoni en el Codi de Dret Canònic.

(2016)

El P. Manel Nin, monjo de Montserrat, fill del Vendrell, nomenat exarca dels catòlics grecs de ritu bizantí, resident a Atenes. És ordenat bisbe el dia 15 abril 2016, a Roma (basílica de Sant Pau).

Jornada interdiocesana de preveres i diaques, 11 abril 2016, a Vic, en el centenari de la mort del Venerable Josep Torras i Bages, bisbe de Vic. El Cardenal Beniamino Stella, prefecte de la Congregació per al clergat, presideix l’Eucaristia i presenta una ponència.

XXVII reunió de treball dels bisbes de la CET amb professors de la Facultat de Teologia, de la Facultat de Filosofia de Catalunya i de la Facultat “Antoni Gaudí” sobre el tema de la Misericòrdia.

XIV jornades interdiocesanes de responsables de catequesi, juny.

Els bisbes de la CET aproven la creació de la Càtedra de Teologia Pastoral “Arquebisbe Josep Pont i Gol”, integrada a la Facultat de Teologia de Catalunya, que continua la tasca que dugué a terme el Centre d’Estudis Pastorals durant més de 40 anys. A la nova Càtedra li és encomanada l’edició de la revista Quaderns de Pastoral.

Jornada Mundial de Joventut, 26-31 juliol, a Cracòvia, en la qual participen uns 3000 joves de Catalunya.

Mons. Joan-Enric Vives, arquebisbe-bisbe d’Urgell, reelegit secretari de la CET per un nou trienni.

Setmana d’Animació Bíblica, a la primera setmana d’Advent, a proposta de l’Associació Bíblica de Catalunya (ABC).

Diplomatura en Música Sacra, incorporada a la Facultat “Antoni Gaudí”

Mn. Norbert Miracle, prevere de Tarragona, reelegit vice-secretari de la CET per un nou trienni.

Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de l’arquebisbe de Barcelona, nomenat administrador apostòlic de Mallorca (6 setembre 2016 a 19 setembre 2017), i bisbe titular de Mallorca el 25 novembre 2017.

Trobada de Càritas Catalunya, sota el tema: “Transformem la societat des de la Misericòrdia”, amb la participació de 1.900 voluntaris de les 10 Càritas diocesanes, 22 octubre, a Tarragona.

Acollim la nova edició de la Litúrgia de les Hores, en català, nota dels bisbes de la CET en què presenten l’edició renovada de la Litúrgia de les Hores.

Nota dels bisbes de la CET sobre el treball decent, 7 octubre, en ocasió de la “Jornada Mundial del Treball Decent”.

Amoris Laetitia, exhortació apostòlica del Papa Francesc, 19 març 2016.

Òbit de Mons. Jaume Camprodon i Rovira, bisbe emèrit de Girona, 26 desembre.

(2017)

Reunió dels bisbes de la CET i la Junta directiva de la URC, sobre el tema: La situació actual de la vida religiosa en el context de l’Església i la societat a Catalunya.

Trobada de famílies cristianes, organitzada per les delegacions de Pastoral Familiar de les diòcesis catalanes, 26 març, a Barcelona (Basílica de la Sagrada Família).

XVI Jornades Interdiocesanes de responsables de catequesi, 6-7 juliol, a Barcelona.

29è Col·loqui Europeu de Parròquies, 9-14 juliol, a Barcelona.

Creu Pro Ecclesia et Pontifice, distinció atorgada pel Papa Francesc, a petició dels bisbes de la CET, a Mn. Aureli Ortín Maynou, diaca de l’Arquebisbat de Barcelona, que ha estat vice-secretari de la CET durant 23 anys. Aquesta distinció s’atorga a preveres i laics en reconeixement pel seu servei a l’Església.

El Centre de Pastoral Litúrgica (CPL) ha atorgat el III Memorial Pere Tena, a Mons. Víctor-Valentín Sánchez Espinosa, arquebisbe de Puebla de los Ángeles (Mèxic), antic secretari general del Consell Episcopal Llatinoamericà (CELAM), un dels artífexs de la renovació litúrgica a Mèxic i a Llatinoamèrica, 10 maig.

La Fundació Escola Cristiana de Catalunya, que aplega 434 escoles, amb un total de 256 alumnes de tot Catalunya, ha rebut el premi Blanquerna Educació 2017, de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esplai, de la Universitat Ramon Llull, 14 juny.

Mn. Sergi Gordo Rodríguez, prevere de Barcelona, nomenat bisbe auxiliar de l’arquebisbe metropolità de Barcelona, 19 juny.

Mn. Antoni Vadell Ferrer, prevere de Mallorca, nomenat bisbe auxiliar de l’arquebisbe metropolità de Barcelona, 9 setembre.

Mons. Juan-José Omella Omella, arquebisbe metropolità de Barcelona, nomenat cardenal, 28 juny.

I Aplec de mestres i professors cristians, 7 octubre, a Montserrat.

Reunió dels bisbes de la CET amb les autoritats acadèmiques de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, sobre el tema: Les diverses aportacions de les matèries teològiques i filosòfiques i humanístiques al pensament cristià d’avui.

Veritatis gaudium, constitució apostòlica del Papa Francesc, que regula les institucions acadèmiques eclesiàstiques per a una revisió i actualització dels estudis, 27 desembre 2017.

(2018)

50è Aniversari de l’erecció canònica de la Facultat de Teologia de Catalunya, amb dues seus: Barcelona i Sant Cugat del Vallès.

XI Aplec de l’Esperit: trobada interdiocesana de joves de les 10 diòcesis de Catalunya, les Illes Balears i Andorra, amb el lema: “Crist és la vida”, 19-20 maig, a Tortosa.

Comunitat terapèutica, depenent del Centre Català de Solidaritat (CECAS), per a dones que volen superar la drogoaddicció, ubicada a Tarragona.

Elegit president de la Generalitat el Molt Hble. Quim Torra i Pla, que els bisbes de la CET feliciten.

En procés la versió catalana de la 3a. edició del Missal Romà.

Sínode dels bisbes sobre “Els joves, la fe i el discerniment vocacional”, 3-28 octubre, a Roma.

VIII Centenari de la fundació de l’Orde de la Mercè, a Barcelona.

Canonització del Papa Pau VI, 14 octubre.

(2019)

Òbit de Mons. Jaume Traserra Cunillera, bisbe emèrit de Solsona, 25 gener.

Els bisbes d la CET aproven La música de la Litúrgia de les Hores, edició de melodies senzilles per a fomentar el cant de la Litúrgia de les Hores.

Trobada dels bisbes de la CET amb els delegats de joventut i els delegats de pastoral vocacional de les diòcesis de Catalunya i la vocalia de pastoral de joves i vocacional de la Unió dels Religiosos de Catalunya.

Nota dels bisbes de Catalunya sobre la protecció de menors, 12 febrer.

Reunió dels bisbes de la CET i la Junta directiva de la Unió de Religiosos de Catalunya.

Mn. Joan Planellas i Barnosell, prevere de Girona, nou arquebisbe metropolità i primat de Tarragona, 8 juny.

XXXIV Jornada Mundial de Joventut, 22-27 gener, a la ciutat de Panamà.

Enllestida la versió catalana de la 3a. edició esmenada del Missal Romà, pendent de l’aprovació de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments.

Signes dels temps, programa de tv de Catalunya amb més de 1.400 edicions, que es manté des de fa 33 anys.

XII Jornades de Formació de Catequistes sobre el tema: “La catequesi al cor de la comunitat”, 15-17 novembre, a Vic.

Jornada Mundial pel treball decent i les entitats d’Església o d’inspiració cristiana, 7 octubre, a Barcelona.

XXV Aniversari del Concili Provincial Tarraconense, 1995-2020.

Mes missioner extraordinari, a tot el món, octubre.

(2020)

Nova edició de les resolucions conciliars a càrrec de la CET: Concili Provincial Tarraconense 1995. Documents i resolucions. Edició comentada dels 25 anys-2020, Barcelona, Edit. Claret.

Reunió de treball dels bisbes de la CET amb professors de l’Ateneu Sant Pacià sobre el tema: “L’acompanyament i la protecció als malalts al final de la vida”.

Reunions amb modalitat telemàtica: 234, 235, 236.

Orientacions amb relació a la pandèmia provocada pel coronavirus covid 19.

Celebració d’una Eucaristia  per les víctimes de la covid 19, a cada diòcesi.

Fratelli tutti, encíclica del Papa Francesc3 octubre 2020

Any Laudato Sí’, 24 maig 2020 -24 maig 2021, en el 5è aniversari de la publicació de l’encíclica  social i ecològica del Papa Francesc  Laudato Sí’.

Nota de la Conferència Episcopal Tarraconense sobre la participació a la missa dominical, presencial sempre que sigui possible, 15 juliol 2020.

L’any 2019 el conjunt de les 10 Càritas diocesanes de Catalunya van acompanyar 82.139 llars, amb un total de 217.171 persones.

Javier Vilanova Pellisa, prevere de Tortosa, nou bisbe auxiliar de l’arquebisbe metropolità de Barcelona, 20 desembre.

Any de sant Josep, 8 desembre 2020—8 desembre 2021, dedicat pel Papa Francesc amb la carta apostòlica Patris corde, en el 150è aniversari de la declaració de sant Josep com a patró de l’Església universal, pel papa beat Pius IX.

(2021)

Reunions amb modalitat telemàtica: 242.

Esperit, cap on guies les nostres Esglésies? Als vint-i-cinc anys del Concili Provincial Tarraconense. Document dels Bisbes de Catalunya en el XXV aniversari del CPT, 21 gener 2021.

Penós litigi sobre la propietat de les obres d’art conservades al Museu diocesà i comarcal de Lleida, fruit de la gestió previsora del bisbe de Lleida Josep Meseguer Costa (València 1843-Granada 1920), que anà adquirint, provinents de parròquies de la seva diòcesi de Lleida, atès que corrien el risc de ser destruïdes o espoliades. Aquest fons artístic fou l’origen del Museu diocesà de Lleida. El ministre de Cultura espanyolÍñigo Méndez de Vigo, aprofita l’aplicació a Catalunya de l’art. 155 de la Constitució espanyola per posar fi al litigi de les obres originàries de les parròquies de la Franja recentment transferides al nou bisbat de Barbastre-Monsó, que en reclamava la propietat. El dia 15 febrer es fa el primer trasllat d’obres d’art, una vintena, al Museu diocesà de Barbastre. Continua el dia 22 de febrer del mateix any amb cinc obres més. El dia 5 de març, unes 40 obres més. El dia 10 de març, les últimes 42 obres.

Viatge Apostòlic del Papa Francesc a l’Iraq, 5-8-març.

Mons. Sergi Gordo Rodríguez elegit secretari de la CET.

Manifestació dels bisbes de la CET a propòsit de la vigència de la llei orgànica que regula l’eutanàsia (dins l’acta 244).

Document de Voluntats Anticipades, elaborat per la CET.

Manifestació dels bisbes de la CET davant el context social i polític a Catalunya (dins l’acta 244).

La Germandat Obrera d’Acció Catòlica, en ocasió del 75è aniversari de la seva fundació a Espanya de la mà de Guillem Rovirosa.

Mons. Josep-Àngel Saíz Meneses, nou Arquebisbe de Sevilla, 12 juny. I Administrador diocesà de Terrassa: (17 abril a 12 juny).

Mons. Cristau Coll, elegit bisbe administrador diocesà de Terrassa pel Col·legi de Consultors, 15 juny.

Mons. Cristau Coll, nomenat bisbe de Terrassa, 3 desembre.

(2022)

El 3 de gener el Papa Francesc nomena a Mons.  Francesc Simón Conesa Ferrer com a nou bisbe de Solsona

Visita ad limina apostolorum dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, 10-15 gener, a Roma.

Traspàs del bisbe Antoni Vadell Ferrer, bisbe auxiliar de Barcelona el 12 de febrer de 2022

Trapàs del bisbe Francesc Pardo Artigas, bisbe de Girona el 31 de març de 2022

 

La veu de l'església