Presentaciò:

El Secretariat Interdiocesà dels Santuaris és l’òrgan creat pels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i de les Illes Balears per animar i coordinar les activitats pastorals i la seva acció evangelitzadora en els santuaris de les Províncies Eclesiàstiques Tarraconense i de Barcelona, i de les diòcesis de les Illes Balears (Estatuts, n.1)

 

Funcions i Activitats

A més de les tasques que li pugui encomanar directament la CET,
– Animar i promoure les accions eclesials, apostòliques i pastorals en el santuaris.
– Convocar la Trobada anyal del Col·lectiu de Rectors de Santuaris de Catalunya i Balears.
– Recollir els suggeriments que es facin en la Trobada anyal del Col·lectiu de Rectors de Santuaris de Catalunya i Balears.
– Informar periòdicament als Bisbes de la CET i de les Illes sobre el funcionament i la problemàtica de la vida i de la pastoral dels santuaris.
– La CET i els Bisbes de les Illes li poden encomanar ser interlocutor amb els organismes de l’administració autonòmica sobre assumptes que afectin la vida i la dinàmica dels santuaris.

 

Adreça postal
c/ del Àngels, 18 – 08001 Barcelona
Tel: 934 123 094

BISBE DELEGAT
Mons. Agustí Cortés Soriano


Director del Secretariat Interdiocesà de Santuaris

P. Joan M. Mayol, osb

ARQUEBISBAT DE TARRAGONA
Mn. Joaquim Gras Minguella
a/e: jgras@arqtgn.cat

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Mn. Josep M. Turull Garriga
a/e: jmturull@arqbcn.cat

BISBAT DE GIRONA
Mn. Joan Robé Campeny
a/e: secretaribisbe@bisbatgirona.cat

LES ILLES
Juan Pedro Serra Grau
a/e: santuarisantsalvador@gmail.com

BISBAT DE LLEIDA
P. Àngel M. Briñas Gonzalo
a/e: angel@carmelcat.cat

BISBAT DE SANT FELIU DEL LLOBREGAT
Joan M. Mayol i Fàbregas, OSB
a/e: sisantuaris@gmail.com

BISBAT DE TERRASSA
Mn. Oriol Pallà Espinet
a/e: delegaciosantuaris@bisbatdeterrassa.org

BISBAT DE TORTOSA
Mn. Joan Roca Cardona
a/e: recepcio@bisbattortosa.org

BISBAT D’URGELL
Mn. Ramon Rossell Serra
a/e: colonies.aina@andorra.ad

BISBAT DE VIC
Mn. Isidre Costa Clos
a/e: icostac@hotmail.com

La veu de l'església