Data: 6 de setembre de 2020

El divendres dia 11 de setembre celebrem la Diada Nacional de Catalunya. Què ens suggereix com a ciutadans i cristians?

M’atreveixo a proposar tres actituds: refle­xió, responsabilitat i pregària. 

REFLEXIÓ

Comencem un nou curs, que cal construir entre tots els ciutadans. Venim d’experiències molt doloroses i, alhora, d’experiències de gran humanitat. L’epidèmia de la CO­VID, que encara ens afecta, ens ha donat ocasió de valo­rar i agrair les petites i grans accions de tots els qui han servit els ciutadans amb professionalitat, esforç i entrega. Podem pensar en els professionals sanitaris, en els treba­lladors dels serveis necessaris per a la vida, i en tants ser­vidors públics anònims que han col·laborat i col·laboren per superar aquesta malaltia.

Alhora, no podem oblidar els qui han mort, ni tampoc les ferides que la seva desaparició, sense possibilitat d’un comiat digne, han obert als familiars i amics; cal pensar en la vivència dolorosa dels malalts, i les dificultats del confinament per a les famílies.

Tanmateix, som conscients dels greus problemes econò­mics de famílies, d’empreses, autònoms, i del mateix país.

Ja ho sabem i ho vivim. Per què recordar-ho? Doncs per­què les experiències viscudes han estat –de ben segur– ocasió de reflexió i revisió en profunditat de la pròpia vida personal, familiar, veïnal i ciutadana. Per això penso que aquest moment també és una bona ocasió per reflexionar entorn de l’anomenat «procés català», iniciat fa anys.

L’experiència viscuda, les decisions polítiques assumides –més o menys encertades–, la responsabilitat manifesta­da per la majoria de ciutadans, la diversitat d’opcions so­bre la configuració del país, la valoració dels resultats, ens demanen també una revisió en profunditat del «procés», pensant en el bé comú per a la majoria de ciutadans. Jo només m’atreveixo a suggerir aquesta revisió tenint pre­sent la màxima de sant Agustí: unitat en allò fonamental, llibertat en allò que és opinable, i sempre caritat.

RESPONSABILITAT

Una lliçó que també hem après de l’experiència d’afrontar l’epidèmia ha estat la responsabilitat. Donem gràcies a la responsabilitat i l’esforç –que encara continua– del per­sonal sanitari, dels servidors públics, dels treballadors de tots els serveis essencials, i sobretot gràcies a la respon­sabilitat dels ciutadans que han complert les normatives establertes en cada etapa.

Ara ens cal continuar essent responsables els uns dels altres i de tot el país.

De quina manera? Vetllant per la família, exercint la pro­fessió amb responsabilitat i professionalitat, exigint als polítics que governin i donin resposta a les necessitats del poble, sense oblidar els més vulnerables. Caldrà decidir entre tots de manera democràtica i consensuada el mo­del de país que asseguri millor el bé comú dels ciutadans. La responsabilitat és de tots, i cal exercir-la.

PREGÀRIA

Sí, també la pregària, malgrat que algú se n’estranyi i es pregunti per a què serveix. Doncs perquè la pregària ens disposa a escoltar i assumir les actituds de l’Evangeli de Jesús, que són fonamentals per viure amb responsabilitat personal i social. Perquè, com diu el salm 127, «si el Se­nyor no construeix la casa és inútil l’afany dels construc­tors. Si el Senyor no guarda la ciutat és inútil que vigilin els guardes». La confiança en Déu Pare i la condició de fills seus i germans fonamenta la dignitat i la fraternitat de totes les persones.

La pregària serveix, sí, perquè els cristians creiem en les paraules de Jesús, que insisteix a dir-nos: «Cerqueu i tro­bareu, demaneu i se us donarà». ¿Per què no demanar una solució justa que assumeixi un acord majoritari en re­lació amb Catalunya? Sembla difícil, però no oblidem que de moltes maneres Déu orienta el pensament i influeix en el cor per prendre decisions.

Bona Diada Nacional!