El diumenge 23 de setembre tingué lloc a la Catedral de Barcelona la solemne celebració, central dins l’any mercedari, dels 800 anys de la Fundació de l’Orde de la Mercè l’agost de 1218. Llavors professaren St. Pere Nolasc i els seus companys davant el Bisbe de Barcelona Berenguer de Palou, els Canonges de la Seu barcelonina, i el Rei Jaume I amb el seu confessor St. Raimon de Penyafort, que sempre els van protegir. Orde de Mercè per redimir captius fins si convenia amb el seu quart vot, de quedar-se com a ostatges, i de donar els béns i la vida per alliberar els esclavitzats. Un Ideal de la Mercè que ha anat evolucionant al llarg dels segles però que manté els seus ideals de redempció, alliberament, misericòrdia i amor als necessitats, i un Orde que s’ha anat ramificant en un arbre frondós amb branques educatives, contemplatives i socials.
La solemne eucaristia central d’aniversari fou presidida pel Cardenal Joan Josep Omella, i concelebraren molts bisbes de Catalunya amb el Cardenal arquebisbe emèrit de Barcelona, així com altres bisbes mercedaris vinguts d’altres llocs i alguns bisbes d’Espanya, allà on és molt significativa la presència de l’Orde mercedari. Hi concelebrava el P. Juan Carlos Saavedra Lucho, Mestre General, i tots els Provincials del món, que després de l’homilia van renovar el seus vots davant l’altar de la Sta. Creu i Sta. Eulàlia, amb els germans assistents.
El Cardenal Omella a l’homilia els recordà les icones de St. Pere Nolasc, de la Verge Maria, Mare de Mercè i de misericòrdia, i del Crist Redemptor, com el Sant Pare Francesc els havia proposat en la seva Carta al Mestre general. I els animà a continuar la seva obra de redempció, de servei als empresonats i de treball alliberador en les noves esclavituds que el món modern ha desenvolupat i que assetgen l’home actual, renovant la seva entrega pel Regne de Déu.
A continuació tingué lloc un dinar festiu amb projeccions del treball que realitza la Província d’Aragó, i el treball arreu del món. I al vespre del dia 23 s’iniciaren les celebracions de la solemnitat de la Mare de Déu de la Mercè amb vespre, una Vigília, i la solemne Eucaristia a la Basílica de la Patrona de l’Arxidiòcesi i de la Ciutat de Barcelona també presidia pel Cardenal Omella.