Data: 21 de gener de 2024

En el decret sinodal núm. 12 llegim: «Que en totes les parròquies i comunitats se celebri el Diumenge de la Paraula (el tercer diumenge del temps ordinari).» Per tant, farem bé d’acollir aquest manament, encara més quan fou el sant pare Francesc el qui l’instituí fa quatre anys amb el desig que se celebrés en tota l’Església. L’objectiu d’aquesta celebració és clar: ajudar tots els membres de les comunitats cristianes a valorar la Paraula de Déu com a fonament de la nostra vida de deixebles de Crist.

També nosaltres, en l’experiència de comunió que fou el Sínode Diocesà, vàrem copsar la necessitat d’enfortir la nostra qualitat de creients. Sota el subtítol de «a l’escolta de la Paraula de Déu», set decrets sinodals ens ajuden a revitalitzar la presència de la Paraula del Senyor en la nostra existència, tant comunitària com individual. De fet, no n’hi ha prou a omplir-nos la boca sobre la importància de la Bíblia per a nosaltres si aquest llibre de llibres no el fem personal. Per això ens diuen els decrets sinodals: «Que cada creient tingui la seva bíblia personal per a fer-ne una lectura orant, atesa la importància de la Paraula de Déu per a la vida del cristià» (11). Aquest repte l’hem de fer nostre cada un de nosaltres. Llegir, meditar, estudiar les Sagrades Escriptures ens ajudarà a conèixer i estimar més Jesús, perquè la Bíblia conté la Paraula de Déu. És bo de recordar el que deia sant Jeroni: «Ignorar les Escriptures és ignorar Crist.» Per això, no n’hi ha prou que tinguem una bíblia bonica als prestatges de casa nostra, sinó que hauria de ser un llibre d´ús diari; fins i tot m’atreveixo a dir que hauria de ser un text treballat, amb subratllats i anotacions. Com canviaria la nostra existència si, amb esperit de pregària, llegíssim diàriament la Paraula de Déu!

L’Església és el poble de Déu convocat per la seva Paraula. Cada cristià s’hauria de definir com l’«oient de la Paraula». La clau de la vida de tota persona és complir la voluntat de Déu; aquesta és la font de la nostra pau. Solament, però, podem dir que volem complir el voler de Déu sobre nosaltres si escoltem la seva veu. L’escolta de la Paraula és cabdal per a la renovació de les nostres comunitats, cridades a ser més i més evangelitzadores en aquest tombant de la història de la nostra terra. El Diumenge de la Paraula és una bona ocasió per a emprendre un camí personal i comunitari de més escolta de la Paraula. Si així ho fem, no ens sentirem pas defraudats.