El dia 1 de gener de 2019 va tenir lloc la clausura del Pelegrinatge de confiança de Taizé a Madrid amb l’Eucaristia a les Parròquies acollidores, amb els joves que hi participaven els matins i les famílies i responsables dels diversos llocs d’acollida, i van començar els viatges de retorn als diversos llocs europeus sobretot, i d’altres llocs del món d’on provenien els prop de 20.000 joves assistents.
Hi van estar des del dia 28 de desembre, amb pregària diària al matí, tallers de reflexió al matí i tarda, i al vespre a la Fira de Madrid, la pregària de tots junts amb el ple de la Comunitat de Germans de Taizé i el seu Prior el Gà. Alois, amb altres cristians acollidors o invitats.
Dies de recerca, acollida, reflexió, silenci, pregària i fraternitat, amb el gran lema de l’hospitalitat. Els uns i els altres quan ens acollim fraternalment fem néixer la comunió que Crist ha vingut a crear en la humanitat. Pelegrinatge d’esperança i de compromís, important en aquest moment de tancament i individualisme d’Europa.
La comunitat de Taizé té actualment uns vuitanta membres germans, amb una vintena de novicis en formació provinents de tot el món. Han estat invitats i acollits pel Cardenal Carlos Osoro i l’Arxidiòcesi de Madrid. Hi han participat centenars de joves catalans la majoria agrupats pel Secretariat Interdiocesà de Joventut. Hi ha estat present Mons. Joan-Enric Vives que acompanyava el grup d’Urgell i per indisposició no hi va poder ser Mons. Sergi Gordo, bisbe auxiliar de Barcelona. Tots destaquen la joia viscuda en l’acolliment, els tallers i la pregària d’aquests dies, i com els esperona el testimoniatge de la Comunitat de Taizé.
Diumenge dia 30 en presència del Cardenal Ricardo Blázquez President de la Conferència Episcopal Espanyola i d’un bon grup de bisbes, el Prior Germà Alois va fer públic que el proper encontre europeu tindrà lloc a Wroclaw, a Polònia, el desembre de 2019.