Data: 12 de setembre de 2021

El dia en què vaig signar el decret de convocatòria del Sínode Diocesà, 14 de setembre del 2018, vaig lliurar a tota la diòcesi una carta pastoral que porta per títol Aixeca’t i camina(Jn 5,8). I ara, el mes de setembre del 2021, vull que tornin a ressonar aquelles paraules de Jesús al paralític de la piscina de Betzata, a fi que la nostra Església no perdi el moment de gràcia que és la convocatòria del Sínode de Bisbes, el qual en les seves etapes preliminars —com ja hem dit a bastament— inclou una fase de participació en cada Església particular o diòcesi de l’orbe catòlic.

El tema que es tractarà és el de la sinodalitat de la mateixa Església com a identitat pròpia. Sinodalitat que inclou tres realitats: la comunió, la participació i la missió. Serà molt bo que els àmbits de comunió d’arreu del bisbat —consells diocesans, parroquials i arxiprestals, comunitats religioses, moviments— treballin el material que ens arribarà a les diòcesis des de la Secretaria del Sínode de Bisbes. També, evidentment, tot grup de persones que vulguin treballar aquest temari ho podran fer, prèvia inscripció a la coordinació d’aquest Sínode convocat pel Sant Pare.Entenc com una manfiestació de la providència de Déu que puguem fer aquest treball,el qual enriquirà, sense cap mena de dubte, el treball i les aportacions dels grups del Sínode Diocesà.

Aprofundir en la comunió, en la participació i en la missió és quelcom sempre necessari per a tota Església. Aquestes tres realitats són, al mateix temps, necessàries i complementàries. Viure des de la comunió, acollint i agraint la participació de tothom, sense exclusió, amb la mirada a la missió sempre nova, és experimentar el misteri de l’Església en la seva realitat més profunda.

Hem de començar a posar la nostra mirada en l’obertura diocesana del Sínode de Bisbes i, al mateix temps, en la continuïtat del nostre camí sinodal diocesà. Aquestatindrà lloc, si Déu vol, el diumenge 17 d’octubre. Amb una matinal per a fer experiència de comunió, participació i missió, i la celebració de la missa d’obertura diocesana del Sínode de Bisbes a la tarda en la nostra catedral de Vic.

Aixeca’t i camina, doncs, Església de Vic, per fer el camí sinodal amb tota l’Església. No perdem aquesta oportunitat de gràcia que el Senyor ens concedeix! Visquem la sinodalitat de l’Església, fent experiència de caminar junts, com a poble del Senyor, per portar l’esperança al nostre món.