Data: 27 de desembre de 2020

El dia de la Immaculada ens va arribar la carta apostòlica del sant pare Francesc amb motiu del 150è aniversari de la declaració de sant Josep com a patró de l’Església universal, carta que porta per títol Patris corde («Amb cor de pare»). Aquest document té com a finalitat«que creixi l’amor a aquest gran sant, per a ser impulsats a implorar la seva intercessió i imitar les seves virtuts, com també la seva determinació». I ara en el temps de Nadal és bo que mirem una mica aquesta figura cabdal en el naixement i infància de Jesús, el nostre Salvador, seguint el mestratge de Francesc, papa.

Sant Josep va tenir un paper fonamental en el pla salvador de Déu per mitjà del seu Fill, encarnat en el si virginal de Maria, l’esposa de Josep. Fonamentalment, la Providència li va confiar la missió de ser custodi dels misteris del Fill de Déu i de la virginitat de Maria, i això ho va acomplir d’una manera fidelíssima amb cor de pare i d’espòs. Els apartats de la carta apostòlica ja donen a conèixer de quina manera fou pare, i de retruc també espòs: pare estimat, en la tendresa, en l’obediència, en l’acolliment, de coratge creatiu, treballador i a l’ombra. Tot aquest calidoscopi de la figura de sant Josep, en la reflexió papal té una plena actualitat, parlant-nos del’exemple del pare de Jesús i aplicant-ho als reptes que tenim en aquest moment de la història.

El sant pare Francesc ha mostrat sempre una gran estima a sant Josep.Recordem que ha estat ell qui va manar que en el moment més important de la litúrgia de l’Església, en la Pregària eucarística, es fes present el nom i la intercessió de sant Josep. Ara ens regala aquest escrit, que hem d’acollir i hem de fer ben nostre; a més, ens ofereix l’AnyJosefí, del 8 desembre d’aquest any a la mateixa data de l’any vinent, amb indulgències que perllonguen les del temps de pandèmia;indulgències lligades als llocs dedicats a sant Josep, a la pregària del parenostre, a les obres de misericòrdia i al treball.

En l’Escriptura trobem l’expressió Ite ad Joseph («Aneu a trobar Josep»), quan en temps de fam el faraó d’Egipte enviava la seva gent vers Josep, fill de Jacob (cf. Gn 41,55). També nosaltres hem d’anar amb confiança a sant Josep en les nostres contingències i en el nostre anhel de seguiment de Jesús. Ell, pare provident, patró de l’Església, ens acompanya sempre amb la seva intercessió. Demanem-li les gràcies que necessitem, sobretot «la gràcia de les gràcies: la nostra conversió».