Data: 30 de juliol de 2023

Estimats diocesans,

Jesucrist realitza la seva missió amb tota la vida. La constitució conciliar sobre la revelació diu que Jesucrist duu a terme l’obra que el Pare li va encomanar “amb tota presència i manifestació de si mateix” (DV 4). La seva mateixa persona és revelació i manifestació de l’amor del Pare, perquè només Ell és el Fill estimat, que coneix el Pare i el revela als senzills (cf. Mt 11, 27) i perquè qui el veu a Ell veu el Pare (cf .Jn 14, 9). Jesucrist és l’epifania de l’amor del Pare.

Afegeix el Concili que Jesucrist duu a terme la revelació de Déu i l’obra de salvació “amb paraules i amb obres, amb senyals i amb miracles, sobretot amb la seva mort i amb la gloriosa resurrecció d’entre els morts, i finalment enviant-nos l’Esperit de la veritat”. Amb els seus gestos, Jesús manifesta que Déu és amor. La proximitat als petits, el tracte amb els malalts, els pecadors i els exclosos revela l’amor desinteressat del Pare. Amb les paraules, revela els misteris del Regne i la intimitat del Pare. Amb els seus miracles revela el Regne present i l’amor del Pare als més petits.

Com el Crist, també nosaltres hem d’anunciar l’Evangeli amb tot el nostre ésser, amb paraules i obres. Tot cristià ha de confessar que Jesús és el Fill de Déu viu i deixar que la seva persona i el seu missatge cobri vida en ell. Som testimonis que anunciem Crist amb tota la nostra vida: amb les nostres paraules i també amb els nostres gestos d’acolliment, proximitat i curació. Nosaltres no som una agència publicitària ni venem cap producte. Nosaltres tampoc no ens servim dels mitjans de pressió perquè els homes creguin. Ben sàviament va dir Benet XVI que “l’Església creix no pas per proselitisme sinó per atracció”.

És el testimoni de la nostra pròpia vida el que ha d’atreure cap a Jesucrist. Tota la nostra vida ha de convertir-se en una predicació de l´Evangeli; tot el nostre ésser ha de cridar l’Evangeli a tot arreu. M’agrada molt aquesta reflexió que va escriure sant Carles de Foucauld quan era a Natzaret: “Tota la nostra vida ha de ser una predicació de l’Evangeli per l’exemple: tota la nostra existència, tot el nostre ésser ha de cridar l’Evangeli sobre les teulades; tota la nostra persona ha de respirar Jesús, tots els nostres actes, tota la nostra vida ha de cridar que nosaltres som de Jesús” (Meditacions sobre els sants evangelis, núm. 324 ).

(De la conferència “De l’enviament de Crist a l’enviament del cristià” pronunciada a Solsona, 12-6-2023)