Del 19 al 23 de novembre a la seu de la Conferència Episcopal Espanyola a Madrid va tenir lloc la 112a Assemblea Plenària. Hi van participar els Bisbes de Catalunya. El dimecres dia 21, els Bisbes van elegir Mons. Luis Javier Argüello Garcia, nou secretari general de la CEE.

Sessió inaugural

El President de la CEE, cardenal Ricardo Blázquez, inaugurava l’Assemblea el dia 19 de novembre. En el seu discurs va recordar al bisbe emèrit de San Sebastian, Mons. José Maria Setién i al Director de la Comissió Episcopal de Missions, Anastasio Gil, traspassats el passat mes de juliol i setembre, respectivament.

Jornada de pregària per les Víctimes d’Abusos

La concelebració eucarística va tenir lloc el dimarts 20 de novembre presidida per Mons. Renzo Fratini, Nunci apostòlic a Espanya i Andorra, que ha complert les seves noces de plata episcopals. Aquest dia se celebrava la 2a Jornada de Pregària per les Víctimes d’Abusos i, la Plenària, s’hi va sumar donant a l’Eucaristia un sentit penitencial i de petició de perdó pels abusos a menors.

Elecció del secretari general

El procés d’elecció de secretari general començava dimarts a la tarda amb la reunió extraordinària de la Comissió Permanent per a l’elecció dels candidats: el sacerdot Jorge Fernández Sangrador, Vicari General de la diòcesi d’Oviedo; Mons. Lluís Argüello García, Bisbe auxiliar de Valladolid; i el sacerdot Carlos López Segòvia, vicesecretari per als Assumptes generals de la CEE. Dimecres al matí, la Plenària elegia Secretari general, en la primera votació, a Mons. Luis J. Argüello García.

Mes Extraordinari Missioner

El president d’Obres Missionals Pontifícies, Mons. Giovanni Pietro Dal Toso, va presentar als Bisbes espanyols una ponència sobre el Mes Extraordinari Missioner, convocat pel Papa Francesc per al mes d’octubre de 2019. Una iniciativa per commemorar el centenari de la promulgació de la Carta Apostòlica Maximum illud del papa Benet XV (30/11/1919) sobre la propagació de la Fe catòlica.

Aplicació del document Cor Orans a Espanya

Per la seva banda, el Oresident de la Comissió Episcopal per a la Vida Consagrada, Mons. Jesús E. Catalá Ibáñez, va informar a la Plenària sobre l’aplicació del Document Cor Orans de la Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica , que es va fer públic el passat 15 de maig.

A Espanya, segons dades de desembre de 2017, hi ha 801 monestirs de vida contemplativa (35 masculins i 766 femenins) i 9.195 religiosos i religioses (340 masculins i 8.855 femenines). Segons les dades que s’estan recopilant, en els monestirs espanyols hi ha aproximadament 150 postulants; 250 novícies i 450 professes temporals. En les congregacions religioses femenines hi hauria al voltant d’un 26% d’estrangeres.

Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis

Mons. Joan-Enric Vives Sicília, President de la Comissió Episcopal de Seminaris i Universitats, va informar sobre els treballs de redacció de la Ratio nationalis per adequar la formació en els nostres seminaris a les directrius que ha marcat la Congregació per al clergat a la » Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis . El Do de la vocació presbiteral «(desembre de 2016). L’Assemblea Plenària ha aprovat la feina que s’estava realitzant, que amb les aportacions dels bisbes fruit del diàleg, tornarà a ser presentat als Bisbes per a la seva aprovació en una propera Assemblea Plenària.

Projecte de reforma de la CEE

Els Bisbes han estudiat el projecte de reforma de la CEE d’acord amb la ponència que ha elaborat un equip de treball creat a l’efecte. S’acorda que la ponència presentada serveixi com a document base per a la reforma dels estatuts de la CEE.

Altres temes de l’ordre del dia

La Plenària ha aprovat la terna que presentarà a Roma per elegir nou director nacional d’Obres Missionals Pontifícies a Espanya, després de la mort d’Anastasio Gil. També han donat el vistiplau als textos litúrgics de la Benaurada Verge Maria, Mare de l’Església que ha presentat la Comissió Episcopal de Litúrgia, després del decret vaticà que institueix la Benaurada Verge Maria, Mare de l’Església com a memòria obligatòria el dilluns després de Pentecosta.

També han rebut informació sobre la Casa de Santiago a Jerusalem i la Instrucció de Reforma dels Estudis de dret canònic, arran del Motu Proprio Mitis Iudex Dominis Iesus . S’ha estudiat i aprovat la Reforma dels Estatuts de CONCAPA.

Els presidents de les Comissions Episcopals han informat sobre les seves activitats i sobre el compliment del Pla Pastoral, en el que li correspon a cadascuna.

Assumptes econòmics

Com és habitual en la Plenària de novembre, s’han aprovat els balanços i liquidació pressupostària de l’any 2017, els criteris de constitució i distribució del Fons Comú Interdiocesà i els pressupostos de la CEE i dels organismes que d’ella depenen per a l’any 2019.