Data: 2 d’agost de 2020

La crisi del Covid-19 ens convida a reinventar-nos. Són moltes les iniciatives que, en aquest temps d’estiu,s’emprenen per ajudar-nos a fer el que ens agrada i, al mateix temps, complint les normes sanitàries. Una d’aquestes és l’autocinema. Consisteix en la projecció d’una pel·lícula en gran pantalla, emetent el so en una freqüència de ràdio. Si això es fa en un espai ampli, permet que es pugui seguir la projecció des del propi vehicle. Iniciatives semblants, com un concert, també es realitzen enmig d’un camp de cereals;evidentment, quan ja s’ha segat el gra. Això em dóna peu per a convidar-nos, en aquest estiu especial, a reinventar-nos en la nostra formació i també en el nostre apostolat i evangelització. Les dificultats s’han deprendre com a reptes. Sempre es pot trobar un camí per a poder sortir-nos-en. Hem de continuar en la freqüència de la voluntat de Déu per a no perdre’ns pel camí.

Vull insistir en la celebració de l’eucaristia, sobretot la dominical. No ens podem disculpar fàcilment de la participació presencial en les nostres parròquies i comunitats habituals. Amb prudència, per la pandèmia que encara roman entre nosaltres, hem de retornar a la celebració, juntament amb les persones de les nostres parròquies, com a testimoni de pertinença i de fidelitat a Crist i a la seva Església. Necessitem veure l’exemple mutu de fe i de caritat. Amb la nostra presència testifiquem la necessitat que tenim de Déu i dels germans. Les parròquies i temples cristians s’han reinventat amb les mesures higièniques: distància, neteja de mans…Els nostres temples són espais segurs.

Des de la Comissió del Sínode Diocesà s’han fet arribar a tots els membres dels grups i, per mitjà d’ells, a tots els qui ho demanin, uns materials per a ajudar-nos a aprofundir en els temes propis de la fase dels grups sinodals. Com que encara no són possibles les reunions d’aquests grups, tot i les iniciatives que puguin sorgir-ne, s’ofereixen aquests materials a fi de continuar en l’ona de la freqüència del Sínode Diocesà per a reemprendre el camí pel setembre, si Déu vol.

I una darrera invitació a reinventar-nos per a evangelitzar en aquest temps. Cada un de nosaltres ha de trobar la manera de fer arribar, en el moment oportú, el missatge fonamental: «Jesucrist t’estima, ha donat la vida per salvar-te, i ara és viu al teu costat cada dia, per il·luminar-te, per enfortir-te, per alliberar-te» (Francesc, EG, 164).