Data: 19 de setembre de 2021

La pandèmia del Covid-19 ha afectat a moltes realitats, personals, familiars, socials, econòmiques, religioses. Una realitat concreta va ser la suspensió de la beatificació de tres màrtirs caputxins de Manresa. Ara, però, haig d’anunciar amb goig que, si Déu vol, el proper 6 de novembre, a la basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa, el cardenal prefecte de la Congregació de la Causa dels Sants de la Santa Seu, en nom i en representació del sant pare Francesc, beatificarà els caputxins: Benet de Santa Coloma de Gramenet, Josep Oriol de Barcelona i Domènec de Sant Pere de Riudebitlles, que moriren màrtirs, confessant Crist, a la capital del Bages l’any 1936.

La família Caputxina de tota Catalunya i la nostra Església de Vic s’alegra pel do del reconeixement del martiri d’aquests tres germans nostres que visqueren el darrer tram de la seva vida a la ciutat de Manresa, on segellaren amb la seva sang l’amor a Crist i a la seva Església. A més, la nostra diòcesi viurà per primera vegada, en els temps moderns, una beatificació. L’Església sempre s’alegra per la santedat dels seus fills. Els cristians ens alegrem també pel martiri dels nostres germans, perquè en ells tenim un exemple de fidelitat que ens encoratja a seguir endavant, malgrat les dificultats que trobem en el nostre camí cristià. Ells són exemple i intercessors per als qui encara peregrinem per aquest món.

Els nostres tres màrtirs sofriren la mort violenta per la sola raó de dur una vida totalment lliurada a Jesucrist. Ells no tingueren cap altre objectiu que Jesús fos conegut i estimat. Així ho van percebre les persones que els coneixien i dels quals donarem testimoniatge. Visqueren amb generositat el seu lliurament en la vida religiosa i sacerdotal. La seva vida i la seva mort van deixar una petjada profunda en moltes persones, animant-les a viure i estimar la fe cristiana, encara que perillés la seva vida.

Ens pertoca, de manera especial, a nosaltres, els fills d’aquesta diòcesi i la família caputxina, fer nostre el testimoniatge que ells ens han deixat. Viure la fe en aquests moment de la història significa optar per seguir més de prop Jesús. Ser cristià significa ser seguidors del primer dels màrtirs, i ser companys dels qui han vessat la sang per Crist. Acollim el testimoniatge dels tres nous màrtirs que el Senyor ens regala. Ells són «arxius de la veritat escrits amb lletres de sang» (cf. CEE, 2474).