Data: 12 de febrer de 2023

Estimats germans,

Un tret característic d’una cultura impregnada de la fe cristiana és la seva capacitat de generar processos d’encontre. El papa Francesc parla molt sovint de la importància de propiciar i afavorir una cultura del trobament. Aquesta cultura entén que les diferències entre els éssers humans no tenen perquè conduir a enfrontaments entre ells, sinó que poden servir per enriquir-se mútuament. Les diferències poden ser complementàries i il·luminadores. La clau és escoltar l’altre, encara que no l’entenguem del tot, i deixar-nos il·luminar per ell. Això no significa perdre la pròpia identitat, però sí que exigeix estar disposat a donar cabuda a l’altre. “Fins les persones que puguin ser qüestionades pels seus errors, tenen alguna cosa a aportar que no ha de perdre’s” (EG 236). L’ideal que el Papa proposa és la “unitat en la diversitat” i la seva imatge és el políedre, que té moltes facetes, moltíssims costats, però tots formant una unitat carregada de matisos.

És important que aquest ideal es faci cultura i sigui una passió compartida. Com diu el papa Francesc, “parlar de ‘cultura del trobament’ significa que com a poble ens apassiona intentar trobar-nos, buscar punts de contacte, estendre ponts, projectar alguna cosa que inclogui tothom. Això s’ha de convertir en desig i en estil de vida” (FT 216).

L’Església, encoratjada per la fe en Jesucrist, ha d’afavorir la trobada entre els homes i els pobles, entre les diverses tradicions i creences. Davant la temptació de fer una cultura de murs, alimentada per l’individualisme, nosaltres hem de treballar per generar processos d’encontre, perquè totes les persones tinguin un lloc a la societat. És essencial que hi quedin també integrats els descartats, els oblidats, aquells a qui generalment no veiem ni escoltem.

Finalment, cal estendre aquesta cultura a nivell internacional, propiciant el coneixement recíproc dels pobles i la recerca comuna de vies de desenvolupament i de pau. Concloc amb una nova cita del papa Francesc: “Cadascú de nosaltres està cridat a ser un artesà de la pau, unint i no dividint, extingint l’odi i no conservant-lo, obrint les sendes del diàleg i no aixecant nous murs. Dialogar, trobar-nos per instaurar al món la cultura del diàleg, la cultura del trobament” (Discurs 30-9-2013).