Data: 22 d’octubre de 2023

Estimats diocesans:

Continuem a Roma treballant i pregant, en un preciós clima de comunió entre nosaltres i amb tota l´Església. És bonic compartir amb el Papa –que assisteix a les Congregacions generals, on s’exposa la síntesi d’allò treballat en els grups- les nostres reflexions i poder prendre la paraula amb total llibertat per exposar allò que, a partir de la nostra pròpia experiència de fe, pensem que és millor per al bé de l´Església.

La nostra guia de treball és el document titulat “Instrumentum laboris”, que es va elaborar a partir de les aportacions de les assemblees continentals. Els primers dies del Sínode els vam dedicar a parlar de l’experiència viscuda i a destacar els signes d’una Església sinodal. Es van escoltar a l’aula belles reflexions sobre la necessitat de propiciar una “cultura sinodal”, sobre la importància de formar-nos per viure-la i sobre l’Eucaristia com a font de la sinodalitat.

Després, vam començar a tractar els tres temes claus que concreten aquesta sinodalitat: la comunió, la missió i la participació. Per abordar aquests temes ens dividim en grups organitzats per idioma i per preferència temàtica. En el primer tema –“una comunió que s’irradia”- vaig treballar en un grup que reflexionava sobre l’aspecte ecumènic de la sinodalitat, subratllant que el camí l’hem de fer al costat dels cristians d’altres confessions.

Tot seguit vam entrar en el tema de ser “corresponsables a la missió”. En el meu grup ens hem ocupat d’una qüestió molt important, que és la relació entre el ministeri ordenat i els ministeris baptismals en una perspectiva missionera. Desitgem promoure a la nostra Església formes concretes de corresponsabilitat, i això ens porta a plantejar-nos quin és el paper dels bisbes i sacerdots dins de l’únic poble de Déu, un poble que és tot ell ministerial.

Durant aquesta setmana estem tractant el tema de la “participació, responsabilitat i autoritat”. La pregunta general que ens formulem és quins processos, estructures i institucions són necessaris en una Església sinodal missionera. En el meu grup estem tractant sobre què convé fer respecte a les institucions que impliquen diverses esglésies locals (arquebisbats, conferències episcopals, etc.)

Com veieu, els temes que ens ocupen són molt importants. No deixeu de pregar per tots nosaltres, perquè tinguem encert a discernir què és el que demana avui el Senyor a la nostra Església.