Data: 22 d’octubre de 2023

«Vull expressar la meva proximitat en Crist a tots els missioners i missioneres del món, en particular a aquells que passen per un moment difícil.» Aquestes paraules del sant pare Francesc, en el missatge per a la Jornada Mundial de les Missions d’enguany,  expressen el sentit del diumenge del DOMUND, quan se’ns demana la nostra pregària i suport, tant als missioners com a les seves obres en aquells països on l’Església està naixent i on hi ha una gran necessitat de suport per al desenvolupament de la població.

Els missioners i missioneres són part de la nostra Església —són els nostres missioners!—, perquè ells, amb la seva presència i el seu testimoniatge de fe, fan realitat l’encàrrec de Jesús a l’Església —la d’ahir, la d’avui, la de sempre—: Aneu per tot el món i prediqueu a tots els homes l’Evangeli (Mc 16,15). L’Església que pelegrina per aquest món és missionera per naturalesa. Ja que ella és «sagrament universal de salvació» (LG 48), se sent exigida per la seva catolicitat a anunciar l’Evangeli a tots els pobles. Els missioners en «territori de missió», doncs, fan realitat, en nom de tots nosaltres, el que és deure comú.

Per això, les Obres Missioneres Pontifícies ens demanen, en aquest tercer diumenge d’octubre, com cada any, la nostra aportació generosa a favor de les accions missioneres. Sap greu de constatar com, any rere any, disminueix la nostra aportació diocesana a la col·lecta del DOMUND. Certament que som menys els qui assistim a la missa dominical, en relació a anys anteriors; però no hauríem de defallir en la nostra estima, feta de pregària i generositat, als missioners i a les seves obres.

Aquesta col·lecta a favor de les missions catòliques és un índex més de l’estima a la fe cristiana i al bé que aquesta fa en el cor de les persones. ¿Ens creiem, de veritat, el que la fe obra en el cor d’un persona, d’una família, d’un poble? El Concili Vaticà II ens ho recorda: «La missió de l’Església és acomplerta per mitjà d’una activitat a través de la qual, obedient a l’ordre de Crist i moguda per la gràcia i la caritat de l’Esperit Sant, es fa present i actua en plenitud en tots els homes o pobles, a fi de conduir-los a la fe, a la llibertat i a la pau de Crist» (Ad gentes divinitus, 5). Els missioners, amb el cor abrusat pel mateix Crist, el fan present en els camins de la missió per al bé dels qui troben en el seu camí d’anunci evangelitzador.