D’acord amb el Codi de Dret Canònic, i atesa la situació de seu vacant, divendres 1 d’abril al migdia s’ha reunit el Col·legi de Consultors per elegir un Administrador diocesà que regeixi interinament la diòcesi de Girona. Ha resultat elegit Mn. Lluís Suñer i Roca, fins ara vicari general.