Data: 8 de gener de 2023

Estimats diocesans,

La festa del Baptisme del Senyor tanca el cicle de Nadal, que estem celebrant des de principis del mes passat. Recorda un moment decisiu a la vida de Jesús, perquè el baptisme marcarà l’inici del seu ministeri com a predicador del Regne de Déu. Jesús s’acosta al Jordà a rebre el baptisme de Joan; ho fa barrejat amb els pecadors, com a signe de solidaritat amb el seu poble i de la seva acceptació obedient de la voluntat del Pare.

Aquesta festa ens fa pensar en el nostre propi baptisme, pel qual vam quedar misteriosament units a Jesús de Natzaret. Crec que mai no agrairem prou haver rebut el baptisme des dels primers dies de la nostra vida. És una sort immensa poder viure la vida unit a Jesús, amb la llum del seu Evangeli i vinculat a la comunitat dels seus deixebles. Les aigües del baptisme van unir per sempre la nostra vida a la de Jesús; ens empeltaren a Crist, dirà sant Pau (Ef 2, 13); ens van unir com la sarment al cep, segons assenyala sant Joan (15, 1-8).

El baptisme és tan important que ser cristià no és res més que viure allò que en el baptisme rebem: els dons d’invocar Déu com Abbà (Pare), de ser deixeble de Jesús i de rebre l’alè i la força de l’Esperit. La santedat consisteix precisament en això, en viure com a fills de Déu, fidels a l’Evangeli de Jesús, amb la gràcia de l’Esperit Sant.

El baptisme és alhora el començament de la missió. Ho va ser per a Jesús de Natzaret, que des del baptisme començarà el seu ministeri públic. I ho és també per a cadascun de nosaltres. Des que vam ser batejats, també vam ser enviats. En ser units a Jesucrist i incorporats a l’Església, participem de la seva missió. És molt important que cadascú de nosaltres ens prenguem molt seriosament aquesta crida rebuda en el baptisme i ens sentim corresponsables en la missió de donar a conèixer Jesucrist entre els homes.

Volem tornar a evangelitzar la nostra societat i això només serà possible si cada un dels batejats s’hi implica. No cal postergar el compromís amb l’evangelització. Si de veritat vivim el nostre baptisme, si experimentem a la nostra vida l’amor del Pare, aleshores sortirem a anunciar-ho. Com diu el Papa Francesc, “Tot cristià és missioner en la mesura que s’ha trobat amb l’amor de Déu en Crist Jesús” (EG 120).