Data: 8 de març de 2020

La vida cristiana té inici en el baptisme; però no hi podem oblidar un altre element fonamental. Em refereixo a l’acolliment de la bona notícia de l’amor de Déu, en Jesucrist el seu Fill. En una sola paraula: la conversió. De fet la vida cristiana té la seva primera arrel en l’escolta. Ningú per ell mateix no pot arribar a descobrir Jesucrist, revelador del Pare i redemptor de la humanitat, sense que un altre li ho faci arribar. La mediació de l’Església, per un o alguns dels seus membres, sempre és necessària. De fet, l’Església és la nostra mare que ens engendra en la fe per l’anunci de la Paraula salvadora.

En altres temps la persona naixia a la fe per la pertinença a una societat cristiana. Tanmateix, en aquest cas feia falta un procés d’iniciació després del baptisme, amb un trobament amb Crist viu, perquè la persona batejada acceptés el do rebut. En aquests moments són una minoria els qui són batejats en la seva infantesa. Per això, ara és més important que mai en aquesta terra, des del inicis del cristianisme, que els qui coneixem Crist fem un anunci clar i explícit de Crist, perquè moltes persones el puguin trobar, i, amb ell, l’alegria: «La joia de l’Evangeli omple el cor i la vida sencera dels qui es troben amb Jesús» (Francesc, Evangelii gaudium,1). No oblidem que tota persona té dret que li sigui anunciat l’Evangeli, també aquí i ara.

L’anunci de l’Evangeli té un nucli fonamental que és capaç de desvetllar, amb la força de l’Esperit Sant, l’adhesió a Crist en el qui l’acull en el seu cor. Francesc, papa l’expressa amb aquestes paraules: «Jesucrist t’estima, ha donat la vida per salvar-te; i ara és viu al teu costat cada dia, per il·luminar-te, per enfortir-te, per alliberar-te» (ibídem, 164). En el temps de Quaresma hem de fer ben nostre aquest anunci salvador, perquè sense aquest fonament no hi ha vida veritablement cristiana.  «L’alegria del cristià brolla de l’escolta i de l’acceptació de la bona Noticia de la mort i resurrecció de Jesús: el Kerygma. En ell es resumeix el Misteri d’una amor “tan real, tan veritable, tan concret, que ens ofereix una relació plena de diàleg sincer i fecund (Christus vivit, 117)» (Francesc, Missatge Quaresma 2020). En aquest canvi d’època se’ns demana als cristians viure en l’essencial, anar a la nostra arrel que en el Kerygma s’expressa, a fi que sigui vida per a nosaltres i anunci d’alegria per als nostres germans.