El Seminari Conciliar de Barcelona va acollir les XVI Jornades de Responsables de Catequesi “Sortir, acollir acompanyar” , organitzades pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears (SIC), els dies 6 i 7 de juliol. Sortir, acollir acompanyar: aquest era el títol de l’encontre i, el seu objectiu, reflexionar sobre la realitat actual del servei catequètic i descobrir com el magisteri del papa Francesc pot donar una nova orientació entre la relació entre catequistes i les famílies. Hi van participar 106 responsables de catequesi de les diòcesis de l’àmbit catalanobalear.
Les jornades van ser presentades pel president del SIC i bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Sebastià Taltavull , acompanyat pel director del SIC, Mn. Joan Maria Amich , i el bisbe electe auxiliar de Barcelona, Mons. Antoni Vadell . Mons. Taltavull va valorar molt positivament la feina realitzada pel SIC i va reflexionar entorn del lema escollit enguany: “A la catequesi se’ns demana un canvi de mentalitat molt gran i d’adaptació a la realitat […] Aquest “sortir” suposa a vegades a renunciar a esquemes propis, renunciar el que hem fet tota la vida”, ha compartit el bisbe amb els assistents.
En aquestes jornades hi hagué temps per presentar quins tipus d’acollida i d’acompanyament es realitza en diverses parròquies quan les famílies demanen la catequesi per als seus fills o quan els adults vénen a la parròquia per continuar el seu camí de fe.
El director del SIC, Mn. Joan M. Amich, lliurà i comentà l’anàlisi que s’ha realitzat conjuntament amb totes les Delegacions Diocesanes de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears sobre la situació actual de la catequesi a casa nostra. (v. document adjunt)
El tercer gran apartat va ser conduït pel professor Salvatore Currò tot portant el magisteri del papa Francesc en l’àmbit de la catequesi centrant-se en tres grans paraules ben significatives del seu magisteri: sortida, joia i misericòrdia. Les seves reflexions realitzades en les tres conferències ( Ser en sortida i catequesi ; Joia i catequesi ; Misericòrdia i catequesi ) tingueren un posterior treball per part dels participants dirigit pel mateix ponent.

La situació de la catequesi a casa nostra