Data: 13 d’agost de 2023

Benvolguts germans:

El poble d’Israel tenia la missió de ser “signe” per als altres pobles. Després de la resurrecció de Jesús, aquesta realitat missionera universal té lloc per mitjà de l’Església, que és un “signe aixecat enmig de les nacions” (Is 11, 12). L’Església no està referida a si mateixa, sinó que per essència és missionera, és oberta a tothom.

Com que l’Església té les seves limitacions i misèries, és urgida a la renovació constant, per ser millor transparència de Crist. El Concili Vaticà II va convidar en diverses ocasions a la renovació. A propòsit de l’activitat ecumènica, diu Lumen Gentiumque “la mare Església no deixa de pregar, d’esperar i de treballar, i exhorta els seus fills a la purificació i a la renovació perquè el senyal de Crist resplendeixi amb més claredat sobre la faç de l’Església” (LG 15). També en el decret d’ecumenisme s’assenyala la necessitat d’una “perenne renovació”: “L’Església en camí és cridada per Crist vers aquesta perenne reforma, de la qual ella mateixa, en tant que institució humana i terrenal, té sempre necessitat” (UR 6). La conversió eclesial és, doncs, l’instrument perquè més clarament aparegui el signe mateix de Crist. Per això, la conversió personal i comunitària és la primera i més urgent exigència de l’Església en tots els temps. Hem de tenir en compte que molta gent, quan pensa en l’Església, no la relaciona amb Déu ni la percep com a presència de Déu. No perceben Crist a la faç de l’Església.

Ser signe de Crist significa tornar a Ell constantment, augmentar la comunió amb Ell, a la vida de pregària, a la vida sacramental, a les actituds fonamentals que neixen de la fe, l’esperança i l’amor per, d’aquesta manera, anar reflectint la glòria del Senyor i transformant-se en la seva imatge per l’acció de l’Esperit Sant (cf. 2Co 3,18). Significa també romandre a l’escolta de la veu de Crist, que convida a la conversió. Només el contacte amb la revelació, de la qual n’és portadora, pot revitalitzar la vida de l’Església.

La missió també enforteix l’Església i la renova. No tinguem por de lliurar-nos a la missió, perquè l’anunci de l’Evangeli rejoveneix l’Església. En canvi, quan l’Església es tanca en ella mateixa, envelleix. Hem de superar la comoditat i la falsa seguretat de qui es tanca en si mateix i obrir-nos a la missió d’entusiasmar les persones amb Déu i guanyar-les per al Crist.

(De la conferència “De l’enviament de Crist a l’enviament del cristià” pronunciada a Solsona, 12-6-2023)