Recull de les cartes dominicals dels bisbes de Catalunya

El proper diumenge 22 d’octubre, l’Església celebra la 97a Jornada Mundial de les Missions, coneguda també com a Domund, organitzada per les Obres Missionals Pontifícies, la institució de la Santa Seu encarregada de buscar mitjans per impulsar l’activitat missionera de l’Església. Aquesta Jornada, que enguany té com a lema “Cors ardents, peus en camí”, se celebra cada any a tot el món per tal d’ajudar els missioners en la seva tasca evangelitzadora, duta a terme entre els més pobres.

Els bisbes de Catalunya centren els seus escrits dominicals a parlar de la 97a Jornada Mundial de les Missions, així com de comunió, participació i missió.

L’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, recorda que “la passada setmana, en l’acte d’enviament que es va fer a la nostra Catedral, totes les persones que exerceixen d’agents de pastoral en les distintes àrees van rebre un encàrrec concret i senzill: “anar”” que suposa “un primer moviment de posar-se en camí”, però també “que es participi d’aquest moviment des de dins”. En el marc de la celebració de la Jornada Mundial de les Missions, recorda que “el nostre enviament ho és sempre a la missió” i que “a tot el món hi ha, cada any, milers de persones que en anar a la “missió” que els és encomanada es converteixen en missioneres del Crist”. Informa que “el papa Francesc, en el seu missatge per a aquest any es fixa en un passatge del relat dels deixebles d’Emmaús per dir-nos que la missió a la qual ens crida Jesús té efecte per ella mateixa, és a dir, porta la llavor evangèlica dins d’ella mateixa”, expressa que “nosaltres, creients, som missioners i portem la missió amb nosaltres” i que “a imitació dels deixebles, la presència de Jesús anima i envia”. Esmenta “els nostres vint-i-set missioners i missioneres” i manifesta que “són gent de casa nostra, de les nostres parròquies i comunitats que un dia van decidir “anar a” explicar el que creuen”, que “són deixebles de Jesús, com els d’Emmaús” i que, “com ells, en la seva vida han reconegut Jesús, el Mestre i ja no han callat més, perquè saben que «no és possible trobar veritablement Jesús ressuscitat sense sentir-se impulsats pel desig d’explicar-ho a tothom»”. Finalment, diu que “el principal recurs humà de la missió que ens ha estat encomanada per Jesús són les persones, les quals, deixebles d’Emmaús del segle XXI, porten el seu nom al món, a vegades hostil, a vegades en situacions fosques”.

El cardenal Joan Josep Omella  diu que en la Jornada Mundial de les Missions “tota l’Església resa per la tasca evangelitzadora missionera” i que aquest dia “ens anima a col·laborar amb els missioners amb una col·lecta específica”. Afirma que “tots els cristians som cridats a participar activament en la missió” i que “tots hi podem participar amb la pregària, amb el nostre temps i amb els nostres recursos”. Explica que “els diners que es recapten es dediquen a sostenir la presència de l’Església a més de 1.100 territoris de missió escampats arreu del planeta”, que “Espanya és el segon país que més col·labora econòmicament en les missions” i que “és un dels països amb més missioners arreu del món, uns 10.000, entre els quals hi ha preveres, religiosos i moltes famílies en missió”. Manifesta que “avui, que tot el món és terra de missió, també tots els que hem rebut els sagraments de la iniciació cristiana som cridats per Jesús a ser els seus deixebles i a ser els seus missioners al món, cadascú segons la seva vocació i segons les circumstàncies particulars de la seva vida”. Recorda que “la història de l’Església està teixida per cors ardents que, com els deixebles d’Emmaús, es troben amb Jesús viu i ressuscitat, i es posen immediatament en camí per anunciar-lo als que encara no el coneixen”. Considera que “més enllà de la col·laboració material i econòmica, hi ha altres maneres d’unir-se a la missió universal de l’Església” i que “la cooperació espiritual es concreta en la pregària i l’oferiment dels patiments de cada dia per l’evangelització del món”. Finalment, demana que com els deixebles d’Emmaús que van ser empesos per la Paraula de Jesús, ens posem en “camí de missió i evangelització” i expressa que “els vostres donatius permetran impulsar les obres missioneres que tenen lloc a les Esglésies més joves”.

L’arquebisbe d’Urgell, Joan Enric Vives, diu que aquest diumenge “fem memòria agraïda dels missioners i missioneres, pregant per ells i ajudant-los amb la nostra solidària compartició de béns, a través de la col·lecta per les missions” i que “volem estar atents a les necessitats dels “territoris de missió”, on es duu a terme una tasca evangelitzadora molt ferma, que comprèn totes les necessitats de les persones”. Recorda que “actualment són 1.119 els territoris de missió arreu del món, que representen un terç de totes les Diòcesis del món i on hi viu quasi la meitat de la població mundial” i que “més de la meitat de les escoles catòliques estan a les missions, i l’Església construeix de mitjana 2 institucions socials i 6 d’educatives al dia, en els territoris de missió”. Considera que “convé mantenir-nos atents a aquestes joves Esglésies de missió, a l’ajuda que els podem i els hem de prestar, expressant i vivint la comunió eclesial, que va més enllà de la mera solidaritat”. Explica que “enguany sota el lema del Domund23 “Cors ardents, peus en camí”, es fa referència a la història de l’Església entreteixida al llarg dels segles per tants cors ardents com els dels dos deixebles d’Emmaús que, en trobar-se amb el Crist Ressuscitat, comparteixen l’àpat, com en una Eucaristia, i surten veloços immediatament, a anunciar als altres deixebles que Crist està viu, que és el Camí, la Veritat i la Vida per a tota la humanitat”. Recorda que “actualment hi ha uns 331 missioners catalans escampats pel món, dels quals 23 són preveres diocesans, 279 religiosos i religioses, 23 laics i 6 bisbes” i que “tots ells han marxat il·lusionats per anunciar Crist, per encarnar-se en els seus nous països i llengües, arrelats en terres i cultures noves, i ara anuncien la fe i serveixen els germans amb l’amor de Crist i per amor a Crist”. Finalment, demana que “estimem i ajudem les missions i els missioners”.

El bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, diu que “el lema que enguany inspira la Jornada del Domund relaciona el cor i els peus del missioner” i que “és un missatge que s’inspira en l’escena de l’Evangeli de sant Lluc, on es narra la trobada de Jesús ressuscitat amb els deixebles que anaven cap a Emmaús”. Recorda que “l’Evangeli parla de l’ardor del cor dels deixebles” i també “dels seus peus, és a dir, del camí que recorren els deixebles”. Adverteix que “aquest camí és doble: el que ells caminen sumits en el desencís i la tristesa, potser buscant consol, i el que recorren tot retrocedint plens de goig per a retrobar-se amb els altres deixebles i anunciar-los que Jesús era viu” i que “aquest segon camí és el que realitzen com a missioners”. Expressa que “avui recordem la necessitat urgent que tenim a l’Església de fidels que realitzin efectivament aquest camí missioner”, però que “ens enganyaríem si la nostra preocupació missionera se centrés solament a estimular i donar suport a aquesta sortida per a l’anunci i el testimoniatge” perquè “aquesta sortida missionera esdevindrà inútil, serà buida, si abans no s’ha caminat l’altre camí, el camí en el qual s’hagi arribat a viure “l’ardor del cor””. Considera que “allò realment indispensable és el nexe necessari entre aquesta experiència i la sortida missionera”, és a dir, “entre tots dos camins, el de la recerca i la trobada d’una banda, i el de l’anunci o el testimoniatge per una altra”. Finalment, diu que “l’experiència dels deixebles d’Emmaús, l’ardor que senten en el cor en escoltar l’explicació de les Escriptures per Jesús, consisteix essencialment en el fet de copsar el motiu profund pel qual Ell va patir la seva Passió i Mort”, que “es van sentir profundament estimats, fins a aquest extrem” i que “això mateix és allò que mou i sosté l’anunci del missioner” perquè “el que fan els seus peus és portar a uns altres l’amor que a ell mateix l’havia aconseguit”.

El bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, diu que “un any més la Jornada Mundial de les Missions, el Domund, ens posa al davant una realitat que hauria de ser sempre present a les nostres intencions, a les nostres pregàries, a la nostra vida de cristians”: “que l’Església és essencialment missionera, i que és una dimensió que no podem separar de la nostra condició de batejats”. Expressa que el lema de la Jornada d’enguany, «Cors ardents, peus en camí», “vol dir que per ser missioners necessitem un cor encès d’amor, i el desig de comunicar-lo en el camí de la nostra vida”. Afirma que “només amb un encontre amb el Senyor Ressuscitat es pot encendre aquest foc, es pot mantenir encès i estendre’l allà per on anem”, “com aquells deixebles d’Emmaús, que van caminar amb Jesús sense reconèixer-lo, fins que el van descobrir asseguts a taula al partir el pa. Llavors es van encendre els seus cors i es van convertir en missioners, i van anar corrents a comunicar la notícia als seus companys”. Considera que ser missioner és tenir “cors ardents, com els dels deixebles d’Emmaús, i peus en camí també com ells, per anar a trobar els germans i comunicar el foc de la fe, la vida de Jesús”. Recorda que “en el seu missatge per aquesta Jornada, el Papa ens diu que aquells deixebles, que se’n tornaven tristos i desanimats, van viure una experiència de fe Pasqual”. Finalment, demana que “preguem avui pels missioners, per tots, però especialment pels de la nostra diòcesi, i col·laborem també econòmicament per ajudar-los, perquè ho necessiten” i que “visquem la dimensió missionera del nostre ésser de cristians tots els dies de la nostra vida allà on el Senyor ens ha posat”.

El bisbe de Vic, Romà Casanova, diu que les paraules del Sant Pare Francesc «vull expressar la meva proximitat en Crist a tots els missioners i missioneres del món, en particular a aquells que passen per un moment difícil.» “expressen el sentit del diumenge del Domund, quan se’ns demana la nostra pregària i suport, tant als missioners com a les seves obres en aquells països on l’Església està naixent i on hi ha una gran necessitat de suport per al desenvolupament de la població”. Afirma que “els missioners i missioneres són part de la nostra Església, perquè ells, amb la seva presència i el seu testimoniatge de fe, fan realitat l’encàrrec de Jesús a l’Església: Aneu per tot el món i prediqueu a tots els homes l’Evangeli”. Recorda que “les Obres Missioneres Pontifícies ens demanen, en aquest tercer diumenge d’octubre, com cada any, la nostra aportació generosa a favor de les accions missioneres”. Expressa que “sap greu de constatar com, any rere any, disminueix la nostra aportació diocesana a la col·lecta del Domund” i considera que “no hauríem de defallir en la nostra estima, feta de pregària i generositat, als missioners i a les seves obres”. Manifesta que “aquesta col·lecta a favor de les missions catòliques és un índex més de l’estima a la fe cristiana i al bé que aquesta fa en el cor de les persones”. Finalment, diu que “els missioners, amb el cor abrusat pel mateix Crist, el fan present en els camins de la missió per al bé dels qui troben en el seu camí d’anunci evangelitzador”.

El bisbe de Lleida, Salvador Giménez, diu que “tothom sap que en aquest quart diumenge d’octubre l’Església ens proposa la pregària i l’ajuda per a les missions i per als missioners”, que “les primeres són espais concrets on viu una comunitat cristiana que aspira a acomplir fidelment el mandat de Jesucrist a l’evangeli” i que “els segons són aquells que, vivint al nostre món benestant, se’n van a predicar l’Evangeli i a solidaritzar-se amb la situació vital dels més pobres de la terra”. Reconeix que “caldria fer un elogi a moltes organitzacions amb ajuda preferent als grups més desafavorits del nostre món”, “moltes d’elles en la mateixa línia de la cosmovisió cristiana amb l’objectiu últim de l’evangelització”. Recorda que “les Obres Missionals Pontifícies tenen un llarg recorregut en la coordinació i distribució de les ajudes econòmiques”, “també en la seva constant petició de pregàries a tota la comunitat cristiana”. Considera que “una forma important d’unitat entre tots és la lectura del Missatge que el Papa dirigeix als catòlics i a les persones de bona voluntat per a l’esdeveniment anual del Domund” i “la voluntat expressa d’acomplir els seus desigs que afecten tota l’Església”. Explica que el missatge del Sant Pare “es basa en l’escena d’Emaús” i recorda que “tant el Senyor com el fet de l’Eucaristia viscuda amb Ell, transforma els cors dels deixebles i es posen en camí per anunciar la seva presència a tots els pobles i a totes les generacions”. Expressa que “a totes les èpoques ha passat el mateix, “també en l’actual, que ens compromet a nosaltres”. Finalment, diu que “gràcies a la trobada amb Jesús ens canvia la vida per donar-ho a conèixer amb molta alegria i per sentir la seva ajuda davant de les dificultats, els desànims, els fracassos… perquè Ell no abandona mai als que es posen en camí”.

El bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, diu que “som convidats a pregar per tal que l’alegria de l’Evangeli de Jesucrist arribi a tots els racons del nostre món” i que “som invitats a prendre consciència que tots hem d’esdevenir deixebles missioners allà on som, i, alhora, també hem d’ajudar a aquells germans que han anat a terres llunyanes a donar a conèixer Jesucrist, per tal que sigui estimat i seguit”. Afirma que “l’experiència dels deixebles d’Emmaús pot estimular-nos per tal de viure amb entusiasme el fet de ser batejats i, per això mateix, enviats a anunciar la Bona Notícia de Crist viu entre nosaltres” i que “és el que el papa Francesc ens recorda en el seu missatge del Domund d’enguany: «Cors ardents, peus en camí»”. Expressa que «Cors ardents» és “el que han experimentat els missioners i missioneres”, ja que “ells tenen «un cor gran per estimar i fort per lluitar»”, “ens mostren el camí vers els germans més desvalguts” i “ens mostren la presència de Crist ressuscitat, que viu enmig dels germans més pobres”. Manifesta que la imatge «peus en camí» “és molt adequada en l’itinerari sinodal que l’Església està duent a terme”, un itinerari que és, com diu el papa Francesc, “posar-se en camí, com els deixebles d’Emmaús, escoltant el Senyor ressuscitat que sempre surt al nostre encontre per explicar-nos el sentit de les Escriptures i partir per a nosaltres el Pa”. Finalment, demana que “siguem generosos, un any més, amb tants missioners i missioneres que, moguts per l’anunci joiós de la fe, són lluny dels seus respectius països d’origen, manifestant que sí que és possible un món més semblant al que Déu somnia” i demana també “que el Senyor premiï la generositat dels qui contribueixin econòmicament a aquesta bona causa del Domund”.

El bisbe de Solsona, Francesc Conesa, informa que a Roma continuen “treballant i pregant, en un preciós clima de comunió entre nosaltres i amb tota l’Església”. Expressa que “és bonic compartir amb el Papa –que assisteix a les Congregacions generals, on s’exposa la síntesi d’allò treballat en els grups- les nostres reflexions i poder prendre la paraula amb total llibertat per exposar allò que, a partir de la nostra pròpia experiència de fe, pensem que és millor per al bé de l’Església”. Recorda que “la nostra guia de treball és el document titulat “Instrumentum laboris”, que es va elaborar a partir de les aportacions de les assemblees continentals”, que “els primers dies del Sínode els vam dedicar a parlar de l’experiència viscuda i a destacar els signes d’una Església sinodal” i que “després, vam començar a tractar els tres temes claus que concreten aquesta sinodalitat: la comunió, la missió i la participació”. Explica que per abordar aquests temes es divideixen en grups organitzats per idioma i per preferència temàtica, que en el primer tema –“una comunió que s’irradia”- va treballar “en un grup que reflexionava sobre l’aspecte ecumènic de la sinodalitat, subratllant que el camí l’hem de fer al costat dels cristians d’altres confessions”. Afegeix que tot seguit van entrar en el tema de ser “corresponsables a la missió” i que en el seu grup s’han ocupat de “la relació entre el ministeri ordenat i els ministeris baptismals en una perspectiva missionera”. Manifesta que durant aquesta setmana estan tractant el tema de la “participació, responsabilitat i autoritat” i que “la pregunta general que ens formulem és quins processos, estructures i institucions són necessaris en una Església sinodal missionera”. Finalment, demana que no deixem de “pregar per tots nosaltres, perquè tinguem encert a discernir què és el que demana avui el Senyor a la nostra Església”.

Poden trobar les glosses senceres al web de la Conferència Episcopal Tarraconense i a la pàgina web de cada diòcesi: