Recull de les cartes dominicals dels bisbes de Catalunya
Diumenge 18 de novembre l’Església celebra la II Jornada Mundial dels Pobres, amb el lema “Quan els pobres invoquen el Senyor, Ell els escolta” (Salm 34,7), una Jornada, convocada pel papa Francesc, que “pretén ser una petita resposta que l’Església sencera, estesa pel món, dirigeix als pobres de tot tipus i de tota regió perquè no pensin que el seu crit s’ha perdut en el buit”. El sant Pare convida totes les parròquies a acollir els més pobres i a viure aquesta Jornada com una vocació o crida de part de Déu, “com un moment privilegiat de nova evangelització”.
Els bisbes de Catalunya centren els seus escrits dominicals a parlar de la II Jornada Mundial dels Pobres, així com de l’Informe de llibertat religiosa al món i de la meta de la nostra esperança.
Vuit de les cartes dominicals parlen de la II Jornada Mundial dels Pobres. L’arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol , recorda un quadre del pintor noruec Edvard Munch titulat “El crit”, que “representa un home amb prou feines esbossat que fa un crit d’angoixa i desesperació, enmig d’un camí que es perd en l’horitzó i sota un cel arremolinat i vermellós”, per enllaçar-ho amb les paraules del papa Francesc en la segona Jornada Mundial dels Pobres quan es refereix al «crit dels pobres». Diu que Francesc es fixa “en l’escena evangèlica del cec Bartimeu, que demanava almoina a la vora d’un camí, i en saber que Jesús passava «va començar a cridar» que s’apiadés d’ell” i que a partir d’aquí “el Papa ens interroga: Escoltem els pobres?”. Afirma que “el crit del pobre es perd quan no som sensibles” i recorda que “en el quadre de Munch apareixen molt en segon terme dos homes abillats amb el seu barret que semblen immutables a la força emocional d’aquell que crida, com si no el sentissin”. L’arquebisbe de Tarragona diu que “els cristians no podem deixar de fer cas al crit desesperat, a vegades només amb un fil de veu, de les persones necessitades”, que “hem de ser solidaris en la mesura que podem actuar personalment o ajudant organitzacions que atenen directament les necessitats més bàsiques dels malalts, dels pobres, dels qui no tenen llar o els falta aliment o vestit” i que “això és el que ens fa testimonis creïbles de l’Evangeli”.
L’arquebisbe d’Urgell, Joan Enric Vives , diu que val la pena rellegir el Missatge del Sant Pare amb motiu d’aquesta Jornada “per retrobar-hi moltes crides a la conversió i al compromís cristià” i demana que “tinguem present que els pobres ens evangelitzen, ajudant-nos a descobrir cada dia la bellesa i la veritat de l’Evangeli”. Informa que “en el missatge de la Jornada se’ns dóna la referència de tres verbs: “cridar” , “respondre” i “alliberar””. Diu també que “en aquesta Jornada, estem cridats a fer examen de consciència per adonar-nos de si realment hem estat capaços d’escoltar els pobres”, que la resposta del Senyor al crit del pobre “és una participació plena d’amor en la condició del pobre, per guarir les seves ferides, per restituir la justícia i per ajudar a reprendre la vida amb dignitat” i “és també una invitació perquè tot el qui creu en Ell actuï de la mateixa manera” i que “el pobre de la Bíblia viu amb la certesa que Déu intervé a favor seu per restituir-li dignitat” perquè “el Senyor allibera amb un acte de salvació els que li han manifestat la pròpia tristesa i angoixa”. Finalment, l’arquebisbe Vives ens convida a deixar-nos convertir i a pregar “per no ser cecs, ni sords, ni indiferents” i ens diu que “cada cristià i cada comunitat estem cridats a ser instruments de Déu per a l’alliberament i la promoció dels pobres, de manera que puguin integrar-se plenament en la societat”.
El bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés , diu que “som convidats a mirar i escoltar els pobres. No de qualsevol manera, sinó amb els ulls i les orelles de Déu” i que “la mirada de Déu en els nostres ulls descobreix que la pobresa té rostre humà, és viscuda per persones ben determinades, amb la seva història, la seva consciència i els seus sentiments”. Recorda “experiències viscudes en primera persona, contactant directament amb realitats de pobresa extrema” i li ve al cap sovint “l’ànsia amb què una persona, que sobrevivia amb l’aliment mínim per no disposar de diners per comprar, engolia i s’aferrava a un àpat més aviat frugal, almenys per sadollar momentàniament la seva gana”. Reconeix que “quan som testimonis d’escenes com aquesta, busquem responsables de la situació i tendim a analitzar les seves causes, fent ús del nostre coneixement del cas concret, de la nostra ideologia, dels nostres valors, etc.”. Diu, però, que abans, “hem d’escoltar el pobre”, que “el Senyor va escoltar i escolta el pobre: la seva gran resposta és Jesucrist, la seva persona, tot el que va dir i va fer, fins a la seva Mort i Resurrecció” i que “davant els pobres i amb ells hem de proclamar i viure l’esperit de les Benaurances”, un esperit que “requereix molta fe, una sincera pregària, un amor concret i intens, una acció i una vida esperançada en el seguiment de Crist”. Finalment, el bisbe Cortés diu que “parlem de drets humans, de justícia, d’igualtat, de solidaritat. Però no oblidem que els pobres, abans de res, són els nostres germans en Crist”.
El bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz , diu que “la celebració d’aquesta Jornada esdevé una ocasió propícia per a fer visible l’acollida, la integració i l’aportació dels més pobres a la vida de les comunitats”. Afirma que el Papa “adverteix que avui són molts els camins que condueixen a la precarietat i que els qui s’hi troben esperen que algú se’ls acosti i els ajudi a sortir-ne” i “ens anima a fer un seriós examen de consciència i adonar-nos si realment hem estat capaços d’escoltar els pobres”. Diu també que “la nostra actitud com a creients no es pot limitar a fer una certa forma d’assistència, que certament és necessària en un primer moment, sinó que ha d’arribar a ser aquella fraternitat que acull l’altre com a persona, com a germà, com a fill de Déu i que cerca el seu bé més gran en tots els sentits”, que som cridats a “ser uns instruments d’alliberament i de promoció dels pobres”, a “sortir a l’encontre dels pobres que es troben a la vora del nostre camí i clamen demanant solidaritat i ajuda”. Finalment, informa que “a la nostra diòcesi celebrem també en aquesta data el cinquè aniversari de Càritas Diocesana, erigida canònicament el 19 d’octubre de 2012, i completat el traspàs a ple funcionament un any després”, felicita Càritas per aquest aniversari i expressa que en aquesta celebració, que aplegarà les persones que són ateses, els voluntaris, els treballadors, els responsables i consiliaris, “som convidats a viure l’encontre amb els més pobres a través de la pregària i la taula compartida, i mostrar-los d’aquesta manera un signe d’alegria i d’esperança”.
El bisbe de Vic, Romà Casanova , diu que en el bisbat de Vic “hi ha una tasca ingent a favor dels necessitats. Ho encapçala Càritas, present arreu de la diòcesi, però també altres iniciatives, tant eclesials, com altres no motivades directament per la fe o sense l’empara de la comunitat cristiana”. S’alegra de totes les iniciatives i afirma que “hem d’actuar amb lleial col·laboració, sense cap mena de protagonisme, i des de la humilitat de saber que no podem arribar a tot, i sense oblidar mai «el que ens és més propi: portar tots vers Déu i vers la santedat»”. Remarca algunes afirmacions del Papa, “a fi que ens ajudin a viure aquesta Jornada, i, sobretot, que ens ajudin a posar-nos-hi en les venidores”: «Som cridats a fer un examen de consciència per tal d’adonar-nos si realment hem estat capaços d’escoltar els pobres». Tenim el perill en aquesta cultura individualista «de pensar que ja n’és suficient, un gest altruista, per a restar cofois, sense haver de comprometre’ns directament». «La sol·licitud dels creients exigeix aquella “atenció amant”, que honora l’altre com a persona i cerca el seu bé». Finalment, el bisbe de Vic recorda que “en la primera Jornada el mateix Sant Pare, i en moltes diòcesis –també en la nostra molt tímidament– es va compartir un àpat amb els pobres” i diu que fou una experiència molt enriquidora, per això, “«vull també que aquest any, i en el futur, aquesta Jornada se celebri sota el signe de l’alegria en descobrir el valor d’estar junts. Pregar junts en comunitat i compartir l’àpat del diumenge»”.
El bisbe de Lleida, Salvador Giménez , diu que la iniciativa que avui comentem, la Jornada Mundial dels Pobres, “qüestiona molts dels nostres plantejaments i mereix ser acceptada, recolzada i publicitada amb profusió pels qui pretenen millorar l’ésser humà i fer més habitable el món en general i la nostra pròpia societat en concret”. Parla del logotip que acompanya el cartell de la Jornada, que “mostra una gran porta en la que un individu, quan entra, és rebut cordialment per un altre”, i també del Missatge papal, que “ens dóna molta llum per a la celebració d’avui”. Diu que el Papa “comença afirmant que “les paraules del salmista es tornen també nostres a partir del moment en què som cridats a trobar les situacions diverses de sofriment i marginació en les que viuen tants germans i germanes, que habitualment designem amb el terme general de “pobres””, que el salm citat com a lema de la Jornada “descriu amb tres verbs l’actitud del pobre i la seva relació amb Déu”: invocar, escoltar i alliberar. Afirma que ““Invocar” ho fa algú i nosaltres estem cridats a fer un examen seriós de consciència per comprovar si som capaços d’escoltar”, que “aquesta jornada pretén ser un petita resposta de l’Església dirigida als pobres perquè no pensin que el seu crit s’ha perdut. Pot ser un signe de proximitat pels que passen necessitat” i que “el Senyor ha posat al pobre un “lloc espaiós” que equival, amb una encertada comparació bíblica, a alliberar-lo de la xarxa del caçador, a allunyar-lo de la trampa. “La salvació de Déu adopta la forma d’una mà estesa cap al pobre””. Finalment, el bisbe de Lleida expressa que el missatge del Papa “acaba amb una invitació a tothom a viure aquesta jornada com un moment privilegiat d’una autèntica i renovada evangelització”.
El bisbe de Girona, Francesc Pardo , remarca algunes afirmacions del missatge del Papa, “perquè ens ajudin a viure el sentit d’aquesta jornada i ens serveixin per revisar les nostres actituds”. Destaca els tres verbs del salm 34 que “expressen l’experiència del pobre i la seva relació amb Déu: cridar, respondre, alliberar”. Diu que “la condició de pobres es transforma en un crit que travessa el cel i arriba fins a Déu, que “aquest crit expressa el seu sofriment i solitud, la seva desil·lusió i esperança” i que “ens hem de preguntar si aquest crit que arriba a la presència de Déu arriba també a les nostres oïdes”. Afirma que “el salmista diu que el Senyor no només escolta sinó que respon, tal com ho testimonia tota la història de la salvació” i que “la resposta de Déu és sempre una resposta per guarir les ferides de l’ànima i del cos, per restituir la justícia i per ajudar a reprendre la vida amb dignitat”, “és una invitació als qui creiem perquè també responguem amb les nostres possibilitats”. Destaca que “la salvació de Déu és una mà estesa vers el pobre, que ofereix acollida, protegeix i fa possible l’amistat de la qual té necessitat” i que “a partir de la proximitat comença un itinerari genuí d’alliberament: «Cada cristià i cada comunitat són cridats a ser instruments de Déu per a l’alliberament i promoció dels pobres, perquè s’integrin en la societat»”. Finalment, corrobora que “els pobres ens evangelitzen perquè ens ajuden a descobrir la bellesa de l’Evangeli”.
El bisbe de Solsona, Xavier Novell , remarca que la Jornada Mundial dels Pobres “no es tracta només d’una jornada de sensibilització o de reflexió sinó sobretot una invitació a adonar-nos que els pobres a l’Església no han de ser usuaris sinó membres, no han de ser estranys sinó germans”. Afirma que “la comunitat cristiana ha de ser la nova família dels pobres” i que “en cada vila i ciutat, els pobres han de poder dir que a l’Església hi tenen casa seva i entre els membres de la comunitat hi tenen els seus familiars”. Té una gran alegria perquè “gràcies al Jubileu dels més pobres de l’Any Sant de la Misericòrdia i a la primera Jornada Mundial dels Pobres, algunes Càritas de la nostra diòcesi van començar grups de vida cristiana per als més pobres. També el grup que aleshores vàrem peregrinar a Roma, Fratello, ens trobem un o dos cops l’any per compartir la fe, per celebrar-la i per estrènyer els llaços de fraternitat i de caritat” i somnia “en un nou pelegrinatge a Lourdes de França”. Finalment, demana “a la Mare de Déu que prepari els cors de tots per a viure com a germans, estimant-nos i compartint els nostres béns”.
El cardenal Joan Josep Omella informa que “aquesta setmana tindrà lloc el llançament mundial de l’ Informe de llibertat religiosa al món , editat cada dos anys per la fundació pontifícia Ajuda a l’Església Necessitada”, un informe que “analitza de forma minuciosa el compliment o vulneració a tots els països del món del dret a la llibertat religiosa de tots els credos, no únicament del cristià” i que “pren també com a referència l’article 18 de la Declaració Universal dels Drets Humans” que diu que “«Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret inclou la llibertat de canviar de religió o de creença, i la llibertat, individualment o col·lectivament, en públic o en privat, de manifestar la seva religió o creença per mitjà de l’ensenyament, la pràctica, el culte i l’observança.»”. El cardenal Omella diu que “les conclusions de l’informe de 2018 revelen que la llibertat religiosa està en retrocés: més de la meitat de la població mundial viu en països on no es respecta aquest dret fonamental”. Alhora, apunta que “no tot són ombres en l’informe que ens ocupa. Aquests dos últims anys també han aparegut llums esperançadores”, com ara “el retorn dels cristians iraquians de la plana de Nínive a les seves llars, d’on van ser expulsats l’any 2014” i “la recent absolució d’Asia Bibi, condemnada a la forca per haver estat acusada del delicte de blasfèmia al Pakistan el 2010”. Finalment, el cardenal Omella comunica que aquest informe es presentarà a Barcelona el proper divendres 23 de novembre i que aquell dia, “a les 8 del vespre, la façana del Naixement de la basílica de la Sagrada Família s’il·luminarà amb el color vermell en favor del dret a la llibertat religiosa”.
El bisbe de Tortosa, Enric Benavent , diu que “durant aquests últims diumenges de l’any litúrgic escoltem en els textos evangèlics que es proclamen en l’Eucaristia dominical les paraules del Senyor sobre la fi de la història” i que “hem d’escoltar-los com un missatge que ens recorda el més específic que el cristianisme està cridat a aportar al nostre món i que als creients ens confirma en l’esperança, perquè no podem oblidar que la fi del món no és la seua destrucció, sinó la seua plenitud”. Afirma que “l’home d’avui no està preocupat per la salvació, sinó per la felicitat”, que “l’esperança cristiana ha estat substituïda per un optimisme basat en la convicció que l’ésser humà, amb les seues pròpies forces, podrà construir un món on experimentarà la felicitat plena” i que “en aquest panorama cultural el missatge cristià de la salvació de l’ànima i la fe en Jesucrist, mort pels nostres pecats i ressuscitat per a la nostra salvació, s’ha tornat incomprensible per a molts”. Assenyala que “no podem menysprear el progrés humà, ni ignorar que un autèntic desenvolupament és important per a la felicitat de les persones” i que “és una obligació moral de tot cristià lluitar i treballar per un món més just i més digne de l’home”. Recorda que “el Concili Vaticà II ens va ensenyar que el progrés humà interessa al Regne de Déu, però no pot ser confós amb ell”. Finalment, diu que “encara que l’Església no pot desentendre’s del progrés humà, aquest no és l’objectiu principal de la seua missió” i que “l’Església en el seu missatge ha d’obrir l’horitzó de la humanitat a la vida eterna i proposar-la com la culminació de la nostra fe i la meta a la qual tots hem de desitjar arribar”.
Poden trobar les glosses senceres a la pàgina web de cada diòcesi:

Barcelona: https://www.esglesiabarcelona.cat/cartes-dominicals/
Girona: http://www.bisbatgirona.cat/bisbat.php?idm=1&subpagina=1&subseccio=4&c_categoria=1&fitxa=3
Lleida: http://www.bisbatlleida.org/documents/bisbe
Sant Feliu de Llobregat: http://www.bisbatsantfeliu.cat/bisbe.php?id=1
Solsona: http://bisbatsolsona.cat/bisbe/documents/
Tarragona: http://www.arquebisbe.arquebisbattarragona.cat/category/4vents/
Terrassa: http://bisbatdeterrassa.org/diocesi/bisbe/cartes-dominicals/
Tortosa: https://bisbattortosa.org/paraules-de-vida/
Urgell: http://www.bisbaturgell.org/index.php/ca/el-bisbe-durgell/la-veu-del-bisbe
Vic: http://www.bisbatvic.com/full.htm
Així mateix, poden trobar el missatge del papa Francesc amb motiu de la II Jornada Mundial dels Pobres i més informació sobre aquesta Jornada, a les següents pàgines web:

Missatge del papa Francesc amb motiu de la II Jornada Mundial dels Pobres: https://www.tarraconense.cat/index.php?arxiu=fitxa_document&id=26524
Informació i materials sobre la II Jornada Mundial dels Pobres: https://www.conferenciaepiscopal.es/18-noviembre-ii-jornada-mundial-los-pobres-2018/

Barcelona, 16 de novembre de 2018

Font : Gabinet d’Informació de l’Església a Catalunya