Data: 30 d’abril de 2023

El temps pasqual s’estén durant cinquanta dies, del dia de Pasqua florida a la Pentecosta. A la nostra diòcesi, tant en el seu inici com en la seva conclusió, se celebren a la catedral els sagraments de la iniciació cristiana: el baptisme, la confirmació i l’Eucaristia. En la nit de Pasqua catecúmens nostres reben els tres sagraments d’iniciació, i en la vetlla de Pentecosta joves i adults d’arreu del bisbat reben la confirmació. De fet, el temps pasqual és el més adient per a rebre els sagraments cristians; encara que tot temps és oportú per a rebre la gràcia sacramental.

Els camins que porten als sagraments, especialment als de la iniciació cristiana, en l’actualitat no són pas molt fressats en els nostres pobles i ciutats. Temps enrere una gran majoria de persones trucaven a les portes de les nostres parròquies per demanar el do dels sagraments per a ells o per als seus fills. En aquests moments són una minoria els qui ho fan. Sí, però, que en aquests moments hi ha persones joves que, des de diverses vivències, demanen el baptisme. Aquesta realitat és nova d’uns anys ençà. A més, tot indica, mirant els països de l’entorn, que aquest fenomen s’incrementarà.

Els sagraments són una necessitat per a la salvació —per Crist som alliberats de la por de la mort i de l’esclavatge del pecat—. Ho són, principalment, els de la iniciació cristiana, perquè ens configuren a Crist i ens fan hereus de la promesa eterna, possibilitant-nos per a córrer la cursa que ens ha estat proposada, que no és cap altra que la nostra santedat i el nostre testimoniatge, els quals tenen un protagonista, l’Esperit Sant, actuant en els nostres cors per dur-nos per camins de veritat, llibertat i caritat.

Amb els sagraments l’Esperit Sant ens fa fills del Pare, germans de Crist i membres de la seva Església, capaços d’un veritable testimoniatge de l’Evangeli, beneficiaris de l’alegria de la fe. La confirmació ens dona una força especial per a testimoniar i glorificar Déu en tota la nostra vida, ens fa íntimament conscients de la nostra pertinença a l’Església, Cos de Crist, de la qual tots som membres vius, solidaris els uns dels altres. Per a créixer en la vida cristiana és necessari alimentar-se del Cos i de la Sang de Crist. En efecte, hem estat batejats i confirmats de cara a l’Eucaristia. Com a font i cimal de la vida eclesial, l’Eucaristia és una «Pentecosta perpètua», perquè cada vegada que celebrem la santa missa rebem l’Esperit Sant que ens uneix més profundament a Crist i ens transforma en ell.