Data: 12 de març de 2023

Estimats germans,

Un camp molt important per a l’evangelització són els mitjans de comunicació social perquè aquests mitjans tenen un paper molt important en la formació de la cultura. És sorprenent comprovar com les noves tecnologies estan fent una gran transformació cultural i desenvolupen una nova manera d’aprendre i de pensar. Per a l’Església tot això és un desafiament apassionant per poder continuar transmetent la bellesa de l’Evangeli a través de tots aquests mitjans.

Això exigeix un esforç per aprendre el llenguatge que utilitzen els mitjans de comunicació i, a través d’ells, poder parlar amb l’home contemporani. Com a cristians estem cridats a comunicar la Bona Notícia i, per això, cal que coneguem i utilitzem bé els mitjans de comunicació. Jesús tenia una gran capacitat per adequar el missatge segons cada persona i cada situació. Les paràboles són un exemple de com Jesús sabia parlar de coses profundes amb un llenguatge molt senzill.

És important també comptar amb professionals cristians competents als diferents mitjans de comunicació, que siguin capaços d’informar amb veracitat sobre la vida de l’Església i que transmetin a través dels mitjans els valors i els criteris de l’Evangeli. La presència de periodistes, autors i editors amb amplis horitzons culturals i fortes conviccions cristianes és una riquesa per a la cultura i testimonia la vitalitat de la fe. L’Església ha de dedicar temps a la seva formació, perquè aquests comunicadors són veritables missioners en la nostra cultura mediàtica.

A més de la presència als diferents mitjans de comunicació, els cristians poden també tenir els seus propis mitjans (premsa, emissores de ràdio o televisió, xarxes socials, etc.) per comunicar-se entre ells i per atènyer a moltes persones a les quals no arribaria el missatge cristià. És particularment important la nostra presència a internet i al món de les xarxes socials, que ofereixen una oportunitat extraordinària per al diàleg i l’intercanvi amb altres persones.

L’evangelització de la cultura moderna depèn, en bona part, de l’influx dels mitjans de comunicació, que són per a moltes persones l’únic mitjà d’informació i de formació. Als cristians se’ns demana una nova creativitat per fer arribar el missatge de Crist a totes aquestes persones.