Data: 28 de maig de 2023

Estimats diocesans,

El descens de la pràctica de la religió és generalitzat a Europa i també al nostre país. Les estadístiques són demolidores. Podem mirar aquesta situació de manera negativa i amb pessimisme, però també la podem veure com una oportunitat per créixer. Crec que hem de revisar amb sinceritat i en profunditat tant el contingut dels nostres missatges com la manera com els transmetem. Estem convençuts que Déu és la resposta als desitjos i aspiracions més profundes dels homes i dones del nostre temps, però potser hem presentat una falsa imatge de Déu, cosa que n’ha provocat el rebuig.

Em temo que els cristians hem convertit la fe en un conjunt de deures i obligacions i Déu en un jutge dur que viu pendent del que fem. Però el Déu de l’Evangeli és sobretot gràcia, perdó i misericòrdia. És un Déu que estima amb bogeria l’ésser humà i ho fa perquè vol. L’experiència fonamental del cristià és que Déu ens estima incondicionalment i ho fa sense que nosaltres hàgim fet res per merèixer-ho.

Dues paràboles de sant Mateu ens parlen del que significa trobar aquest Déu: la del tresor amagat i la de la perla fina (Mt 13, 44-46). Qui experimenta Déu és com qui troba un tresor que estava amagat al camp. La paràbola diu que aquesta persona se sorprèn “i, ple de joia, se’n va a vendre tot el que té i compra el camp”. Ha trobat quelcom immensament valuós, que va més enllà del que buscava i, per això, ho ven tot per aconseguir-ho. Trobar Déu és, també, com trobar aquella perla de gran valor que sempre s’anava buscant. També el comerciant de perles fines ven tot allò que té per posseir-la.

Em pregunto si vivim la relació amb Déu d’aquesta forma: com el més gran dels béns, com a sorpresa, com a gràcia. Potser ja no sentim meravella davant el Déu que anuncia Jesucrist i, aleshores, el nostre parlar de Déu sona més a una cosa del passat que a una cosa viva i apassionant. Cal, per això, revisar una vegada i una altra la nostra idea de Déu, deixant que l’Evangeli corregeixi les falses imatges que ens hem fet d’Ell.