La Penitenciaria Apostòlica prolonga les indulgències plenàries per als difunts, que normalment tenen només uns dies a l’any, per a tot el mes de novembre de 2021, tal com es va fer per al novembre 2020 a causa de la pandèmia.

El text del Decret és el següent:

DECRET

La Penitenciaria Apostòlica, havent escoltat les diverses súpliques rebudes recentment de diversos Sagrats Pastors de l’Església, a causa del persistent estat de pandèmia, confirma i amplia durant tot el mes de novembre de 2021, tots els beneficis espirituals ja concedits el 22 d’octubre de 2020, mitjançant el Decret Prot. N. 791/20/I amb el qual, a causa de la pandèmia del «covid-19», es van prorrogar les indulgències plenàries per als fidels difunts per a tot el mes de novembre de 2020.

De la renovada generositat de l’Església, els fidels aconseguiran certament pietosos propòsits i vigor espiritual per redreçar la pròpia vida segons la Llei evangèlica, amb filial comunió i devoció envers el Summe Pontífex, visible fonament visible i Pastor de l’Església Catòlica.

Aquest Decret és vàlid per a tot el mes de novembre. Sense que hi obsti res en contra.

Donat a Roma, a la seu de la Penitenciaria Apòstolica, el 27 d’octubre de 2021.

 

Mauro Cardenal Piacenza, Penitencier Major