Data: 10 de setembre de 2023

El Sínode Diocesà és un llarg procés de discerniment de la voluntat de Déu, en el qual s’implica tota l’Església local. Han estat moltes les persones que amb esperança s’hi han esmerçat: acollint la iniciativa episcopal, valorant la seva necessitat en aquest moment de la història del nostre bisbat, preparant la seva dinàmica, participant en els grups sinodals arreu de la diòcesi, formant part activa de l’assemblea sinodal amb els diàlegs i deliberacions. Sempre, com a pastor de l’Església de Vic, he estat present en tots els moments, acompanyant i escoltant, així com també prenent les decisions que em pertocaven: la convocatòria del Sínode Diocesà; la constitució de la Comissió del Sínode i de l’Assemblea Sinodal, i ara, l’elaboració, des del que el Senyor ens ha obert com a camins a fressar en tot el procés, dels decrets sinodals.

En aquest moment ens pertoca el lliurament dels decrets sinodals a tota la diòcesi. Recordem la dinàmica sinodal: un, el bisbe, convoca tots els qui formen l’Església diocesana. Molts hi participen (els grups sinodals). Alguns formen l’assemblea sinodal. Un, el bisbe, lliura els decrets sinodals a tothom. No cal dir que aquest procés ha de culminar en l’acolliment dels decrets sinodals de part dels membres de l’Església diocesana.

Expressió d’agraïment a Déu per tot el procés sinodal viscut serà la celebració que farem, com ja ens és tradicional, el diumenge proper a l’aniversari de la consagració de la nostra catedral; enguany, el 17 de setembre. Aquest dia, a les cinc de la tarda, som convocats tots els qui estimem la nostra Església de Vic a celebrar l’eucaristia de cloenda del Sínode Diocesà. Ser Església de Crist significa viure en la comunió rebuda com a do i que es manifesta, com ens recorda el Concili Vaticà II, citant sant Cebrià de Cartago, com a «poble unificat des de la unitat del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant» (LG, 4).

L’acció de gràcies al Senyor pel do del Sínode Diocesà que celebrem i el lliurament dels decrets sinodals, fruit del discerniment de tot el procés sinodal, seran, doncs, els dos eixos de la celebració de cloenda del Sínode per l’Esperança. Tots els membres de l’Església de Vic hi som convocats, en especial tots els qui han format part activa tant dels grups sinodals com de l’assemblea sinodal, sense oblidar, evidentment, els qui, des de la pregària i l’estimació, acompanyen aquest moment de gràcia que el Senyor ens concedeix.