El 3 de març a Madrid va tenir lloc la IV trobada d’oficines de protecció de menors sota el títol «Trobades entre víctimes i victimaris: una relació possible?».

La jornada va començar a les 10.00 h. amb la salutació inicial i l’oració de Mons. César García Magán, secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola i Jesús Rodríguez Torrente, coordinador del Servei de coordinació i assessorament de les oficines de protecció de menors. Hi van assistir Mons Joan-Enric Vives, arquebisbe d’Urgell, Mons. Jesús Vidal, bisbe aux. de Madrid i A.A. d’Alcalà, i Mons. Luis Argüello arquebisbe de Valladolid, tots ells membres de la Comissió episcopal de Clergat i Seminaris. També el Secretari general de Confer i altres membres de la CEE, i hi foren invitats també els Rectors dels Seminaris i Equips de formadors de la vida consagrada.

La Dra. Montserrat Lafuente, doctora en Psiquiatria i membre del Servei de coordinació i assessorament de protecció de menors, oferí la ponència titulada «L’abusador: perfils i identitats» que cercava ajudar les persones que es dediquen a la formació als seminaris i a les congregacions religioses, a detectar i prevenir conductes de persones que puguin, amb el temps, mostrar tendències a l’abús en qualsevol de les seves formes.

A la taula rodona amb el títol «Per què es produeixen falles en la formació de sacerdots i persones consagrades?» es tractà la importància de la formació també humana i espiritual als centres formatius de l’Església i hi participaren Mª Teresa Simón Lancis, psicòloga clínica i pèrit del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostòlica a Espanya; Mª Jesús Mora Ruiz, formadora de les Religioses Concepcionistes Missioneres de l’Ensenyament; Fernando González, formador dels Germans de La Salle i Antonio López Solano, formador del Seminari Conciliar de Madrid.

Oficines de protecció: el dolor sanat com a testimoni

Tres experiències amb víctimes foren presentades a la tarda. Amb el títol “El dolor sanat” intervingué una víctima abusada que donava compte del recorregut viscut en el seu procés de sanació. María Teresa Compte, de l’Associació d’acolliment a víctimes Betània, exposà “El dolor oblidat. El clam de les víctimes” i, finalment, “El dolor restaurat” mostrà l’experiència de trobades de restauració entre víctimes i victimaris. En aquesta sessió hi intervé Fernando García, de la Inspectoría Salesiana i Julián Ríos, de la Universitat Pontifícia de Comillas, expert en Justícia restaurativa.