Entorn del nou Directori per a la catequesi es va desenvolupar, el dimarts 16 de febrer, la jornada dels delegats diocesans de Catequesi en format online. S’inicià el matí amb la pregària i la presentació de la Jornada a càrrec de Mons. Amadeo Rodríguez Magro, President de la Comissió Episcopal per a l’Evangelització, la Catequesi i el Catecumenat. Seguidament, D. Juan Luis Martín Barrios, Director del Secretariat de la Comissió Episcopal, saludà els assistents i recordà algunes qüestions pràctiques de la Jornada.

Durant el matí es presentaren dues ponències: «El Directori per a la Catequesi, una resposta als desafiaments de l’Església en el s. XXI» a càrrec de Mons. Octavio Ruiz, del Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització i «Acollida del Directori per a la Catequesi. Elements per a una lectura crítica«, que fou exposada per D. Juan Carlos Carvajal, professor de Teologia i Catequesi a la Universitat San Dámaso de Madrid. En la seva exposició presentà les noves perspectives que aporta aquest Directori com també alguns aspectes que haurien millorat el Directori.

La sessió de la tarda inclogué tres comunicacions que cercaren de respondre a la pregunta «Què aporta el Directori per a la Catequesi als catequistes en la seva identitat, vocació i missió?«. D. José Antonio Sánchez tractà l’aspecte de la identitat del catequista segons el nou Directori; D. Ismael Pastor sobre la vocació del catequista; i la Sra. Clara Arza sobre la missió del catequista.

Després d’algunes intervencions dels participants i de diàleg amb els ponents D. Juan Luis informà els delegats d’algunes qüestions i del treball que s’està duent a terme en tots els departaments de la Comissió Episcopal, i Mons. Amadeo Rodríguez clogué la Jornada agraint a tots els Delegats el seguiment online de la Jornada com també a tots els qui l’han feta possible, recordant que ha estat la primera jornada de Delegats Diocesans de Catequesi que s’ha organitzat des d’aquesta Comissió Episcopal per a l’Evangelització, Catequesi i Catecumenat.

El nou Directori per a la catequesi serà presentat, a cada diòcesi amb seu a Catalunya, en un encontre organitzat des de la delegació de catequesi, en el qual s’oferirà una xerrada gravada de Mn. Enric Termes, catequeta que ha participat juntament amb Mn. Joan Amich en la traducció al català del nou directori. Aquesta xerrada s’oferirà a tots els catequistes de les diòcesis, en el moment que les diferents delegacions creguin oportú.