Aquest cap de setmana, se celebra a les parròquies de les diòcesis catalanes, amb col·lectes, xerrades i sopars de la fam, la Campanya contra la Fam al Món, una iniciativa que promou Mans Unides, l’ONG de l’Església catòlica a Espanya per a l’ajuda, la promoció i el desenvolupament del Tercer Món. Aquest any la Campanya de Mans Unides té com a lema “Comparteix el que importa”, amb l’objectiu de donar importància i sentit al compartir i convidar tothom a col·laborar compartint els béns i a comprometre’s per treballar per un món millor. Tant la Jornada de Mans Unides (11 de febrer) com el dia del dejuni voluntari (9 de febrer) són els dos actes que se celebren des de l’origen de l’existència de Mans Unides, que va néixer fa 59 anys, fundada per les dones d’Acció Catòlica, per respondre a la crida de la FAO de fer front a la necessitat de treballar per trobar solucions al greu problema de la fam al món.
Així mateix, dimecres dia 14 de febrer, Dimecres de Cendra, comença el temps de Quaresma, un temps de conversió, de pregària, dejuni i almoina, un moment de gràcia i renovació de la vida cristiana que ens prepara per celebrar la solemnitat de la Pasqua, un temps al qual el Sant Pare Francesc dedica un missatge, aquest any amb el títol “ El mal s’escamparà tant, que l’amor de molts es refredarà ” ( Mt 24,12), en què desitja ajudar tota l’Església a viure amb goig i amb veritat aquest temps de gràcia, demana discernir i examinar dins el cor les mentides dels falsos profetes, assenyala que «l’Església, la nostra mare i mestra, ens ofereix el dolç remei de la pregària, l’almoina i la caritat» i fa una crida a traspassar les fronteres de l’Església Catòlica perquè aquest clam arribi a tots els homes i dones de bona voluntat disposats a escoltar Déu.
Els bisbes de Catalunya centren els seus escrits dominicals a parlar d’aquests esdeveniments, així com de la trobada de Bisbes en suport dels cristians de Terra Santa que va tenir lloc del 13 al 18 de gener.
Sis de les cartes dominicals parlen de la campanya de Mans Unides (altres bisbes ja n’havien parlat amb anterioritat: veure https://www.tarraconense.cat/index.php?arxiu=fitxa_document&id=25875). L’arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol , tracta de la Jornada dedicada a Mans Unides i de la Jornada Mundial del Malalt. Diu que “el nexe entre les dues és que tant els pobres del món com els malalts necessiten que algú els ajudi. Requereixen solidaritat i depenen de nosaltres”. Destaca que “en ple segle XXI milions de persones pateixen fam i fins i tot en moren”, així com que “unes persones estan cridades en diferents moments de les seves vides a tenir cura d’altres o a deixar-se cuidar elles mateixes, en l’aspecte espiritual però també en els seus mateixos sofriments físics”. Finalment, l’arquebisbe Pujol recorda que “aquesta vocació eclesial d’ajuda als malalts ha caracteritzat sempre l’Església, que ha estat històricament la que ha construït els primers hospitals —com el de Sant Pau i Santa Tecla a Tarragona”.
El bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés , recorda les paraules que el sacerdot pronuncia en l’Eucaristia prenent a les seves mans un tros de pa, en el moment de la benedicció: «Us beneïm, Senyor, per aquest pa, que és fruit de la terra i del treball dels homes…» i diu que “el més important d’aquest gest és l’evocació de la destinació del pa: esdevenir matèria de l’Eucaristia, el cos lliurat de Jesucrist” i que en aquest moment de la celebració “no podem oblidar els qui no tenen pa”. Així mateix, recorda que just abans d’aquest moment es fa la col·lecta, “el significat de la qual és expressar, mitjançant l’aportació material i voluntària, que la comunitat comparteix béns”. I conclou el seu escrit afirmant que el problema no és la falta d’aliments sinó “la falta de mans que el reparteixin amb justícia”.
El bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz , diu que la campanya de Mans Unides d’enguany “subratlla d’una manera especial allò que és essencial, a compartir, a la solidaritat” i comença la seva reflexió recordant que el punt de partida de la nostra acció caritativa i social “se situa a l’inici de la predicació de Jesús que comença fent una crida a la conversió”, que “és una crida a la conversió personal i a la conversió social”. El bisbe de Terrassa diu que a més d’aquesta crida “hi ha una crida a la promoció de les persones i els pobles, al desenvolupament” i que “és una vocació per a tot cristià”. Finalment, remarca que “cal reconèixer «l’altre» com a persona, sentir-se responsable dels més febles, lluitar per la justícia i estar disposat a compartir els béns amb ells” i que “el proïsme no és un estrany, és el meu germà que necessita de la meva solidaritat”.
El bisbe de Vic, Romà Casanova , expressa que “ Mans Unides, un any més, ens convida a eixamplar la nostra mirada a nous horitzons de necessitats en el nostre món, que reclamen de nosaltres més solidaritat”. Recorda que la caritat cristiana “no té cap frontera” i “té la seva font en Jesús mateix, veu en tota persona un germà, més enllà de la seva raça, la seva cultura, la seva religió”. I especifica que Mans Unides treballa en projectes ben concrets i que aquest any 2018 el bisbat de Vic té com a objectiu “finançar dos projectes, un a Perú, per a l’ús sostenible de recursos naturals, i, un altre al Camerun per a la inserció socioeconòmica de joves desfavorits”. Finalment, remarca que diumenge 11 de febrer es farà la col·lecta a favor d’aquests projectes i que “la nostra aportació solidària, unida a la de tants, farà possible que el nostre món sigui una mica més just i, així, en el camí de la pau, perquè el que brolla de la caritat perdura sempre, no mor mai”.
El bisbe de Girona, Francesc Pardo , recorda que “aquest diumenge se’ns proposa sentir-nos més responsables per tal que la fam no continuï essent el gran problema per a molts”, que “quan parlem de fam expressem una tremenda mancança dels béns més bàsics i fonamentals per a una vida digna” i que “Mans Unides cada any proposa a cada diòcesi fer-se càrrec d’alguns projectes per afrontar la problemàtica i afavorir el desenvolupament de pobles i comunitats”, uns projectes que “han estat molt estudiats i ofereixen totes les garanties per a la seva realització”. Així mateix, parla del lema de la Campanya: diu que “«Compartir» ve del verb llatí partire i de la preposició cum , en una fusió que significa «partir amb»” i que “amb el lema s’indica que cal partir-nos allò que és important”, “tot allò que és vida per a les persones”. Finalment, remarca que “ens cal ser conscients que l’actitud de compartir no és només una qüestió de solidaritat –que ho és–, sinó també de justícia”.
El bisbe de Solsona, Xavier Novell , destaca que la Jornada de Mans Unides “està destinada a prendre consciència de la injustícia que suposa el fet de la fam al món”, que “els creients sempre hem reconegut que els béns provenen de Déu i que són per a tothom, ningú està autoritzat a apropiar-se’n, privant a la resta del necessari per a una vida digna” i que “defensar la dignitat de les persones significa preservar el bé comú”. Alhora, diu que “per protegir aquesta dignitat, volem fer nostra l’opció pels pobres. És la característica fonamental de l’amor cristià”, que compartir el que importa és “posar en comú la nostra vida, els nostres béns i el nostre compromís per un món millor” i que com a cristians podem ajudar-hi contribuint amb la nostra generositat a fer realitat els projectes que el Bisbat de Solsona s’ha compromès a portar a terme aquest 2018.
Tres de les cartes dominicals parlen del temps de Quaresma. El cardenal Joan Josep Omella , arquebisbe de Barcelona, diu que “hi ha un element fonamental que diferencia les nostres pràctiques penitencials de totes les altres” i es refereix a “la finalitat amb què les fem”: “ recentrar la nostra vida a la llum de la nostra relació i seguiment de Jesucrist, deixant de banda tot allò que ens allunya d’aquesta meta”. Afirma que la Quaresma és el “temps de purificació per tornar al que és essencial en la nostra vida, per retrobar tot allò pel que, realment, val la pena viure sense perdre el temps en coses secundàries”. Convida a iniciar aquest temps de Quaresma “amb molta força, conscients de tots els beneficis que pot tenir sobre la nostra vida personal i espiritual” i comunica que per aquest motiu “hem convocat tots els joves de la diòcesi el proper diumenge 18 de febrer a les 18.30 h, a la Basílica de Santa Maria del Mar, a una trobada molt especial que culminarà amb la celebració de l’Eucaristia”, presidida per la creu de Mossul.
El bisbe de Tortosa, Enric Benavent, afirma que la millor forma de començar aquest temps, si volem anar a l’essencial, és “que cadascú de nosaltres revisem la situació en la qual es troba la nostra vivència de la fe”. Afirma també que “no hem d’oblidar que per a ser un bon cristià no basta participar en la vida de l’Església. Açò ens ha de portar a estar cada dia més prop del Senyor”. Continua amb unes paraules que el Sant Pare ens recorda en el missatge que ha dirigit per a aquesta Quaresma: que la caritat “en el cor de Déu no s’apaga” i que “Ell sempre ens dóna una nova oportunitat perquè puguem començar a estimar de nou” i, conclou el bisbe de Tortosa, “aquest és el vertader motiu per començar amb il·lusió aquest temps de gràcia”.
El bisbe de Lleida, Salvador Giménez , desitja insistir en la importància que el temps de Quaresma té “per a un creixement harmònic de la vida cristiana” i anima a tots “a no tenir por, i sí molt coratge, en pregar, dejunar i compartir els béns”. Demana als fidels de la diòcesi de Lleida que no banalitzin “les normes de l’Església” i que procurin “extreure conseqüències exemplars de la lectura de l’Evangeli o de la mateixa tradició eclesial”. I acaba aconsellant la lectura del missatge per a la Quaresma que ha escrit el papa Francesc, que ens obre l’horitzó a una comprensió més cabal de les orientacions evangèliques, en el qual el Sant Pare ens convida a “viure amb joia i amb veritat aquest temps de gràcia, ens alerta dels falsos profetes que posen el seu interès en falsificar les actituds bàsiques del cristià i ens demana, per resoldre els nostres mals, el dolç remei de l’oració, l’almoina i el dejuni”.
L’arquebisbe d’Urgell, Joan Enric Vives , parla de la trobada de Bisbes en suport dels cristians de Terra Santa en la qual participa cada gener en representació de la Conferència Episcopal Espanyola, “un pelegrinatge anual per pregar, visitar la minoria cristiana que hi viu i sostenir davant els governants d’allà i d’aquí la justícia i la pau en aquelles terres”. I fa un resum del comunicat final que han donat a conèixer: diu que van anar aquest any a Terra Santa sobretot “per trobar els seus joves, escoltar la seva veu i pregar per la justícia i la pau”; especifica la situació i els patiments dels joves de Gaza i Cisjordània i diu que els joves de Terra Santa “s’atreveixen a promoure la justícia i a desafiar les divisions que els han estat imposades” i que “estan demostrant humanitat en aquesta societat ferida”. Finalment, l’arquebisbe Vives recorda que els bisbes comparteixen l’esperança dels joves de Terra Santa i reconeixen “el seu paper essencial en la promoció de la pau” i conviden les comunitats cristianes dels seus països “perquè actuïn en solidaritat amb ells”.

Poden trobar les glosses senceres a la pàgina web de cada diòcesi:
Barcelona: https://www.esglesiabarcelona.cat/cartes-dominicals/
Girona: http://www.bisbatgirona.cat/bisbat.php?idm=1&subpagina=1&subseccio=4&c_categoria=1&fitxa=3
Lleida: http://www.bisbatlleida.org/documents/bisbe
Sant Feliu de Llobregat: http://www.bisbatsantfeliu.cat/bisbe.php?id=1
Solsona: http://bisbatsolsona.cat/bisbe/documents/
Tarragona: http://www.arquebisbe.arquebisbattarragona.cat/category/4vents/
Terrassa: http://bisbatdeterrassa.org/diocesi/bisbe/cartes-dominicals/
Tortosa: https://bisbattortosa.org/paraules-de-vida/
Urgell: http://www.bisbaturgell.org/index.php/ca/el-bisbe-durgell/la-veu-del-bisbe
Vic: http://www.bisbatvic.com/full.htm

Així mateix, poden trobar material sobre la Campanya Mans Unides 2018, el missatge del Sant Pare amb motiu de la Quaresma i el Comunicat final de la Coordinadora per a Terra Santa 2018, a les següents pàgines web :
Campanya Mans Unides 2018: https://mansunides.org/ca/campanya-mans-unides-2018
Missatge del Sant Pare Francesc per a la Quaresma: https://www.tarraconense.cat/index.php?arxiu=fitxa_document&id=25888
Comunicat final de la Coordinadora per a Terra Santa 2018: https://www.tarraconense.cat/index.php?arxiu=fitxa_document&id=25807

Barcelona, 9 de febrer de 2018

Font : Gabinet d’Informació de l’Església a Catalunya