El Seminari de Vic ha acollit del 15 al 17 de novembre un espai de formació per generar preguntes entorn del nou itinerari d’iniciació cristiana que proposa el Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears (SIC). Prop de dos-cents vuitanta catequistes, formadors, responsables i delegats de catequesi han participat aquest cap de setmana en les dotzenes Jornades de Formació per a Catequistes que s’han celebrat a Vic. Els assistents són agents actius en comunitats cristianes d’arreu del territori. En concret, s’hi ha sumat provinents de tretze diòcesis: Barcelona, Terrassa, Sant Feliu de Llobregat, Girona, Vic, Lleida, Solsona, Urgell, Tarragona, Tortosa, Mallorca, Menorca i també València.
“La catequesi ha de ser un impuls per la renovació parroquial”, ha explicat Joan Àguila , el director del SIC, en la benvinguda a les jornades. La nova proposta neix d’una constatació: “És la vida de la mateixa parròquia el que hi ha en joc: una parròquia que no educa en la fe en molt pocs anys està condemnada a desaparèixer”. Per això considera que es busca una transformació de fons: “La catequesi serà una excusa per fer una gran renovació parroquial”.
El bisbe Antoni Vadell ha insistit, al seu torn, en la importància de comprendre “el criteri” del que consideren “una proposta de màxims”. Després, caldrà que els catequistes responguin les preguntes que genera el nou mètode amb cada delegació diocesana. “La prudència moltes vegades camufla la por”, ha dit Vadell sobre les resistències al canvi. “Tenim por a sortir, a atrevir-nos a oferir la vida de Jesucrist. Ho hem de descobrir i tastar, per poder-ho abraçar”, ha defensat. En aquest sentit ha demanat als catequistes “confiar en els pares que s’interessen per la vida dels seus fills”, entenent sobretot que “això no és el teu negoci ni el meu, és la proposta del Senyor”.
El bisbe responsable de la catequesi a Catalunya i les Illes Balears ha explicat que sovint “aquests nous projectes els comencen les parròquies atrevides”. Des del SIC contemplen també que les parròquies adoptin el nou model d’una manera gradual, adaptant-se a les necessitats de cada comunitat. “La gradualitat també és una pedagogia”, ha defensat. Però ha subratllat també la necessitat de començar pel desvetllament en la fe, que consideren “essencial”.
El bisbe de Vic, Romà Casanova, va parlar també d’anar a allò més essencial. Romà va descriure el servei de catequesi com «un arbre d’arrels profundes». I va demanar atendre l’essència que l’alimenta. També va demanar als catequistes tenir la capacitat de desplegar les seves branques, en el sentit de restar oberts a la novetat i d’acollir les persones que s’apropen a la parròquia.
El nou mètode catequètic del SIC en deu respostes
Després d’un treball d’anàlisi i reflexió, el SIC ofereix una resposta a les demandes dels catequistes, desgranada en deu aspectes concrets: una proposta inicial de desvetllament en la fe; conjugar la catequesi amb la missa dominical; endarrerir el sagrament de la comunió i passar de dos a tres cursos la formació prèvia; implicar els pares en clau de catequesi familiar; fer pedagogia d’iniciació en el si de la mateixa l’eucaristia; generar espais de gran grup i treballar en equip; treballar l’atenció individualitzada a través d’un diari espiritual (quadern de vida); cridar a pares i joves a participar com a agents de catequesi; oferir una trobada festiva entorn la taula als pares, amb col·laboració d’altres membres de la comunitat cristiana.
Col·laboració amb el CPL i Edebé
El nou mètode s’acompanyarà també de nous materials catequètics. “Ens dèieu que el material no funciona, que no l’entenen i hem agafat el toro per les banyes”, ha explicat Joan Àguila. Seran suports creats amb criteris d’innovació pedagògica. El SIC ha fet l’encàrrec l’editorial Edebé i els nous materials estaran disponibles per primavera. Una comissió de treball mixta, amb representats del SIC i d’Edebé, n’està fent el seguiment: l’editorial dels salesians hi posaran l’experiència pedagògica i de disseny i el SIC, l’orientació catequètica.
E SIC ha demanat també la col·laboració del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona (CPL). En aquest cas, per reforçar la participació a l’eucaristia com a part de la proposta catequètica.
Deu tallers especialitzats
Els tallers de dissabte a la tarda han servit per desgranar alguns dels aspectes clau de la nova metodologia. Els han impartit Glòria Díaz , membre de l’equip de redacció dels materials d’Edebé; Santi Collell , delegat de catequesi del bisbat de Terrassa i rector de la parròquia de Sant Esteve de La Garriga; Jaume Martorell , pare de família, psicòleg i vicedelegat diocesà de catequesi de Mallorca; Esperanza Buendía , de Mallorca, especialista en acompanyament i atenció individualitzada; Imma Farré , catequista de Mollerussa; Alberto Para , delegat episcopal de catequesi de Barcelona, la monja teresiana Neus Artacho ; Simó Gras , rector de la parròquia de Montblanc; el vicari episcopal del bisbat de Barcelona Enric Termes, i la psicopedagoga Eva Carreras .

L’experiència d’oferir acompanyament els adults: el mètode Margarita
En el marc de les jornades, Margarita Clariana , parròquia del Sant Esperit de la Catedral de Terrassa, ha ofert el seu testimoni com a catequista. Va començar quan la filla tenia edat de catequesi i això la va ajudar a integrar-se a la parròquia. Però l’acompanyament espiritual amb el rector, Emili Marlès , va ser el que la va ajudar a sentir-se més a prop de Jesús.
Fruit d’aquesta experiència de conversió, ofereix avui un recurs per als adults de la parròquia. A partir d’una relació d’amistat, Clariana convida als adults a participar en grups de formació i pregària reintegrar-se a la parròquia. Ho viu amb molta humilitat; però el seu mètode ha tingut èxit. Amb el seu acompanyament, diverses persones adultes han celebrat els sagraments del baptisme, la comunió i la confirmació. I han descobert que la fe és “una relació íntima amb el Crist viu”.
Emili Marlès, vicedegà de la Facultat de Teologia de Catalunya, ha presentat en el marc de les jornades un anàlisi per explicar els passos que ajuden una persona a trobar Jesús i esdevenir-ne deixeble. És el que anomena ‘El mètode Margarita d’evangelització’. També ha presentat, en la seva ponència, la pastoral dels cercles de seguiment de Jesús. Marlès ha donat pistes per interpretar on es troba cadascuna de les persones que passen en un moment o altre per la parròquia i com ajudar-les a seguir Jesús de més a prop.

Perfil dels catequistes
A Catalunya i les Illes Balears es calcula que mig miler de persones dediquen voluntàriament una part del seu temps a transmetre la fe als infants i joves. El gruix d’aquest col·lectiu són persones laiques – la immensa majoria, dones – , tot i que preveres i religiosos també exerceixen d’agents de catequesi.
La catequesi té lloc en espais parroquials i en diversos formats. Fins ara el format més habitual ha estat – i és encara ara – el d’una sessió setmanal, d’una hora, en petit grup i amb un treball autònom per part dels agents de catequesi. El nou projecte del SIC vol fomentar pràctiques innovadores en tots els nivells: des de les estratègies d’acollida dels infants i les famílies, passant pels recursos catequètics utilitzats, així com l’ús dels locals parroquials, el moment de la setmana escollit per a les sessions o la configuració de nous equips de treball cooperatiu.
Aquest conjunt de propostes busquen millorar un servei eclesial de primera necessitat i requereixen un canvi de mentalitat i una major diversitat generacional. Es busca, en part, que els perfils més grans puguin treballar en equip amb gent més jove, i sumar així l’expertesa dels uns i el dinamisme dels altres.

La missió del SIC i la capil·laritat en el territori
El servei de la catequesi és un puntal bàsic en la formació i l’acompanyament de la vida cristiana, tant per a infants i joves com per a adults que s’apropen per primera vegada als sagraments. En aquesta línia, el SIC s’encarrega de formar els agents de catequesi per garantir la qualitat del servei. Les darreres jornades de formació interdiocesanes s’han dedicat al desvetllament de la fe (Figueres, 2018), l’art de l’acompanyament (Lleida, 2017) i la transmissió de la fe (Caldes de Montbui, 2016).
Com a estructura interdiocesana, treballa també per dotar d’unitat pastoral l’Església catalana. En aquest sentit, compta amb el potencial d’una xarxa amb presència arreu del territori. Aquesta capil·laritat té molt de valor a l’hora de transmetre i de compartir la fe.
El 1971 els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense van apostar per la creació d’un organisme interdiocesà per coordinar l’acció pastoral entre les diòcesis de parla catalana. Així va néixer el SIC, que aviat farà cinquanta anys que integra i cohesiona el treball catequètic que es desenvolupa a les diòcesis de Barcelona, Tarragona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Vic, Girona, Solsona, Tortosa, Lleida, Urgell, Mallorca i Menorca.