Data: 14 de juny de 2020

La festa del Corpus Christi té un accent concret: la professió pública de l’Església de la fe en Crist, realment present en el sagrament de l’Eucaristia. Aquesta expressió pública que se’ns demana, en aquest temps d’alarma sanitària amb certes mesures per prevenció de contagis, no podrà ser feta de la mateixa manera que en altres anys. Tot i això, en cada comunitat s’ha trobat la manera d’agrair i adorar la presència de Crist, en les espècies sacramentals del pa i del vi.

Sant Pau en la carta als gàlates té una frase plena de contingut i adient per a aquestes circumstàncies: La fe que obra per l’amor (5,6). La fe en la presència real de Crist en el sagrament del seu Cos i la seva Sang ens porta a l’amor envers Jesús. L’Eucaristia és el memorial de la mort i resurrecció de Crist. El misteri pasqual de Crist té una raó fonamental: l’amor. Recordem les paraules de Jesús: Ningú no té un amor més gran que el qui dóna la vida pels seus amics (Jn 15,13), i: Déu estima tant el món, que ha donat el seu Fill únic (Jn 3,16). Per això la resposta adient al que es dóna per amor, no pot ser pas cap altra que estimar. La mirada plena d’amor al Senyor en l’Eucaristia és la millor resposta que podem donar al sagrament de l’Amor, que és l’Eucaristia. L’adoració és inseparable del reconeixement de la presència real de Crist. «Ja deia sant Agustí:”Ningú no menja d’aquesta carn sense abans adorar-la … , pecaríem si no l’adoréssim”. En efecte en l’Eucaristia el Fill de Déu ve a trobar-nos i desitja unir-se a nosaltres. L’adoració eucarística no és sinó la continuació òbvia de la celebració eucarística, que és en ella mateixa l’acte més gran d’adoració de l’Església» (Benet XVI, Sacramentumcaritatis, 66).

La fe que obra per l’amor, ens diu sant Pau. La fe en la presència de l’Amor en l’Eucaristia ens porta a la presència de Crist en els nostres germans: Tenia fam… tenia set.. era foraster… estava malalt… era a la presó… Tot allò que fèieu a cadascun d’aquests germans meus, per petit que fos, m’ho fèieu a mi (Mt 25, 35-40). La fe en Crist porta a l’amor als germans. La festa de Corpus està unida a l’aportació econòmica a Càritas. En aquest moments d’emergència social i econòmica, en què moltes famílies sofreixen les conseqüències del que estem vivint, la nostra fe s’ha de fer obra d’amor pels més necessitats. Aquesta sí que serà una manifestació pública de la nostra fe. Siguem solidaris!