Data: 21 d’abril de 2024

Benvolguts germans,

El misteri de l’Eucaristia ha d’ocupar el centre de la vida de cada cristià i de cada comunitat, perquè és “la font i cimal de tota la vida cristiana” (LG 11). Però, com heu dit en les respostes al Treball Pastoral d’aquest curs, perquè això sigui així necessitem una formació litúrgica, que ens iniciï en el misteri eucarístic, en el llenguatge i els símbols que utilitza. Deia un grup: “Com més s’entengui el que es fa, més ganes es tindrà d’assistir-hi i de viure-ho”.

Precisament el papa Francesc va dedicar la Carta “Desiderio desideravi” (29-6-2022) a tractar el tema de la formació litúrgica del poble de Déu, que és essencial per comprendre la bellesa i la veritat de la celebració cristiana. El Papa distingeix dos aspectes, que són complementaris: la formació per a la litúrgia i la formació des de la litúrgia. És important formar-se per a la litúrgia, per comprendre’n els símbols, el sentit teològic que té, la dinàmica dels ritus i el valor que tenen per a tots els àmbits de la nostra vida. Però tot això prepara i s’orienta a formar-nos sobretot des de la litúrgia, és a dir, la que rebem al participar en la mateixa celebració litúrgica, perquè la litúrgia, a través dels seus símbols i ritus, ens va formant: acompanyant-nos fins al Crist, a la trobada amb Ell, una trobada que ens va transformant. La veritable formació litúrgica consisteix, per això, en què a través de la litúrgia l’Esperit Sant vagi formant en nosaltres la imatge de Crist.

En el seu escrit, el Papa insisteix en la importància de comprendre els símbols, perquè l’home modern ha perdut, en bona part, la capacitat de comprendre’ls. Ens costa contemplar el món material com a creació i donar glòria a Déu a través d’aquest món. Ja no tenim la mirada de sant Francesc, que mirava el sol i lloava Déu. I, tanmateix, la litúrgia està tota feta de coses materials: pa, vi, oli, aigua, perfum, foc, cendra, pedra, tela, colors, cos, paraules, sons, silencis, gestos, espai, temps, llum… Per això, cal “recuperar la capacitat de plantejar i comprendre els símbols de la litúrgia” (núm. 44). En aquest procés és important educar-nos per “adquirir l’actitud interior” que ens permet introduir-nos-hi i copsar-ne el significat i la força.

La millor pastoral, diu el document, és “situar la celebració de l’Eucaristia dominical al centre de la vida de la comunitat” (núm. 37). El diumenge, abans de ser un precepte, és un regal que Déu fa al seu poble (núm. 65). Cada diumenge la celebració de la Missa ofereix a tota la comunitat la possibilitat de formar-se per mitjà de l’Eucaristia.