El dia 2 de febrer, dia de la Presentació del Senyor al temple de Jerusalem, l’Església celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, aquest any amb el lema “La Vida Consagrada, trobada amb l’amor de Déu”. És una Jornada per promoure el coneixement i l’estima de la vida consagrada com a forma de vida que assumeix i encarna la trobada amb l’amor de Déu i amb els germans, manifestat en el lliurament profètic des de cada carisma fundacional. En aquesta Jornada Mundial de la Vida Consagrada l’Església dona gràcies a Déu per totes les persones d’especial consagració, que des de les diverses vocacions i formes de vida i servei són presència eloqüent de l’amor de Déu en el món.
El cap de setmana següent, se celebra a les parròquies de les diòcesis catalanes, amb col·lectes, xerrades i sopars de la fam, la Campanya contra la Fam al Món, una iniciativa que promou Mans Unides, l’ONG de l’Església catòlica a Espanya per a l’ajuda, la promoció i el desenvolupament del Tercer Món. Aquest any la Campanya de Mans Unides té com a lema “Comparteix el que importa”, amb l’objectiu de donar importància i sentit al compartir i convidar tothom a col·laborar compartint els béns i a comprometre’s per treballar per un món millor. Tant la Jornada de Mans Unides (11 de febrer) com el dia del dejuni voluntari (9 de febrer) són els dos actes que se celebren des de l’origen de l’existència de Mans Unides, que va néixer fa 59 anys, fundada per les dones d’Acció Catòlica, per respondre a la crida de la FAO de fer front a la necessitat de treballar per trobar solucions al greu problema de la fam al món.
Així mateix, diumenge 11 de febrer, festa de la Mare de Déu de Lourdes, l’Església celebra la Jornada Mundial del Malalt. Aquest any 2018 el nou Dicasteri per a la Promoció Humana Integral de la Persona en la seva Comissió de Pastoral de la Salut ha volgut il·luminar aquesta Jornada des de la cita bíblica de Jn 19, 21: «“Aquí tens el teu fill…. Aquí tens la teva mare”. I d’aleshores ençà el deixeble la va acollir a casa seva». A les diòcesis catalanes, la Campanya del Malalt, 11 de febrer i VI diumenge de Pasqua (6 de maig), acollint aquest lema i la invitació del recent Sínode de la Família, se centra en l’acompanyament a la família en la malaltia.
Els bisbes de Catalunya centren els seus escrits dominicals a parlar d’aquests esdeveniments, així com del fruit de la gratuïtat i de la pietat popular.
Tres de les cartes dominicals parlen de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada (altres bisbes ja n’havien parlat amb anterioritat: veure https://www.tarraconense.cat/index.php?arxiu=fitxa_document&id=25848). L’arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol , destaca els tres factors, que va assenyalar fa un any el papa Francesc, que dificulten el lliurament a Déu per complet i la fidelitat perseverant: el primer és “la tendència que impulsa la provisionalitat, que pot conduir a viure a la carta i a ser esclaus de les modes, alimentant el consumisme, que oblida la bellesa de la vida senzilla i austera i que provoca un gran buit existencial, amb un fort relativisme, amb valors aliens a l’Evangeli”; el segon, els “reptes que afronta la joventut” i el tercer factor “prové de l’interior de la vida consagrada, on «al costat de tanta santedat no falten situacions de contratestimonis»”. Finalment, en expressar la seva gratitud a tantes persones de vida consagrada en diferents carismes, l’arquebisbe Pujol demana a Déu “que floreixin noves vocacions per bé de tota la societat de la qual són ferment impagable en la seva sembra de pregària, pau i alegria”.
El bisbe de Lleida, Salvador Giménez , felicita i dona un gran agraïment “pel servei que presten tants religiosos a la nostra societat fent evident la presència de l’Església”. Destaca la definició que fa el Concili Vaticà II del terme Vida Consagrada: “És l’estat de vida que consisteix en la professió dels consells evangèlics, encara que no pertanyi a l’estructura de l’Església, pertany, malgrat tot, sense discussió a la seva vida i a la seva santedat”. I diu que a la diòcesi de Lleida hi viuen “diverses comunitats femenines”, que “excepte una que és de vida contemplativa, les Germanes Carmelites, totes les altres són de vida activa amb dedicació al món de l’educació i d’atenció als necessitats” i també que compten amb “comunitats masculines amb especial atenció al treball parroquial”.
El bisbe de Solsona, Xavier Novell , diu que els membres de la vida consagrada “formen una d’aquestes porcions de l’Església que hem de tenir en gran estima, un dels membres del cos de Crist que hem de respectar i valorar” i que els consagrats “són cridats a viure amb especial intensitat alguns dels aspectes fonamentals de la vida cristiana: la pregària, l’apostolat en les seves diverses formes, la fraternitat, la solidaritat…, sempre al servei de l’Església i del món”. I pel que fa als monjos i monges, que anomenem contemplatius o de clausura, remarca que “tenen com a eixos de vida el fet de compartir-ho tot en comunitat, la lectura espiritual i la pregària litúrgica, el treball manual o intel·lectual i l’acolliment”. I finalment proposa que aquesta Jornada es miri de celebrar en el marc de l’Eucaristia dominical, ja que “és bo que tota la comunitat reconegui i festegi el tresor que és per a tots la vida consagrada”.
Tres de les cartes dominicals parlen de la Campanya de Mans Unides. El cardenal Joan Josep Omella , arquebisbe de Barcelona, diu que durant uns quants anys ha estat “el bisbe responsable de Mans Unides a Espanya” i sempre ha admirat “la seva pedagogia del desenvolupament , feta amb realisme i amb respecte a cada situació local”. Diu també que “Mans Unides no només treballa per resoldre el problema de la fam allà on pot arribar amb els seus projectes, sinó que també s’ocupa d’analitzar-ne les causes” i que precisament la campanya d’aquest any “tracta de recuperar l’impuls fundacional d’aquesta institució: aprofundir en la reflexió sobre l’escàndol de la fam, sobre les seves causes i les seves possibles solucions”. Finalment, el cardenal comenta que fruit d’aquesta reflexió “s’han identificat tres causes del problema de la manca d’aliments que val la pena tenir molt presents”: la consideració dels aliments com a mercaderia , l’extensió d’un model productiu a gran escala que compromet la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental, i el desaprofitament d’aliments.
L’arquebisbe d’Urgell, Joan Enric Vives , recorda que “els voluntaris de Mans Unides ens tornen a invitar a ser solidaris i a fer una cosa bastant estranya: “sopars de la fam”. Sopars on no se sopa, o es menja poc, per compartir així la vida de tants i tants que no sopen mai o quasi bé mai”; explica que la campanya de Mans Unides té com a objectiu “reforçar el dret a l’alimentació de les persones més pobres i vulnerables del planeta” i “continuar treballant per posar en comú experiències, iniciatives i propostes que ajudin a viure la solidaritat” i que Mans Unides del bisbat d’Urgell col·labora aquest 2018 “amb 2 projectes solidaris educatius a Uganda i a l’Índia”. Finalment, ens convida a promoure “una cultura de la solidaritat” i ajudar “els projectes de Mans Unides” i educar-nos “per a la solidaritat, amb dejuni voluntari, amb contenció de despeses i amb generosa donació de part del que considerem que és nostre”.
El bisbe de Tortosa, Enric Benavent , explica que el primer objectiu de la jornada de lluita contra la fam no és altre que “sensibilitzar-nos davant un problema que pateixen milions d’éssers humans al món” perquè “és bo que no oblidem que en el planeta hi ha moltes persones que no poden veure realitzat el dret a l’alimentació” i especifica que la campanya d’aquest any de Mans Unides “ens invita a tenir una actitud fonamental si volem plantar-li cara a la fam: Compartir ” i que aquest any la diòcesi de Tortosa “ha assumit dos projectes: ajudar a una zona rural de Costa d’Ivori a disposar d’una ambulància perquè els malalts puguen ser portats al dispensari mèdic en cas d’urgència, i a unes comunitats indígenes del Perú a millorar la seua qualitat de vida ajudant-los a organitzar unes estructures de gestió agro-pecuària”.
Dues de les cartes dominicals parlen de la Jornada Mundial del Malalt. El bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz , diu que “la vida humana és digna de l’atenció més gran en cadascuna de les seves fases, i especialment en les situacions de fragilitat i de feblesa” i es pregunta “quin lloc han d’ocupar els malalts i els ancians en un món que funciona cada vegada més amb el criteri de la productivitat”. El bisbe de Terrassa també diu que “cal aprendre a assumir la malaltia i també aprendre a envellir”, que “cal descobrir el sentit profund de la vida en cada situació concreta”, que “el Papa ens recorda que al llarg de la història de l’Església aquesta missió de tenir cura dels malalts s’ha materialitzat en moltes iniciatives de persones i d’institucions i continua en l’actualitat a tot el món” i que “la imatge de l’Església com un “hospital de campanya” és una realitat molt concreta, perquè en algunes parts del món, només els hospitals dels missioners i de les diòcesis donen l’atenció necessària a la població”.
El bisbe de Girona, Francesc Pardo , parla d’“acompanyar la família en la malaltia” perquè els responsables de la pastoral de la salut tenen “el desig de procurar que els familiars del qui sofreix no quedin en la solitud i sense ajudes”. I afegeix que “quan has recorregut hospitals, quan has visitat malalts, t’adones del que significa per a un malalt l’acompanyament i atenció dels familiars en aquests moments de dolor i de sofriment” i que a més de la família de carn i sang podem parlar d’altres famílies que també acompanyen, serveixen i ajuden els malalts. Concretament, es refereix “al servei d’atenció pastoral als hospitals, als voluntaris parroquials de Pastoral de la salut, a l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes i als professionals sanitaris (PROSAC)”.
El bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés , comenta amb dos versets del Llibre de Job (Job 7,1-2), corresponents a la primera lectura que es pot escoltar aquest diumenge a l’Eucaristia, com Job “va començar sent un propietari, un senyor de la seva vida, amb els seus drets i les seves compensacions cobertes” però tot seguit “esdevé un esclau o un jornaler, de manera que aquesta li sembla que és la condició real de tot ésser humà”. El bisbe Cortés diu que “hem convingut que tot esforç, tot treball, entès com a servei, ha de tenir la seva compensació”, que “el jornal o, eventualment, l’estalvi acumulat, és pròpiament el fruit de l’esforç” i que “el treball és “la forma de guanyar-se la vida””, però que “això, que és tan evident, no funciona en el Regne de Déu”, no som ni esclaus ni jornalers, ja que “amb Jesucrist ha irromput al món l’amor de Déu, la propietat del qual més característica és la gratuïtat”.
El bisbe de Vic, Romà Casanova , parla de la pietat popular, de “totes aquelles expressions de pregària i de devoció que una cultura cristiana ha anat forjant al llarg del temps”, de –com la defineix el sant Pare Francesc a l’exhortació apostòlica Evangelii Gaudium – “la veritable expressió de l’acció missionera espontània del Poble de Déu”. I diu que “en aquests moments de nova evangelització no podem menysprear cap expressió de fe, encara que no tots els qui la viuen per tradició no ho facin des de la mateixa fe cristiana”, que “ens pertoca a nosaltres els cristians amb zel evangelitzador, ajudar a retrobar el sentit del que es fa i acompanyar-la amb el testimoniatge cristià i la caritat a la que sempre porta la fe autèntica” i que “en cada generació la fe cristiana fa brollar expressions de pietat popular que és manifestació d’un poble que s’evangelitza a ell mateix”.

Poden trobar les glosses senceres a la pàgina web de cada diòcesi:
Barcelona: https://www.esglesiabarcelona.cat/cartes-dominicals/
Girona: http://www.bisbatgirona.cat/bisbat.php?idm=1&subpagina=1&subseccio=4&c_categoria=1&fitxa=3
Lleida: http://www.bisbatlleida.org/documents/bisbe
Sant Feliu de Llobregat: http://www.bisbatsantfeliu.cat/bisbe.php?id=1
Solsona: http://bisbatsolsona.cat/bisbe/documents/
Tarragona: http://www.arquebisbe.arquebisbattarragona.cat/category/4vents/
Terrassa: http://bisbatdeterrassa.org/diocesi/bisbe/cartes-dominicals/
Tortosa: https://bisbattortosa.org/paraules-de-vida/
Urgell: http://www.bisbaturgell.org/index.php/ca/el-bisbe-durgell/la-veu-del-bisbe
Vic: http://www.bisbatvic.com/full.htm

Així mateix, poden trobar més informació sobre la Jornada Mundial de la Vida Consagrada i la Jornada Mundial del Malalt, amb l’homilia i el missatge del Sant Pare Francesc corresponent a cada Jornada, així com material sobre la Campanya Mans Unides 2018, a les següents pàgines web :
Material de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada: http://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2017/12/2017_vidaconsagrada_folleto.pdf
Homilia del Sant Pare Francesc, amb motiu de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/consecrated_life.index.html
Missatge del Sant Pare Francesc per a la Jornada Mundial del Malalt:
https://www.tarraconense.cat/index.php?arxiu=fitxa_doc_papa&idnoticia=4107&buscador_noticies
Material de la Jornada Mundial del Malalt: http://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2018/01/2018_pastoral_salud_jornada_enfermo_materiales.pdf
Campanya Mans Unides 2018: https://mansunides.org/ca/campanya-mans-unides-2018

Barcelona, 2 de febrer de 2018

Font : Gabinet d’Informació de l’Església a Catalunya