Iniciant el temps de durant l’any, en la Jornada Mundial de l’Emigrant i el Refugiat i a les portes de celebrar la setmana de pregària per la unitat dels cristians (del 18 al 25 de gener), els bisbes de Catalunya centren els seus escrits a parlar d’aquests esdeveniments, així com d’una frase de sant Agustí, de les petites llavors i de l’acolliment dels divorciats.
Mons. Jaume Pujol , arquebisbe de Tarragona, afirma que “les dades que se’ns ofereixen de persones emigrants i refugiades (224 milions d’emigrants) són preocupants” i que “això són xifres, però no podem oblidar que al darrere hi ha persones”. Recorda que en el missatge amb motiu de la Jornada Mundial de l’Emigrant i el Refugiat el Papa apel·la a la sol·licitud de l’Església envers els emigrants, desplaçats, refugiats i víctimes del tràfic de persones i afirma que «la nostra resposta comuna es podria articular al voltant de quatre verbs: acollir, protegir, promoure i integrar», termes fàcils de comprendre, però, com conclou Mons. Pujol, “la nostra responsabilitat no és només entendre-ho, sinó sentir-nos implicats en cada persona que truca a casa nostra”.
El cardenal Joan Josep Omella , arquebisbe de Barcelona, es fixa en el repte de la unitat dels cristians i el lema de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, «La vostra dreta, Senyor, és forta i gloriosa» (Ex 15,6), un lema que “vol anar al nucli per recordar-nos que és el Senyor qui sosté la nostra vida, és Ell qui fa meravelles i fa possible el que als nostres ulls semblaria inabastable”. I acaba les seves paraules convidant-nos “a intensificar la pregària per la unitat dels cristians” i informant que “el proper dijous 18 de gener a la catedral de Barcelona iniciarem aquesta setmana de pregària amb un acte ecumènic organitzat per la Delegació Diocesana d’Ecumenisme i Relacions Interreligioses”.
Mons. Joan Enric Vives , arquebisbe d’Urgell, parla dels emigrants i dels refugiats, centrant-se en el missatge del Sant Pare en la Jornada Mundial de la Pau, amb el lema “Emigrants i refugiats: homes i dones que busquen la pau”. Mons. Vives recorda que el Papa proposa per la pau quatre accions: «Acollir» “amb entrada legal àmplia, sense persecució o violència”. «Protegir», que ens recorda “el deure de reconèixer i de garantir la dignitat inviolable dels que fugen d’un perill real, a la recerca d’asil i seguretat, evitant la seva explotació”. «Promoure», que “té a veure amb donar suport al desenvolupament humà integral dels emigrants i refugiats” i «integrar», que significa “treballar perquè participin plenament en la vida de la societat que els acull, en una dinàmica d’enriquiment mutu i de col·laboració fecunda”.
Mons. Agustí Cortés , bisbe de Sant Feliu de Llobregat, tracta de les petites poderoses llavors per transformar el món, de “l’efecte multiplicador d’una sola llavor, que, convertida en un arbre produeix molts fruits. I el moment en què aquests, al seu torn, esdevenen llavors de més arbres”, camí que va seguir Jesús, segons el Pla de Déu. Parla dels primers deixebles en els quals “es donava l’ànsia, l’expectació, el desig vehement, propi de la humanitat desperta, de trobar el Salvador” com a llavors incipients i petites que “van començar a créixer, es van endinsar en el camí del seguiment de Jesucrist”, i de la fecunditat de la nostra Església, que “està en els seus orígens”, i ens diu que “tornar a ells és la nostra tasca constant”.
Mons. Josep Àngel Saiz , bisbe de Terrassa, recorda que el papa Francesc és molt sensible a la realitat dels migrants i dels refugiats i que el missatge que ens ofereix en la Jornada d’enguany resumeix en quatre verbs el programa a seguir: “Acollir, protegir, promoure i integrar els immigrants i refugiats”. I afirma que l’Església “està compromesa en aquesta tasca, en coherència amb la seva essència més profunda, i ho fa des del principi de la centralitat de la persona humana” i que “s’ha d’implicar a fons amb la seva paraula i amb la seva acció, juntament amb altres àmbits de la societat civil”.
Mons. Romà Casanova , bisbe de Vic, comenta la frase de Sant Agustí “Els pastors bons surten d’entre les ovelles bones”, títol de la seva última carta pastoral en la qual remarca “la missió comuna a tota l’Església, a tots els seus membres, tant pastors com laics. Missió, que no és cap altra que l’anunci de la Bona Nova, l’Evangeli de la salvació, Jesucrist, Senyor nostre” i mostra la seva “preocupació de pastor d’aquesta Església, per la manca de vitalitat en les nostres comunitats, en les nostres famílies, en els membres de la comunitat cristiana”.
Mons. Enric Benavent , bisbe de Tortosa, enfoca la seva glossa en el missatge que ha dirigit el papa Francesc a l’Església amb motiu de la Jornada Mundial de l’Emigrant i el Refugiat, concretament en el “compromís dels cristians i de les persones de bona voluntat perquè els emigrants i refugiats puguen trobar la pau que cerquen”, que es pot resumir en les accions ja esmentades: acollir, protegir, promoure i integrar. Mons. Benavent conclou la seva glossa dient que “el que el Papa vol és que els cristians no ens deixem influir per missatges negatius que provoquen el rebuig, sinó que potenciem sempre actituds positives cap als emigrants, pensant abans que res en la seua dignitat humana i veient-los com a fills de Déu”.
Mons. Salvador Giménez , bisbe de Lleida, parla de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, que en l’hemisferi nord se celebra tradicionalment del 18 al 25 de gener, aquest any amb el lema “La vostra dreta, Senyor, és forta i gloriosa” (Ex 15, 6) i uns materials i orientacions pastorals preparats per les Esglésies del Carib. Mons. Giménez expressa unes paraules sobre el tema central i recomana a totes les parròquies i comunitats cristianes que “constantment preguin al Senyor per aconseguir un dia la unitat que Ell mateix ens demanava en l’evangeli de Sant Joan (Jn 17, 11)”.
Mons. Francesc Pardo , bisbe de Girona, se centra en les migracions. Diu que “les imatges que ens arriben sovint dels camps de refugiats, dels qui moren en intentar la travessa del nostre mar per arribar a Europa, dels qui arriben en pasteres i han de ser rescatats…, ens commouen” i que, tanmateix, “no podem oblidar la quantitat de persones que han arribat a casa nostra i que encara truquen a la porta cercant reconeixement, treball, mitjans dignes per viure”; afirma que “la migració no és un concepte, són persones humanes amb les seves peculiaritats, les seves cultures i necessitats que han esdevingut veïns i veïnes que cal estimar” i, finalment, recorda les paraules de Jesús: “Era foraster i em vàreu acollir”.
I Mons. Xavier Novell , bisbe de Solsona, acaba la presentació dels criteris pastorals per a l’acollida i acompanyament de les persones divorciades en nova unió civil. Si la setmana passada parlava de l’accés als sagraments, ara fa el següent contrapunt: “Cal evitar entendre aquesta possibilitat com un accés sense restriccions als sagraments”, recomana que es faci la deguda pedagogia sobre els criteris pastorals presentats i demana a tots els fidels “un esforç per comprendre i acollir amb alegria els germans que, degudament acompanyats, van trobant el camí per a una participació més “perfecta” en la vida eclesial”.

Poden trobar les glosses senceres a la pàgina web de cada diòcesi:

Barcelona: https://www.esglesiabarcelona.cat/cartes-dominicals/
Girona: http://www.bisbatgirona.cat/bisbat.php?idm=1&subpagina=1&subseccio=4&c_categoria=1&fitxa=3
Lleida: http://www.bisbatlleida.org/documents/bisbe
Sant Feliu de Llobregat: http://www.bisbatsantfeliu.cat/bisbe.php?id=1
Solsona: http://bisbatsolsona.cat/bisbe/documents/
Tarragona: http://www.arquebisbe.arquebisbattarragona.cat/category/4vents/
Terrassa: http://bisbatdeterrassa.org/diocesi/bisbe/cartes-dominicals/
Tortosa: https://bisbattortosa.org/paraules-de-vida/
Urgell: http://www.bisbaturgell.org/index.php/ca/el-bisbe-durgell/la-veu-del-bisbe
Vic: http://www.bisbatvic.com/full.htm

Barcelona, 12 de gener de 2018

Font : Gabinet d’Informació de l’Església a Catalunya