El IV diumenge de Pasqua, conegut com a diumenge del «Bon Pastor», l’Església celebra dues jornades vocacionals: la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions, que és de caràcter mundial i busca moure la crida vocacional entre els joves i la pregària de tota l’Església per al naixement de noves vocacions i la consolidació de les ja existents (a la vida sacerdotal i a la vida religiosa) i per a la qual el sant pare Francesc ha dedicat un missatge amb el lema “Escoltar, discernir, viure la crida del Senyor”; i la Jornada de Vocacions Natives, de caràcter estatal, dedicada a les vocacions que sorgeixen en terres de missió. Per aquesta doble jornada s’ha triat el lema «Tens una crida. Respon», extret del missatge del papa Francesc.
Els bisbes de Catalunya centren els seus escrits dominicals a parlar d’aquestes jornades, així com de la missió evangelitzadora, de la santedat, de la llibertat d’expressió, dels pastors del Poble de Déu i del sagrament de la confirmació.
Cinc de les cartes dominicals parlen de les Jornades per les Vocacions. L’arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol , vol que ens fixem en tres paraules que empra el Papa en el missatge amb motiu de la 55a Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions: “escoltar, discernir i viure”. “ Escoltar la veu de Déu, que ens parla amb veu suau, ens xiuxiueja alguna cosa que espera de nosaltres”; “ discernir per a les eleccions fonamentals de la nostra vida, des de la carrera o el treball fins a l’estat de vida”. I “ viure aquest lliurament que hem discernit, sigui el que sigui, sent persones de fe que saben que l’elecció no l’hem feta pel nostre compte, sinó que la crida és de Déu”. Finalment, demana que preguem “perquè hi hagi vocacions també al sacerdoci i a l’estat religiós”, persones que “diguin “Soc aquí” al Senyor, quan sentin la crida”, com l’Antonio Rodríguez, que després de diversos anys de servei públic en la política, es prepara per al sacerdoci, i rebrà diumenge 22 d’abril, al Vendrell, l’ordenació diaconal.
L’arquebisbe d’Urgell, Joan Enric Vives , diu que “cal tenir present que la crida vocacional la porta dintre seu tot cristià i, en el fons, tot ésser humà”, que “podem afirmar que fa feliç escoltar i respondre amb generositat aquesta crida” i que el lema «Tens una crida» “vol manifestar que Déu continua cridant els joves i que la vocació sacerdotal i la d’especial consagració són una alternativa de vida apassionant, que no té res a envejar a la que ofereixen les millors companyies del món o les professions o dedicacions més interessants o atraients”. I acaba el seu escrit amb aquestes paraules del missatge del papa Francesc: “El Senyor continua cridant. No podem esperar a ser perfectes per respondre amb el nostre generós “soc aquí”, ni espantar-nos dels nostres límits ni dels nostres pecats, sinó escoltar la seva veu amb cor obert, discernir la nostra missió personal en l’Església i en el món, i viure -la en l’avui que Déu ens dona”.
El bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés , diu que la vocació cristiana és sempre una veu del Ressuscitat que “des dels inicis de l’Església va transmetre una fermesa i una convicció als qui s’anaven convertint”, i que aquesta veu “sol ser quelcom no calculat, quelcom inesperat” i que convida, a més, “a una vida que comporta gosadia i llibertat”. I afegeix que “des d’aquest punt de vista, pensem en principi que les vocacions especials a l’Església s’han de donar entre els joves, ja que ells són els més propensos a llançar-se al risc i l’aventura”. Finalment, diu que “ens pertoca pregar per les vocacions a l’Església. Sobretot per les vocacions especials, al sacerdoci i la vida consagrada. Però també per “totes les vocacions”, inclòs el matrimoni i altres vies d’amor arriscat. És a dir, pregar perquè hi hagi orelles i cors capaços d’escoltar i respondre la invitació del Ressuscitat, amb gosadia i llibertat, amb fermesa i generositat, amb decisió i confiança”.
El bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz , afirma que el missatge del sant pare per a la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions “està molt relacionat amb la propera Assemblea General Ordinària del Sínode de Bisbes, que se celebrarà per l’octubre d’aquest any i que tractarà sobre els joves, la fe i la vocació” i que “el Papa recorda que les vocacions són, abans que res, una crida de Déu a les persones concretes, i que per tant no som fruits de l’atzar; al contrari, la nostra vida i la nostra presència en el món són fruit d’una vocació divina, d’un designi d’amor”. Així mateix, diu que “no podem oblidar que el procés de maduració de la vida de fe no està exempt de dificultats” i que “per això resulta imprescindible comptar amb l’ajuda d’un sacerdot, o un religiós, o un laic preparat per a aquests afers, que vagin ajudant a resoldre els problemes, a aclarir els dubtes, a adquirir criteris rectes i a formar-se doctrinalment”. Finalment, recorda que “cal escoltar, discernir i viure responent amb promptitud i generositat, perquè la missió cristiana és per al present”.
El bisbe de Tortosa, Enric Benavent , diu que el tema triat pel papa Francesc per a la Jornada mundial de pregària per les vocacions “ ens situa davant del que és essencial en tot procés vocacional”: “intentar descobrir la missió que Déu ha determinat per a cadascú i posar-se al seu servei”; diu també que “el camí vocacional comença quan algú es posa a l’escolta de la Paraula de Déu en un clima d’oració” i que “un dels reptes que tenim és ajudar als joves a obrir el seu cor a la Paraula del Senyor, que els parla en l’Evangeli”, perquè “si un jove viu en aquesta actitud d’atenció a les coses de Déu, d’una manera natural es preguntarà per la voluntat de Déu sobre ell” i “és llavors quan comença el procés de discerniment de la pròpia vocació, per intuir cap a on i què és el que el Senyor li demana per a ser continuador de la seua missió”, un discerniment que “ha de portar a una decisió”, ja que, conclou el bisbe de Tortosa, “tots els cristians estan cridats a convertir-se en testimonis del Senyor aquí i ara en la seua pròpia vocació, siga aquesta la vida laïcal en el matrimoni, el ministeri ordenat o la vida d’especial consagració”.
El cardenal Joan Josep Omella diu que l’Església existeix fonamentalment per evangelitzar i vol incidir “en la doble crida que hem rebut els cristians: a la santedat i a la missió”. Després de citar el papa Pau VI i el papa Francesc, diu que evangelitzar “és el millor voluntariat i servei que podem oferir al món”, que “no és un acte aïllat, individual ni privat, sinó que és sempre un acte comunitari (eclesial), un acte d’Església, fins i tot quan l’exercim aïlladament”, que és “oferir allò més gran que pot rebre una persona” i que “nosaltres volem oferir amb joia aquest regal a tota la humanitat”. Així mateix, recorda que “des de la nostra realitat local, volem iniciar un camí de conversió personal i comunitària per esdevenir «Església en sortida»” i que per això, el 22 d’abril, a les cinc de la tarda, “iniciarem aquest camí comunitari d’ardor missioner a la Basílica de Santa Maria del Mar, on celebrarem l’acte de presentació de les Orientacions i propostes per a una conversió pastoral a l’arxidiòcesi de Barcelona”.
El bisbe de Vic, Romà Casanova , parla de Gaudete et exsultate , “la nova exhortació apostòlica que el sant Pare Francesc ha lliurat a tota l’Església, amb la finalitat, com ell mateix expressa, «d’encoratjar tots a acollir la crida a la santedat en la vida de cada dia»” i expressa que “farem ben bé d’acollir-la i fer-la objecte de la nostra lectura, del nostre estudi i de la nostra meditació i pregària, a fi que ens ajudi a caminar en la fidelitat a la nostra vocació cristiana”. Afirma que l’Església és santa i missionera i que el sant pare ens parla “de la santedat en la vida ordinària, «la santedat de la porta del costat», o la «d’aprofitar les ocasions que es presenten cada dia per a realitzar accions de manera extraordinària», des d’un convenciment: «En la vida existeix una sola tristesa, la de no ser sants.»”. Finalment, ens recorda que el papa Francesc “ens convida a viure el programa de la santedat que són les benaurances de Jesús” i a tenir present “l’examen de l’amor al final de la nostra vida”.
El bisbe de Lleida, Salvador Giménez , mostra la seva preocupació “motivada per les nombroses faltes de respecte als sentiments religiosos dels creients”, recorda als catòlics “la importància de no tornar mai els insults ni respondre amb més odi als que provoquen tensió davant el més sagrat de la fe” i els demana que tornin “bé per mal encara que els qui insulten, ofenen o es burlen dels nostres sentiments tinguin la gosadia d’afirmar que no pretenien molestar ningú”. Així mateix, demana als no creients “la seva comprensió cap als que se senten ofesos davant els atacs i desvaris d’uns quants” i “que sàpiguen respondre, des de les seves conviccions profundes, amb el diàleg, amb la recerca de la pau en la convivència diària i amb l’acceptació dels qui mantenen la cosmovisió cristiana” i acaba el seu escrit amb una recomanació que va fer l’any 2010 el Consell de l’Audiovisual de Catalunya: “Respectar els sentiments individuals i col·lectius de manera que no s’utilitzin indegudament, encara que sigui en clau d’humor, els símbols representatius per a les persones que professen una confessió religiosa”.
El bisbe de Girona, Francesc Pardo , diu que aquest diumenge, denominat del Bon Pastor, “cal dedicar un pensament i una reflexió als capellans” que, “identificats amb Jesucrist per l’ordenació, continuen avui la seva missió, i són certament també pastors del Poble de Déu”. Recorda les promeses que fan de l’ordenació presbiteral, durant la Missa Crismal: “Exercir guiats per l’Esperit Sant com a pastors del Poble de Déu i col·laboradors de l’orde episcopal. Celebrar amb pietat i fe els misteris de Crist a lloança de Déu i santificació del poble. Exercir el ministeri de la Paraula amb ciència i responsabilitat predicant l’Evangeli i exposant la fe catòlica i unir-se a Crist i consagrar-se a Déu per a la salvació dels homes”. Finalment, destaca que ha volgut “recordar la missió dels preveres perquè cal valorar i agrair el seu treball, la seva dedicació i la seva entrega”.
El bisbe de Solsona, Xavier Novell , comenta que ja ha començat la celebració de les confirmacions. Diu que nota en l’actitud dels confirmands forts contrastos: “N’hi ha que han fet un pas de fe personal i esperen el do de l’Esperit Sant expectants, amb el cor obert”. Però la majoria dels que confirma “simplement han superat els anys de catequesi despistats o absents i senzillament estan cristianament “a la lluna de València””. Recorda que a Tàrrega, “als meus 16 anys, es van confirmar més de 100 adolescents” i que amb el pas dels anys, quan la davallada es feia insuportable, “vàrem fer l’opció de confirmar preadolescents de 12 o 13 anys”. Finalment, diu que amb aquest pas han aconseguit “remuntar, ampliar la formació cristiana dels nois i noies i fer créixer un grup d’adolescents”, però que cal “apostar pels pares d’aquesta jovenalla”, “aconseguir que participin a un curs Alpha, a un recés d’Emmaús o a un curs Nova Vida”, fer que visquin “algun d’aquests primers anuncis”.
Poden trobar les glosses senceres a la pàgina web de cada diòcesi:

Barcelona: https://www.esglesiabarcelona.cat/cartes-dominicals/
Girona: http://www.bisbatgirona.cat/bisbat.php?idm=1&subpagina=1&subseccio=4&c_categoria=1&fitxa=3
Lleida: http://www.bisbatlleida.org/documents/bisbe
Sant Feliu de Llobregat: http://www.bisbatsantfeliu.cat/bisbe.php?id=1
Solsona: http://bisbatsolsona.cat/bisbe/documents/
Tarragona: http://www.arquebisbe.arquebisbattarragona.cat/category/4vents/
Terrassa: http://bisbatdeterrassa.org/diocesi/bisbe/cartes-dominicals/
Tortosa: https://bisbattortosa.org/paraules-de-vida/
Urgell: http://www.bisbaturgell.org/index.php/ca/el-bisbe-durgell/la-veu-del-bisbe
Vic: http://www.bisbatvic.com/full.htm
Així mateix, poden trobar el missatge del sant pare Francesc amb motiu de la 55a Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions i material sobre ambdues Jornades, a les següents pàgines web:

Missatge del sant pare Francesc amb motiu de la 55a Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions:
https://www.tarraconense.cat/index.php?arxiu=fitxa_doc_papa&idnoticia=4111&buscador_noticies=

Material sobre les Jornades: http://www.conferenciaepiscopal.es/jornada-mundial-oracion-vocaciones-jornada-vocaciones-nativas-2018/

Barcelona, 20 d’abril de 2018

Font : Gabinet d’Informació de l’Església a Catalunya