Data: 24 de setembre de 2023

Després dels quatre anys del Sínode Diocesà inicio la quarta visita pastoral al bisbat. Després de la subscripció i promulgació dels decrets sinodals, amb la qual cosa fineix el procés sinodal, tornaré a emprendre la visita pastoral a les parròquies que configuren la geografia de la nostra diòcesi. També és cert que durant aquest temps sinodal m’he fet present en moltes comunitats, tant per qüestions del mateix sínode com per a les confirmacions o festes significatives. Tot i això, us ho he dir que enyorava la visita pastoral, perquè aquesta té una gràcia específica: el pastor diocesà, per iniciativa pròpia, es fa present en totes les parròquies i comunitats per exercir el seu ministeri. La visita pastoral és un temps de gràcia i un moment especial, més encara, únic per al trobament i el diàleg del bisbe amb els fidels. Sant Joan Pau II ens recordava: la visita pastoral és quasi anima episcopalis regiminis i es pot descriure com una expansió de la presència espiritual del bisbe entre els seus fidels (cf. Pastores gregis, 56).

El bisbe en la seva visita pastoral no es presenta com un administrador que anés a inspeccionar, sinó com un signe de la presència del Senyor que visita el seu poble, essent portador de pau. És un moment significatiu en què ell exerceix més a prop del seu poble el ministeri de la paraula, la santificació i la guia pastoral, en un contacte directe amb els sofriments, les preocupacions, les alegries i les expectatives de la gent, amb la possibilitat d’exhortar tothom a viure l’esperança cristiana. Iniciaré la nova visita pastoral sis dies després de la clausura del Sínode per l’esperança. Els camins que el Sínode certament ens obre per a seguir caminant més junts, seran uns dels eixos d’aquesta quarta visita, en el diàleg amb els responsables de les comunitats. Una bona preparació, doncs, per a la visita pastoral seria que tothom fes una lectura atenta i generosa dels Decrets Sinodals, a fi de ponderar quins camins ens conviden a fressar en la nostra realitat eclesial.

Aquesta quarta visita pastoral a la diòcesi no serà qüestió d’un sol any —són 149 les parròquies del bisbat!—, sinó que la tinc programada per a cinc anys. Durant el present curs pastoral tinc previst de visitar els arxiprestats del Ripollès i del Moianès, i espero els anys següents completar la visita a tota la diòcesi, si el Senyor em dona forces i salut per a fer-ho. Compto amb la vostra pregària pel fruit de la visita pastoral!