Data: 19 de desembre de 2021

És un goig i un deure del qui us serveix en el ministeri de bisbe com a administrador apostòlic de la diòcesi de Solsona, comunicar a tots els qui formeu el Poble de Déu que peregrina en aquesta terra beneïda del bisbat solsoní que, de l’11 al 16 de gener vinent, faré, si Déu vol, la visita ad limina. Aquesta visita pren tot el seu sentit des de la unitat i la comunió de l’Església, i aquestes tenen un nom i un rostre, Pere i el seu successor, i una seu, Roma. En aquest moment concret de la història el nom i el rostre de la unitat en tota l’Església de Crist és el papa Francesc. Aquí rau l’obligació del bisbe de fer-la.

Tres són els moments essencials de la visita ad limina. Un és el pelegrinatge als sepulcres dels apòstols Pere i Pau —com ho indica el nom: «visita als llindars dels apòstols»— per expressar la confessió de la mateixa i única fe dels apòstols que van donar testimoniatge a Roma amb el seu martiri. La comunió de fe amb els apòstols és condició indispensable per al ministeri de bisbe. Com deia el papa Sixte III: «Sols es pot ser successor dels apòstols si es roman en la fe dels apòstols.»

Un altre moment és l’encontre amb el Successor de Pere. En la visita ad limina els bisbes es reuneixen entorn d’ell, realitzant una comunicació dels dons que, per obra de l’Esperit Sant, hi ha en l’Església Catòlica. El bisbe forma part del Col·legi Episcopal que té com a cap el Papa, i en aquest moment s’expressa aquesta col·legialitat del cos de l’Església. Cada Església particular comparteix la vida que brolla del Crist i s’insereix en l’Església universal estesa d’orient a occident, amb els dons propis de la diversitat en la unitat. L’Església de Roma presideix la comunió en la caritat, tot vetllant perquè les legítimes diversitats no puguin fer mal a la unitat, sinó a l’inrevés, serveixin per a això mateix.

Un altre aspecte de la visita ad limina és l’encontre amb responsables dels Dicasteris de la Cúria romana, per a tractar amb ells els temes que poden interessar a cada bisbe en particular o al conjunt, tenint en compte les necessitats dels temps i llocs de les pròpies diòcesis.

Ja des d’ara us demano a tots vosaltres la vostra pregària pel fruit espiritual i pastoral d’aquesta visita ad limina. Acompanyeu-me amb la vostra pregària, perquè és a vosaltres qui faig present en tots els moments d’aquesta santa visita. Que la nostra fe en Crist i la nostra comunió amb l’Església s’enforteixin més i més en aquest moment de gràcia que és la visita ad limina.