Data: 4 de juliol de 2021

El dia 20 de maig s’obria oficialment, a la catedral de Pamplona, l’Any Sant Ignasià. Es feia amb el lema: “Veure noves totes les coses en Crist”. S’iniciava així la celebració d’un any que va del 20 de maig de 2021 –data de l’aniversari de la ferida soferta en el setge de Pamplona-,  al 31 de juliol de 2022, festivitat de sant Ignasi.

El papa Francesc ens convida a viure aquest cinc-cents aniversari de la conversió de sant Ignasi, com una oportunitat per fer de la pròpia vida una experiència transformadora de conversió. Invita a mirar sant Ignasi que, amb motiu de la convalescència a la seva casa natal, va viure un moment determinant que el portà a l’inici d’un canvi radical de vida i de profunda conversió. Durant aquest llarg període de temps, la lectura de llibres religiosos i de vides de sants, despertà en ell el desig d’un coneixement gran i profund de Déu.

Allò que aparentment podia semblar una desgràcia als ulls humans, va esdevenir la gran oportunitat per a un canvi rotund de vida. Tot un abans i un després en la vida de sant Ignasi ja que amb aquesta nova actitud prengué la important decisió d’emprendre un pelegrinatge a Terra Santa per conèixer i trepitjar la terra de Jesús. Fou així que, dirigint-se a Barcelona, passà pel monestir de Montserrat i, a l’espera de poder  embarcar, es quedà onze mesos a Manresa que van ser decisius en la seva transformació espiritual. Fou en una cova, vora el riu Cardener, on visqué una gran experiència ascètica que el portà a escriure el llibre dels “Exercicis espirituals”, el gran llegat de sant Ignasi.

A la diòcesi volem viure aquest any sobretot promovent els exercicis espirituals. Potenciarem aquests exercicis anuals per a capellans i laics i, també, altres maneres de fer exercicis, en especial a nivell parroquial.

Tot això i més se’ns presentarà des de la Comissió de l’Any Ignasià a la jornada del 9 de setembre a Verdú, amb motiu de la festa de Sant Pere Claver. Els jesuïtes que aquell dia ens acompanyin faran una presentació de les activitats vinculades a La Cova.

Que també nosaltres, a l’igual que sant Ignasi, sapiguem posar a Crist en el centre de les nostres vides i que la vivència d’aquest any sant ens hi ajudi.