En la solemnitat de l’Ascensió, festa que commemora que Jesucrist, quaranta dies després de la seva resurrecció, se’n pujà al cel, i que aquest any s’escau el diumenge 13 de maig, l’Església celebra la 52a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. El papa Francesc ha escollit per a aquesta ocasió el lema “«La veritat us farà lliures» (Jn 8, 32). Fake news i periodisme de pau”. I en el seu missatge vol oferir “una aportació a l’esforç comú per a prevenir la difusió de les notícies falses i per a redescobrir el valor de la professió periodística i la responsabilitat personal de cadascú en la comunicació de la veritat”.
Els bisbes de Catalunya centren els seus escrits dominicals a parlar de l’Ascensió del Senyor i del missatge del Sant Pare amb motiu de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, així com del cardenal Vidal i Barraquer, de l’Església, servidora dels pobres i del sagrament de l’Eucaristia.
Quatre de les cartes dominicals parlen del missatge del Sant Pare amb motiu de la 52a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. L’arquebisbe d’Urgell, Joan Enric Vives , diu que “en un context de comunicació cada vegada més veloç i immersos dins un sistema digital, amb tants blogs i pàgines informatives, amb anònimes reaccions i aportacions immediates, assistim avui a aquest fenomen de les notícies falses”, que el Sant Pare “parla del que hi ha de fals a les notícies falses, com podríem reconèixer-les i comenta les paraules de Jesús que “la veritat us farà lliures””, fa notar “sobretot el lligam que hi ha entre la pau i la notícia veritable” i subratlla que, “en el món contemporani, el periodista no realitza només un treball, sinó una vertadera i pròpia “missió””. Així mateix, el Papa demana un “periodisme de pau”, “que vagi contra les falsedats, els eslògans efectistes o les declaracions altisonants”; un periodisme “fet per persones i per a persones, i que es comprèn com a servei a tots, especialment a aquells —i són la majoria en el món— que no tenen veu”. Finalment, l’arquebisbe Vives diu que el papa Francesc acaba el seu missatge amb “una oració que és tot un gran programa d’acció per als informadors i els qui utilitzem internet i altres mitjans”.
El bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés , diu que el Papa “ens alerta sobre la proliferació de falses notícies i ens convida a comunicar-nos sobre la base de notícies certes (veritables), com a base de la pau social”. Especifica que “quan parlem de notícies falses o vertaderes ens referim a si el que comuniquen respon o no a la realitat”, que “la nostra responsabilitat està a saber esbrinar la falsedat en la notícia i fomentar la pràctica de l’ètica en la comunicació, posant els mitjans informatius al servei del que és vertader”, i que “no diem exactament el mateix quan parlem de la Veritat amb majúscula”. Finalment, el bisbe Cortés diu que “en celebrar la festa de l’Ascensió, reconeixem que la Veritat, la Veritat del món i de la humanitat, la veritat en la qual creiem, és al cel, triomfant i plena de glòria”, que “aquesta Veritat, que és la persona mateixa de Jesucrist, va patir l’atac d’una allau de mentides a la terra: a Ell, van intentar enganyar-lo i d’Ell es van dir moltes i greus notícies falses…” i que “per la fe ens adherim a la Veritat i en procedeix el nostre compromís moral per comunicar tota veritat”.
El bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz , diu que “el papa Francesc demana en el seu Missatge un periodisme que serveixi d’antídot contra les notícies falses i contra el mal ús de la facultat de comunicar, i proposa que el millor remei són precisament els periodistes educats en la veritat” i que és precís reflexionar sobre les fake news i buscar solucions. Afegeix que “la desinformació de les ‘notícies falses’ té com a conseqüència el perjudici a les persones concretes i fa malbé el bé comú” i que “l’educació és la millor forma de detectar les notícies falses: educar en la veritat per a saber discernir, valorar i ponderar els desigs i les inclinacions que es mouen en el nostre interior, per a no caure cada vegada en la temptació”. Així mateix, diu que el Papa expressa que “per a discernir la veritat és necessari distingir allò que afavoreix la comunió i promou el bé, i allò que, al contrari, tendeix a dividir i a enfrontar”. Finalment, constata que “la veritable notícia és la pau, i el millor antídot contra les falsedats són les persones que estan disposades a escoltar i permeten que la veritat emergeixi a través d’un diàleg sincer”.
El bisbe de Lleida, Salvador Giménez , diu que el Sant Pare defineix les fake news com a “informacions infundades, basades en dades inexistents o distorsionades que tenen com a finalitat enganyar o fins i tot manipular al lector per arribar a determinats objectius, influir en les decisions polítiques i obtenir guanys econòmics” i que ens demana «desemmascarar l’estratègia utilitzada per la ’serp astuta’ de la qual parla el Gènesi», recordant que “la serp astuta va ser l’artífex de la primera fake news (Gn 3,1-15)”. Diu que el papa Francesc “també té unes paraules per reivindicar la professió periodística”, afirmant que «qui té un compromís especial és qui pel seu ofici té la responsabilitat d’informar, és a dir el periodista» i que ens recorda que «aquest té la tasca de recordar que en el centre de la notícia no hi ha la velocitat a donar-la i l’impacte sobre les xifres d’audiència, sinó les persones». Finalment, el bisbe de Lleida demana que “preguem perquè la professió periodística sàpiga trobar l’antídot per lluitar contra les fake news que ens allunyen del Regne de Déu”.
Tres de les cartes dominicals parlen de l’Ascensió del Senyor. El bisbe de Vic, Romà Casanova , diu que la mirada de l’Església envers Jesús en el temps pasqual és, en la solemnitat de l’Ascensió, “la de la joia de veure i proclamar la senyoria de Jesús, mort i ressuscitat, sobre tot el món i la història” i “porta als creients a la certesa que el camí de Jesús, que passa pel sofriment i la creu, és camí de vida”. Afegeix que la mirada a la senyoria de Crist, així com la de la seva resurrecció, “és inseparable de la del crucificat. És la mateixa; com és també el mateix el camí del sofriment i el de la vida eterna, plena i autèntica” perquè la senyoria de Jesús és “la de l’amor, la de les ferides d’amor, que són la font de la misericòrdia divina que mai s’esgota”. Finalment, afirma que la mirada a la senyoria de Crist “ens porta per camins d’autèntica llibertat”, que “no hi ha res més revolucionari –en el sentit que pot canviar el cor i la vida dels homes– que l’afirmació: «Jesús és el Senyor.»” i que “el qui ho proclama, amb cor sincer, experimenta en la seva vida l’autèntica llibertat”.
El bisbe de Tortosa, Enric Benavent , diu que “la resurrecció de Crist no és un simple tornar a la vida que tenia abans de la passió, sinó que és la seua glorificació” i que “l’Ascensió és el moment de la glorificació de Crist” que, com diem al Credo, “se’n pujà al cel, on seu a la dreta del Pare”, és a dir que “el Senyor ressuscitat ha entrat en la dimensió de Déu”. I afegeix que “qui està al costat de Déu no se separa dels homes, sinó que d’una manera misteriosa està més prop d’ells”. Així mateix, afirma que “l’“anada al Pare” inaugura el temps de la missió” i que “és l’hora de l’Església i del compromís dels cristians per a continuar l’obra de Crist, anunciant l’Evangeli, convidant als homes i dones de tots els temps a creure en el Senyor, sembrant la llavor del Regne de Déu en el nostre món”. Finalment, demana que “visquem aquesta celebració amb alegria i esperança”.
El bisbe de Girona, Francesc Pardo , diu que en la festa de l’Ascensió, “posem l’accent en el fet que Jesús ressuscitat està per sempre amb el Pare. És la seva glorificació” i que els Evangelis i els Fets dels Apòstols se serveixen d’imatges («enlairar-se», «endut al cel», «el perderen de vista»…), per expressar aquesta dimensió de Jesús glorificat, que ens volen dir que “Jesús ja no és home de la terra, que no el trobarem com a home en la terra ni en la història, sinó que és el Senyor Glorificat amb Déu”. Afirma que “per a nosaltres, només hi ha un únic Senyor en qui confiem: és Jesucrist glorificat” però que l’Ascensió “també ens empeny a mirar el món, l’Església i nosaltres mateixos”, “significa una nova manera de ser present entre nosaltres” i “és alhora el començament de la missió de l’Església”. Finalment, diu que “per a nosaltres no comença el temps del triomf, sinó del testimoniatge” i que “ara, els deixebles de Jesús, avui, l’hem de fer present en la història humana transformant la vida, segons el seu evangeli”.
L’arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol , evoca la memòria del cardenal Vidal i Barraquer perquè fa justament quaranta anys del retorn a Tarragona de les seves restes mortals, “complint-se així la seva voluntat”; pensa que la figura del Cardenal de la Pau és “un important referent per a l’Església de Tarragona en totes les circumstàncies, també en les actuals”. Afirma que “va ser un home de profunda espiritualitat, contrari sempre a qualsevol violència i desitjós d’establir relacions també amb els qui en temps radicals propugnaven una política laïcista plena de prejudicis envers l’Església” i que “va ser exemple d’humilitat i senzillesa, les virtuts evangèliques que Jesucrist va reclamar als seus deixebles”. I informa que “l’Abadia de Montserrat ha publicat recentment una edició molt acurada i amb anotacions de la biografia que va fer Mn. Ramon Muntanyola del cardenal Francesc d’Assís Vidal i Barraquer”.
El cardenal Joan Josep Omella parla del nou pla pastoral, anomenat “Sortim!”, de la necessitat de “sortir del jo per obrir-nos al nosaltres” que ja va quedar palesa en la consulta prèvia al Pla pastoral, “concretada en una opció pels pobres en la línia del que ens proposa repetidament el papa Francesc”. Diu que “les respostes a la consulta que vam fer insistien en el fet que ens cal descobrir les pobreses que ens envolten, i que cal fer-ho amb l’esperit de la paràbola evangèlica del bon samarità” i que “hem de descobrir els pobres que tenim a l’entorn i més avui que abunden tantes pobreses amagades”. Afegeix que “seguint el model d’acció social de Càritas Diocesana, hem de respondre amb actes d’amor ben concrets a aquestes pobreses i, alhora, elaborar projectes ben dissenyats per denunciar-les i combatre-les” i que “cal que l’acció social ofereixi també Jesucrist i l’Evangeli”. Finalment, mostra la seva preocupació per l’elevada taxa d’atur i afirma que cal que “la societat no hi sigui indiferent i valori les iniciatives empresarials, sindicals i polítiques que afavoreixin la transformació de la nostra societat en una de més justa i fraterna”, així com “uns sous dignes que assegurin una vida digna i la tan desitjada pau social”.
El bisbe de Solsona, Xavier Novell , recorda que “ja arriben les primeres comunions”. Diu que “aquestes eucaristies són boniques, emotives i vives”, que “els infants esperen plens de sorpresa com serà el moment de rebre Jesús” i que la catequesi que han rebut els infants, “amb el bon fer dels catequistes, fa que estiguin ben disposats i visquin aquest moment amb gran intensitat”. Afirma que “el Senyor ens feu un regal molt gran amb l’eucaristia” i ens anima a tots a anar a les misses de primeres comunions “no només per acompanyar aquests infants que fan un pas tan important en la seva iniciació cristiana, sinó perquè nosaltres necessitem imitar-los i renovar-nos en la vivència de l’eucaristia”. Finalment, ens demana que valorem “el fet de combregar no només anant-hi sinó deixant-ho de fer si no esteu a punt i cercant la confessió per retornar-hi” i que ajudem “a que les misses principals siguin ben participades i ben vives” i felicita “a tots els que fa temps que treballeu en aquesta direcció i continueu intentant-ho amb noves idees i propostes”.
Poden trobar les glosses senceres a la pàgina web de cada diòcesi:

Barcelona: https://www.esglesiabarcelona.cat/cartes-dominicals/
Girona: http://www.bisbatgirona.cat/bisbat.php?idm=1&subpagina=1&subseccio=4&c_categoria=1&fitxa=3
Lleida: http://www.bisbatlleida.org/documents/bisbe
Sant Feliu de Llobregat: http://www.bisbatsantfeliu.cat/bisbe.php?id=1
Solsona: http://bisbatsolsona.cat/bisbe/documents/
Tarragona: http://www.arquebisbe.arquebisbattarragona.cat/category/4vents/
Terrassa: http://bisbatdeterrassa.org/diocesi/bisbe/cartes-dominicals/
Tortosa: https://bisbattortosa.org/paraules-de-vida/
Urgell: http://www.bisbaturgell.org/index.php/ca/el-bisbe-durgell/la-veu-del-bisbe
Vic: http://www.bisbatvic.com/full.htm
Així mateix, poden trobar el missatge del papa Francesc amb motiu de la 52a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, així com material sobre aquesta Jornada, a les següents pàgines web:

Missatge del papa Francesc amb motiu de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials:
https://www.tarraconense.cat/index.php?arxiu=fitxa_document&id=25882

Material sobre la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials:
http://www.conferenciaepiscopal.es/jornada-mundial-las-comunicaciones-sociales-2018/

Barcelona, 11 de maig de 2018

Font : Gabinet d’Informació de l’Església a Catalunya